Politici de Sanatate

Lămuriri suplimentare MS/CNAS privind prevederile noului contract- cadru

29 iunie
17:34 2021
Lămuriri suplimentare MS/CNAS privind prevederile noului contract- cadru

Noul contract-cadru privind acordarea asistenţei medicale prevede un pachet de prevenţie care are ca ţintă principală adulţii de peste 40 de ani.

Noul contract-cadru va intra în vigoare la data de 1 iulie, iar noile contracte – de la 1 august 2021. Pacienţii vor beneficia de reglementări în baza unor acte adiţionale pentru luna iulie încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, iar aceste acte vor conține și serviciile nou incluse. Potrivit ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă, scopul măsurilor este de asigura un acces mai bun la serviciile medicale de prevenţie, precum şi la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul şi monitorizarea afecţiunilor cronice. ”Noul contract cadru urmăreşte să susţină inversarea piramidei serviciilor de asistenţă medicală, prin creşterea ponderii serviciilor din asistenţa medicală primară şi ambulatorie şi reducerea internărilor nejustificate pentru pacienţi care pot fi trataţi în ambulatoriu şi la medicii de familie”, a afirmat ministrul.

Adrian Gheorghe, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a explicat că pachetul de prevenție va cuprinde trei consultaţii: una de evaluare a factorilor de risc ai pacientului, a doua consultaţie prin care medicul efectuează ceea ce se numeşte intervenţia asupra factorilor de risc şi a treia consultaţie de monitorizare.

”Vrem să creştem ponderea serviciilor acordate la nivelul medicinei primare şi al ambulatoriului de specialitate. Este vorba despre un pachet comprehensiv de prevenţie care are ca ţintă principală adulţii peste 40 de ani. Acest pachet cuprinde trei componente care sunt interdependente. Modul în care vor fi decontate aceste consultaţii este de aşa natură încât să stimuleze livrarea acestui pachet în întregul său”, a afirmat președintele CNAS. Potrivit acestuia, sumele alocate investigațiilor prescrise de medicul de familie vor fi suplimentate, consultațiile fiind decontate din fond peste valoarea de contract pe care o au furnizorii de servicii paraclinice.

Noul contract-cadru mai prevede că numărul de consultaţii la domiciliu acordate de medicii de familie va creşte la una pe lună în cazul pacienţilor cronici, faţă de patru pe an, câte sunt în prezent. Totodată, pacienţii cu boli cronice pot beneficia de două consultaţii pe lună la medicul de familie pe perioada stării de alertă.

O altă măsură priveşte lăuzele, care vor beneficia începând de la 1 iulie, pe lângă consultaţie la domiciliu la externarea din maternitate, care este prevăzută şi acum, de o consultaţie la domiciliu la patru săptămâni de la naştere. De asemenea, medicii de familie pot acorda noi servicii: spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore (monitorizare holter), măsurarea indicelui de presiune gleznă-braţ, precum şi efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

Referitor la aparatura necesară pentru aceste servicii noi, președintele CNAS a spus că ”este greu de crezut că fiecare medic de familie va avea de la 2 iulie toate echipamentele. Însă Programul Național de Redresare și Reziliență prevede investiții în acest sens”.

Consultații la distanță

Pacienţii cu boli cronice pot beneficia în continuare de consultaţii la distanţă acordate de medicii de familie şi de medicii din alte specialităţi din ambulatoriul clinic.

„Terapiile psihiatrice şi serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped pot fi acordate şi la distanţă. Îngrijirile paliative la domiciliu pot fi recomandate şi de medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru consultaţii de distanţă acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. După încheierea stării de alertă vor putea fi acordate în continuare consultaţii la distanţă pentru afecţiuni cronice şi boli cu potenţial endemo-epidemic”, a mai explicat președintele CNAS.

COVID-19

O prevedere importantă a noului contract- cadru se referă la pacienţii care au trecut prin infecţie cu noul coronavirus. Medicii specialişti cardiologi şi pneumologi vor putea recomanda acestor pacienţi servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuţi, precum şi de psihologi în specialitatea psihologie clinică-consiliere psihologică şi psihoterapie. (V.G.)

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: