Politici de Sanatate

În 2019, aproape un miliard de persoane trăiau cu o tulburare mintală

22 iunie
12:14 2022
În 2019, aproape un miliard de persoane trăiau cu o tulburare mintală

Organizația Mondială a Sănătății a publicat  cea mai amplă analiză a sănătății mintale la nivel mondial de la începutul secolului trecut. Potrivit Raportului mondial privind sănătatea mintală, în 2019, „aproape un miliard de persoane – inclusiv 14% dintre adolescenții din lume – trăiau cu o tulburare mintală. Sinuciderea a reprezentat mai mult de 1 din 100 de decese, iar 58% dintre sinucideri au avut loc înainte de vârsta de 50 de ani. Tulburările mintale sunt principala cauză a dizabilității, cauzând 1 din 6 ani trăiți cu dizabilități. Persoanele cu afecțiuni mintale grave mor în medie cu 10 până la 20 de ani mai devreme decât populația generală, în principal din cauza bolilor fizice care pot fi prevenite. Abuzul sexual în copilărie și victimizarea prin hărțuire sunt cauze majore ale depresiei. Inegalitățile sociale și economice, urgențele de sănătate publică, războiul și criza climatică se numără printre amenințările globale și structurale la adresa sănătății mintale. Depresia și anxietatea au crescut cu peste 25% numai în primul an al pandemiei”.

Necesitatea urgentă de a transforma îngrijirea sănătății mintale

Sănătatea mintală este extrem de importantă pentru toți, oriunde. Peste tot în lume, nevoile de sănătate mintală sunt mari, dar răspunsurile sunt insuficiente și inadecvate. Raportul OMS este conceput pentru a inspira și a informa cu privire la o mai bună sănătate mintală pentru toți. Bazându-se pe cele mai recente dovezi disponibile, prezentând exemple de bune practici din întreaga lume și exprimând experiențele trăite de oameni, raportul evidențiază de ce și unde este cea mai mare nevoie de schimbare și cum se poate realiza aceasta cel mai bine. Documentul  îndeamnă factorii de decizie și susținătorii sănătății mintale să își intensifice angajamentul și acțiunile pentru a schimba atitudinile, acțiunile și abordările privind sănătatea mintală, factorii determinanți ai acesteia și îngrijirea sănătății mintale.

Accesul la servicii de specialitate –  grav afectat de pandemie

Stigmatizarea, discriminarea și încălcarea drepturilor omului împotriva persoanelor cu afecțiuni de sănătate mintală sunt larg răspândite în comunitățile și sistemele de îngrijire de pretutindeni; 20 de țări încă incriminează tentativele de suicid. În toate țările, cei mai săraci și cei mai dezavantajați din societate sunt cei care prezintă cel mai mare risc de a suferi de boli mintale și care au, de asemenea, cele mai puține șanse de a beneficia de servicii adecvate. Chiar și înainte de pandemia COVID-19, doar o mică parte dintre persoanele aflate în dificultate aveau acces la servicii de sănătate mintală eficiente, accesibile și de calitate. De exemplu, 71% dintre persoanele cu psihoză din întreaga lume nu beneficiază de servicii de sănătate mintală. În timp ce 70% dintre persoanele cu psihoză sunt raportate ca fiind tratate în țările cu venituri ridicate, doar 12% dintre persoanele cu psihoză beneficiază de asistență medicală mintală în țările cu venituri mici. În cazul depresiei, lacunele în ceea ce privește acoperirea serviciilor sunt mari în toate țările: chiar și în țările cu venituri ridicate, doar o treime dintre persoanele cu depresie beneficiază de îngrijire formală de sănătate mintală, iar tratamentul minim adecvat pentru depresie este estimat a fi de la 23% în țările cu venituri ridicate la 3% în țările cu venituri mici și medii-jos.

Sănătatea mintală – Cenușăreasa sănătății publice

Toate cele 194 de state membre ale OMS au semnat Planul global de acțiune pentru sănătate mintală 2013-2030, prin care se angajează să atingă obiective globale pentru transformarea sănătății mintale. Punctele de progres realizate în ultimul deceniu dovedesc că schimbarea este posibilă. Dar schimbarea nu se produce suficient de repede, iar povestea sănătății mintale rămâne una a nevoii și a neglijenței, 2 din 3 dolari din cheltuielile guvernamentale limitate pentru sănătatea mintală fiind alocați mai degrabă spitalelor psihiatrice autonome decât serviciilor de sănătate mintală din comunitate, unde oamenii sunt cel mai bine deserviți. Timp de decenii, sănătatea mintală a fost unul dintre cele mai neglijate domenii ale sănătății publice, primind o mică parte din atenția și resursele de care are nevoie și pe care le merită. Raportul îndeamnă toate țările să accelereze punerea în aplicare a Planului global de acțiune pentru sănătate mintală 2013-2030. Acesta face mai multe recomandări de acțiune, care sunt grupate în trei căi de transformare care se concentrează pe schimbarea atitudinilor față de sănătatea mintală, pe abordarea riscurilor pentru sănătatea mintală și pe consolidarea sistemelor de îngrijire a sănătății mintale. Acestea sunt:

  • Aprofundarea valorii și a angajamentului pe care îl acordăm sănătății mintale. De exemplu: intensificarea investițiilor în sănătatea mintală, nu doar prin asigurarea fondurilor și a resurselor umane adecvate în domeniul sănătății și în alte sectoare pentru a răspunde nevoilor de sănătate mintală, ci și prin conducere angajată, urmărind politici și practici bazate pe dovezi și stabilind sisteme solide de informare și monitorizare. Includerea persoanelor cu afecțiuni de sănătate mintală în toate aspectele societății și în procesul de luare a deciziilor pentru a depăși stigmatizarea și discriminarea, pentru a reduce disparitățile și pentru a promova justiția socială.
  • Remodelarea mediilor care influențează sănătatea mintală, inclusiv locuințele, comunitățile, școlile, locurile de muncă, serviciile de asistență medicală, mediile naturale. Intensificarea angajamentului în toate sectoarele, inclusiv pentru a înțelege factorii determinanți sociali și structurali ai sănătății mintale și intervenția în moduri care să reducă riscurile, să dezvolte reziliența și să demonteze barierele care împiedică persoanele cu afecțiuni de sănătate mintală să participe pe deplin în societate. Punerea în aplicare a unor acțiuni concrete pentru a îmbunătăți mediile pentru sănătatea mintală, cum ar fi intensificarea acțiunilor împotriva violenței între parteneri intimi, a abuzului și a neglijării copiilor și a persoanelor în vârstă; facilitarea îngrijirii pentru dezvoltarea timpurie a copilăriei, punerea la dispoziție a unui sprijin pentru mijloacele de trai pentru persoanele cu afecțiuni mintale, introducerea unor programe de învățare socială și emoțională, contracarând în același timp hărțuirea în școli, schimbarea atitudinilor și consolidarea drepturilor în domeniul îngrijirii sănătății mintale, creșterea accesului la spații verzi și interzicerea pesticidelor extrem de periculoase, care sunt asociate cu o cincime din toate sinuciderile din lume.
  • Consolidarea îngrijirii sănătății mintale prin schimbarea locului, a modului și a persoanelor care oferă și primesc îngrijiri de sănătate mintală. Construirea unor rețele comunitare de servicii interconectate care să se îndepărteze de îngrijirea privativă de libertate în spitalele de psihiatrie și să acopere un spectru de îngrijire și sprijin printr-o combinație de servicii de sănătate mintală integrate în asistența medicală generală; servicii de sănătate mintală comunitară; și servicii din afara sectorului sanitar. Diversificarea și extinderea opțiunilor de îngrijire pentru afecțiunile comune de sănătate mintală, cum ar fi depresia și anxietatea, care are un raport beneficii-costuri de 5 la 1. O astfel de extindere include adoptarea unei abordări de partajare a sarcinilor care extinde îngrijirea bazată pe dovezi pentru a fi oferită și de către lucrătorii din domeniul sănătății generale și furnizorii comunitari. Aceasta include, de asemenea, utilizarea tehnologiilor digitale pentru a sprijini auto-ajutorul ghidat și neghidat și pentru a oferi asistență la distanță.

 

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: