Politici de Sanatate

„Funcția onorează, dar și obligă“

27 iulie
14:50 2017
„Funcția onorează, dar și obligă“

Interviu cu ec. Rodica Biro, președinte-director general al CJAS Mureș

Funcția de președinte-director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureș este o poziție-cheie, care presupune gestionarea holistică a sistemului de sănătate la nivelul unui județ. Ec. Rodica Biro, președinte-director general al CJAS Mureș, ne-a explicat care sunt problemele cu care se confruntă zi de zi medicii și pacienții din județ, dar și ce soluții se impun pentru asigurarea accesului la servicii medicale și tratamente al pacienților.

Care sunt provocările cu care vă confruntați în calitate de președinte-director general al CJAS Mureș? Ce proiecte aveți pentru perioada următoare?

Funcția de președinte-director general onorează, dar și obligă. Înseamnă să fii pregătit în orice clipă să mediezi și să oferi soluții, să asculți problemele semnalate și să găsești rezolvarea care poate nu îți este la îndemână, să privești în ansamblu problemele sistemului, dar și, în particular, să fii prezent la întâlniri cu manageri de spitale, cu medici și cu reprezentanți legali ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, să oferi audiențe și persoanelor fizice care consideră că în biroul tău pot găsi cheia tuturor problemelor cu care se confruntă în sistemul sanitar.

Obiectivele asumate în Planul de management se îndreaptă cu preponderență spre asigurarea accesului la servicii medicale al pacienților care se adresează sistemului medical din județul Mureș, eficientizarea utilizării fondurilor de care dispune instituția în beneficiul asiguraților.

Un aspect pe care îl am în atenție este permanenta comunicare atât cu partenerii din sistem, cât și cu pacienții, în vederea identificării eventualelor disfuncționalități, precum și găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestora.

Dezvoltarea programelor naționale derulate la nivelul județului Mureș reprezintă un alt proiect prioritar prin care doresc să fie facilitate accesul pacienților la tratamente inovative și responsabilizarea tuturor factorilor pentru susținerea inițiativelor privind promovarea în sistem a procedurilor de înaltă performanță.

Cum a fost primită desființarea comisiilor de specialitate din casele de sănătate?

Ca orice schimbare, și desființarea comisiilor a fost receptată în mod diferit de fiecare actor implicat în acest proces. Pacienții, datorită asociațiilor de pacienți, au primit cu bucurie, în prima fază, această inițiativă. Medicii, pe de altă parte, au constatat că le-a crescut responsabilitatea, că respectarea întocmai a protocoalelor terapeutice este cheia prescrierii tratamentelor necesare în așa fel încât accesul pacienților la acestea să fie asigurat, iar responsabilitatea lor să fie garantată de protocoale.

În ce privește implicarea CJAS Mureș în această schimbare, dialogul permanent cu medicii prescriptori ne-a facilitat, atât nouă, ca instituție, cât și lor, ca actori direct implicați, identificarea lacunelor existente, precum și a soluțiilor comune și unanim acceptate.

Recentele controale ale Curții de Conturi s-au soldat cu amenzi pentru medici, ceea ce amplifică teama acestora de a prescrie medicamente. Cum poate fi soluționată această situație astfel încât să nu fie afectați pacienții?

Trebuie menționat de la bun început faptul că medicamentele prescrise și eliberate pe rețete au fost utilizate de pacienți. Deci, nu se poate face vorbire despre așa-zisa fraudare a sistemului sanitar sau a bugetului. Neajunsurile din actele normative aflate în vigoare la data controalelor au condus la generarea acestei situații, de teamă de prescriere, din cauza mijloacelor punitive aplicate medicilor, precum și pacienților.

Este vorba despre hotărârea de guvern care prevedea compensarea de 90% aplicabilă  persoanelor cu venituri doar din pensii de până la 700 de lei. Erau privați de acest drept pensionarii care, deși aveau pensii mai mici de 700 de lei, înregistrau, uneori fără a fi informați, venituri din diverse surse, indiferent de cuantumul acestora.

Este salutară intervenția Comisiei de sănătate din cadrul Parlamentului României de a aduce o reparație acestui act normativ, și anume de a majora cuantumul pensiei la 900 de lei inclusiv, indiferent de existența altor venituri.

O altă constatare se referă la obligativitatea respectării protocoalelor terapeutice în administrarea tratamentului medicamentos pentru pacienți. În multe situații, nu au fost respectate întocmai aceste protocoale, ceea ce a dus la recuperarea contravalorii prescripțiilor respective. Problema medicilor implicați a fost încadrarea acestor constatări în categoria „prejudiciu” adus sistemului. Justificarea lor se referă la faptul că medicamentele au fost utilizate de cei care aveau nevoie de tratament.

Categoric, soluția pentru a evita orice situație de acest fel este de a respecta cu strictețe modalitatea de prescriere a tratamentului cu medicamente în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, nu trebuie să se pună problema ca medicii să nu prescrie de teamă că vor suporta sancțiuni pecuniare.

Care sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă pacienții din județul dumneavoastră și din județele limitrofe și care ar fi soluțiile pentru a se îmbunătăți accesul acestora la îngrijiri și terapii de calitate?

Adresabilitatea mare la servicii medicale în municipiul Tîrgu Mureș – centru universitar de elită atrage un număr mare de pacienți nu doar din județul Mureș și din județele limitrofe, ci și din județe îndepărtate. Acest fapt se repercutează pozitiv asupra imaginii Tîrgu Mureșului, dar negativ ca impact asupra bugetului alocat serviciilor medicale. Atâta timp cât banul nu urmează pacientul, bugetul alocat județului Mureș va fi insuficient, iar impactul asupra pacienților va fi legat de suportarea unor costuri sau de includerea pe liste de așteptare.

Se resimte acut nevoia de a se realiza o abordare holistică a acestei probleme, astfel încât să existe o concordanță între performanța și nivelul serviciilor medicale acordate în județul Mureș și fondurile alocate Casei județene pentru contractarea acestor servicii.

Pot menționa un exemplu legat de performanțe de excepție ale chirurgiei cardiovasculare la nivelul Centrului Universitar Tîrgu Mureș, care, pentru a putea face față solicitărilor, are nevoie de susținerea financiară necesară, în speță pentru a proteja pacienții de plata materialelor sanitare și a serviciilor medicale de care au beneficiat.

Credeți că implementarea dosarului electronic de sănătate ar soluționa anumite probleme legate de prescriere și protocoale?

Dosarul electronic este un proiect de anvergură și de mare impact asupra sistemului sanitar, proiect care, atunci când va funcționa la capacitate, va reflecta în mod fidel atât traseul pacientului în sistem, cât și accesul său la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale; va reprezenta un instrument util în practica medicală și în eficientizarea cheltuielilor din sistemul de sănătate.

de Valentina Grigore

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: