Politici de Sanatate

Finanțarea producției și a serviciilor medicale în mediul urban, în 2016

27 iunie
10:37 2016
Finanțarea producției și a serviciilor medicale în mediul urban, în 2016

Din 27 iulie 2016, microîntreprinderile din România pot depune proiecte pentru finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat finanțată prin Programul Operațional Regional 2014‑2020 – apelul de proiecte 2.1.A. Printre acestea se numără și microîntreprinderile care activează în domeniul medical, conform condițiilor și precizărilor de mai jos.

Microîntreprinderile pot obține până la 200.000 de euro per proiect, cu un procent de finanțare de până la 90%, pentru următoarele tipuri de investiții eligibile:

A. Investiții în active corporale:

  1. lucrări de construire / extindere / modernizarea spațiilor de producție / prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;
  3. achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și de sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Surse regenerabile (alternative) de energie sunt: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

B. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

C. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Codurile CAEN eligibile pentru finanțare sunt:

3250 – Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Atenție, însă, investițiile care vizează clasa CAEN 8690 „Alte activități referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică (Conform HG nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare).

Printre stațiunile balneare din România, situate în mediul urban sau dependente administrativ de mediul urban, se numără: Amara, Băile Govora, Băile Herculane, Băile Olănești, Băile Tușnad, Borsec, Buziaș, Călimănești, Covasna, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sângeorz-Băi, Slănic-Moldova, Slănic Prahova, Sovata, Turda, Vatra Dornei, Eforie Nord, Techirghiol și Mangalia.

Condițiile esențiale pentru accesarea finanțării sunt:

  • Solicitantul este societate (constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare) sau societate cooperativă (constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu completările și modificările ulterioare) care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (în anii fiscali 2014 și 2015 a avut maximum 9 salariați și a realizat o cifră de afaceri anuală netă sau a deținut active totale de până la două milioane de euro, echivalent în lei).
  • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2016 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 5 ianuarie 2015 (prima zi lucrătoare din anul 2015) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.
  • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
  • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul are deja domeniul de activitate eligibil (3520 sau 8690) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Acest cod CAEN trebuie să fie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare
  • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc. care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte / adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de „domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.
  • Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se depune cererea de finanțare.

Atenție! Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării (municipiul Tulcea, orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și nici în București și județul Ilfov.

Detalii suplimentare găsiți la: http://www.proiecteue.ro/finantari.php?finantare=179

Ciprian Nicolae,

manager ProiecteUE.ro

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: