Politici de Sanatate

Examenul de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătăţii se va desfășura în data de 23 noiembrie

05 noiembrie
11:11 2014
Examenul de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătăţii se va desfășura în data de 23 noiembrie

Ministerul Sănătăţii organizează în data de 23 noiembrie, concursul naţional de intrare în rezidenţiat pe loc şi pe post în domeniile medicină, medicina dentară şi farmacie. Concursul se va desfăşura în Centrele Universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1128/2014 stabilește specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie, farmacie clinică, hematologie, medicină de laborator, medicină de urgenţă, neonatologie, oncologie medicală, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radioterapie, radiologie şi imagistică medicală. Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc a fost stabilit prin OMS nr. 1126/2014, la suma de 360 lei/participant.

Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei Naționale şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei naționale şi al ministrului sănătăţii.

La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universităţii. Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor/posturilor aparţine comisiei locale de rezidenţiat.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Punctajul minim de promovare se calculează la nivelul fiecărui centru universitar, iar ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv.

Clasificările, data şi locul alegerii locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire pot fi accesate pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro. La această adresă de web, cei interesaţi pot descărca metodologia completă de desfășurare a concursului, precum şi tematica şi bibliografia pentru concursul de rezidenţiat pe loc şi pe post.

Sursa: http://rezidentiat.ms.ro/

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: