Politici de Sanatate

Evaluarea tehnologiilor medicale. Standardele NICE

25 iulie
14:09 2013

Experienţa pacienţilor adulţi în cadrul serviciilor de sănătate şi prevenirea şi tratamentul leziunilor cutanate cronice

Dr. Daniela Vâlceanu, MA, PhD, CS III

Evaluarea tehnologiilor medicale este un domeniu multidisciplinar din cadrul analizei politicilor de sănătate, ce examinează aspectele medicale, economice, etice şi sociale ale diferitelor intervenţii şi tehnologii medicale. Evaluarea tehnologiilor medicale sprijină luarea deciziilor în domeniul sanitar, atât a celor manageriale, cât şi a celor clinice, reprezentând o legătură între cercetare şi luarea deciziilor, cu scopul de a îmbunătăţi costul de oportunitate şi de a scădea costul crescut al unor decizii greşite.

NICE – Institutul Naţional pentru Excelenţă în Sănătate şi Îngrijiri (National Institute for Health and Care Excellence) din Marea Britanie a dezvoltat în acest sens un set de standarde de calitate în domeniul îngrijirilor de sănătate, care sintetizează dovezile ştiinţifice privitoare la eficacitate şi eficienţă, siguranţă, percepţia utilizatorilor, egalitatea de şanse şi impactul costurilor. Standardele de calitate NICE au o importanţă deosebită în sprijinirea politicilor de sănătate şi sociale din Marea Britanie, centrate pe oferirea celor mai bune rezultate posibile pentru persoanele care folosesc aceste servicii, în concordanţă cu documentul programatic din 2012 privind Îngrijirile sociale şi de sănătate (Health and Social Care Act, 2012).(2)

Standardele de calitate NICE permit:

 Profesioniştilor din domeniul sănătăţii, sănătăţii publice şi serviciilor sociale să ia decizii informate privitoare la îngrijiri, bazate pe ultimele dovezi ştiinţifice şi pe cele mai bune practici;

 Persoanelor care primesc servicii de sănătate şi sociale, familiilor acestora şi personalului de îngrijire să găsească informaţii despre calitatea serviciilor la care trebuie să se aştepte din partea furnizorilor de servicii de sănătate şi sociale;

 Furnizorilor de servicii să poată examina uşor şi repede performanţa organizaţiei şi să evalueze îmbunătăţirile necesare serviciilor pe care le furnizează;

 Finanţatorilor să aibă încredere că serviciile pe care le cumpără sunt de o calitate înaltă şi sunt eficace din punct de vedere al costului, punând accentul pe îmbunătăţirea continuă a calităţii.

Standardele de calitate NICE pentru sistemul naţional de servicii de sănătate (NHS) pun accentul pe tratamentul şi prevenirea diferitelor afecţiuni şi sunt reflectate în setul de indicatori de calitate care vor fi folosiţi în cadrul sistemului de plată şi stimulente al NHS.

În cadrul acestui standard sunt urmărite mai multe componente. Pentru a adapta serviciile de sănătate nevoilor fiecărui pacient, patru itemi trebuie respectaţi:

1. O abordare individualizată a serviciilor – adaptată nevoilor şi circumstanţelor, luând în considerare abilitatea acestora de a accesa serviciile, preferinţele personale, co-morbidităţile, informarea pacientului cu privire la serviciile complementare pe care le necesită şi locul acestora, încurajarea lor pentru a accesa serviciile (de oprire a fumatului, de exemplu), informarea privind opţiunile de tratament;

2. Părerile şi preferinţele pacienţilor – discutarea cu pacientul şi încurajarea acestuia pentru a-şi exprima părerile şi preferinţele privind îngrijirile, tratamentul, autoîngrijirea. Acceptarea faptului că pacientul poate avea păreri diferite privind riscurile, beneficiile şi consecinţele tratamentelor, acceptarea dreptului pacientului de a refuza un tratament după ce ne-am asigurat că pacientul a primit toate informaţiile necesare şi le-a înţeles. Respectarea şi sprijinirea pacientului în efectuarea tratamentului ales sau în decizia de a nu se trata;

3. Implicarea familiei şi a personalului de îngrijire – clarificarea cu pacientul de la punctul de intrare în sistem a modului în care doreşte ca partenerul şi familia/îngrijitorii să fie implicaţi în luarea deciziilor majore privind managementul bolii sale. Dacă pacientul nu doreşte implicarea acestora, asigurarea unei informări adecvate cu evitarea punctelor sensibile şi asigurarea confidenţialităţii;

4. Feedback şi plângeri – încurajarea pacientului pentru a oferi feedback despre îngrijirile de sănătate. Asigurarea accesului pacientului la sistemul de plângeri şi reclamaţii, atunci când este necesar.

Cerinţele esenţiale ale îngrijirilor de sănătate se referă la:

Respectarea pacientului – respectul, compasiunea, demnitatea, înţelegerea, onestitatea, curtoazia, respectarea confidenţialităţii, a nu discuta despre pacient în prezenţa acestuia fără a-l implica în discuţie (de exemplu, în prezenţa studenţilor);

Preocupările pacientului – a asculta şi a discuta cu pacientul probleme sensibile precum activitatea sexuală, incontinenţa, pregătirea de moarte, probleme de sănătate mentală precum anxietatea, atacul de panică, depresia etc.;

Nutriţia, managementul durerii şi nevoile personale – orice profesionist în sănătate, în contact direct cu pacientul, trebuie să participe la cursuri de educare relevante postului, privind importanţa unei nutriţii şi hidratări adecvate, evaluarea şi managementul durerii (scale de măsurare, tratament), continenţa şi igiena, confortul personal;

Independenţa pacientului – oferirea şi încurajarea pacientului de a rămâne independent;

Acordul şi discernământul – obţinerea şi semnarea acordului în cunoștință de cauză, folosirea unor scale de măsurare a capacităţii mentale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Încurajarea pacienţilor pentru a participa la propria îngrijire se realizează prin:

…………………………………………

Pentru articolul integral vă invităm să citiți ediția tipărită din luna iulie a revistei Politici de sănătate!

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: