Politici de Sanatate

ETAPA DE “INTEGRARE”: Combinarea investiţiilor şi a planificării pe termen lung, în vederea atingerii binelui comun

14 ianuarie
13:00 2014
ETAPA DE “INTEGRARE”: Combinarea investiţiilor şi a planificării pe termen lung, în vederea atingerii binelui comun

INTEGRATE este noul think tank care urmăreşte care sunt paşii pe care Uniunea Europeană trebuie să-i urmeze pentru a stimula investiţiile pe termen lung către sectoarele sociale aflate în puncte-cheie, precum şi care sunt structurile de finanţare care facilitează acest lucru.

O atenţie mai mare este acordată definirii inovatoare a ceea ce poate fi numit “binele comun”, cât şi stabilirii unui Fond Regional European destinat inovaţiilor făcute cu scopul atingerii binelui comun. Acesta este determinat de trei factori interdependenţi:

•  Politici de succes care reglementează investiţiile făcute pe termen lung în Uniunea Europeană, interconectate cu strategiile de planificare şi de dezvoltare pe termen lung ale proiectelor, precum şi cu capacitatea lor de evaluare a riscurilor asociate;

• Reînnoirea sectoarelor sociale strategice este esenţială pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi de durată;

• Investitorii instituţionali care acţionează pe termen lung, intermediarii şi potențialii beneficiari regionali din aceste sectoare trebuie să găsească mijloace diferite de a se conecta, care să genereze profituri sustenabile provenite din investiţii.

Sunt necesare soluţii complementare care depăşesc modalităţile tradiţionale de lucru şi care optează pentru utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea economiei reale. Realizat cu scopul de a ajuta la crearea şi testarea unor astfel de soluţii, INTEGRATE (în parteneriat cu OCDE) va conduce prima etapă a planului său de lucru în 2014. Rezultatele garantate sunt:

• Un studiu de prefezabilitate privind capacitatea procesului de planificare pe termen lung (cu rezultatele generate de acesta în diferite regiuni ale Uniunii Europene) de a genera o bază de date credibile cu scopul de a disemina noile cunoştinţe şi de a stimula formarea unei noi paradigme;

• Dialog strategic între părţile direct implicate în proces, la nivel regional, naţional şi în cadrul Uniunii Europene;

• Stabilirea IBIKO (Proiect marca INTEGRATE: Banca Ideilor, a Cunoştinţelor şi a Oportunităţilor în ceea ce privește investiţiile pe termen lung); aceasta va cuprinde: studii de caz actualizate constant din regiuni de interes, bune practici, idei/concepte, hărţi destinate cercetării, note informative tematice, forumuri de discuţii online.

Beneficii pentru finanţatori:

• Finanţatorii vor avea acces la cunoştinţele şi la oportunităţile de cercetare (think tank) oferite de INTEGRATE;

• Finanţatorii vor deveni parte a unei reţele internaţionale pluristratificate şi multidisciplinare din care fac parte membrii INTEGRATE şi colaboratorii acestora;

• Finanţatorii joacă un rol principal în dialogurile stakeholderilor INTEGRATE contribuind prin adoptarea unei anumite poziţii, împărtăşind viziuni, prezidând sesiuni sau ca parte a consiliului consultativ şi a grupurilor de lucru;

• Finanţatorii vor avea acces la cunoştinţele practice şi la resurse oferite de LTI, în conformitate cu reglementările UE, în curs.

Observăm o schimbare de perspectivă în privinţa investiţiilor pe termen lung şi a inovațiilor ce vizează binele comun (atât din punct de vedere al potenţialului, cât şi al responsabilităţilor). Din păcate însă, se observă şi faptul că încă nu există un dialog eficient între părţile implicate.

Acest nou segment de piaţă poate fi mai bine înţeles şi conturat în trei paşi:

• atenta reglementare a procesului de atingere a binelui comun;

• poziţionarea strategică în ceea ce priveşte formarea brută de capital;

• asigurarea că investiţiile pe termen lung contribuie la atingerea binelui comun.

 Lucrând împreună cu INTEGRATE şi OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), vom putea furniza cunoştinţele şi competenţele necesare pentru realizarea unor investiţii pe termen lung, de succes şi sustenabile, în vederea atingerii binelui comun.

 

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Amaía Buján, Head of Corporate and External Affairs

Equity in Health Institute

Email: amaia@integrate-tt.eu; Tel: +34 657 18 77 03

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: