Politici de Sanatate

Disecarea datelor medicale: valori-cheie pentru evaluarea calității

10 februarie
13:56 2016
Disecarea datelor medicale: valori-cheie pentru evaluarea calității

Dacă gândești în termen de un an, plantează o sămânță; dacă gândești pentru 10 de ani, plantează copaci; dacă gândești pentru 100 de ani, învață-i pe oameni (Confucius)

„Îmbunătățirea calității este știința managementului proceselor”, spunea W.E. Deming. Spitalele trebuie să aibă ca obiectiv primordial oferirea de servicii medicale eficiente și de calitate pentru pacienți, iar pentru aceasta au nevoie de acces la datele medicale pentru a se asigura de atingerea obiectivului stabilit. Recent, numărul înregistrărilor medicale a crescut considerabil, iar valoarea și utilitatea lor depind de calitatea datelor colectate.

Conform lui E. Topol, director al Institutului de Știință Scripps din SUA, un nou strat al medicinei va apărea pe fondul angajamentului crescut al pacienților și al noilor seturi de date generate de aceștia. Obținerea informațiilor esențiale din totalitatea datelor nu este însă suficientă pentru a evolua. Este nevoie ca, la fiecare pas, contextul să fie clar definit pentru a avea cunoștințele necesare luării de decizii informate. Înțelegerea acestuia vine din urmărirea indicatorilor din două mari categorii. Pe de o parte, sunt indicatorii de calitate, ca DMS și numărul reinternărilor, iar pe de altă parte, sunt indicatorii de eficacitate și performanță (productivitatea medicilor, timp de așteptare etc.). O colectare corectă a datelor poate explica direcția de mers și nevoia schimbării într-un spital, iar o analiză și o înțelegere corecte în cazul acestora ajută la luarea deciziei de a implementa sau nu schimbarea.

Ce am făcut până acum?

„Dacă nu se poate măsura, nu se poate îmbunătăți” (W.E. Deming) 

Calitatea datelor este strâns legată de frecvența și de volumul erorilor de interpretare, de documentare și de codificare. Compania noastră a adus pe piață soluții informatice care înglobează proceduri de asigurare a calității și proceduri de control al calității. HospitalNET este un instrument de Business Intelligence (BI) adaptat pieței serviciilor medicale. Obiectivele urmărite vizează în primul rând acuratețea și calitatea datelor colectate, dar și optimizarea proceselor intraspitalicești, extragerea și accesul rapid la informații printr-un tablou de bord ușor de folosit sau abilitatea de a interpreta datele în mod corect. Nivelurile pe care HospitalNET acționează sunt Raportarea și Extragerea Datelor (1), Analiză și Monitorizare (2) și Consultanță și Recomandări — Unde trebuie să ajungem? (3). Totodată, aplicațiile noastre controlează corectitudinea proceselor de grupare și codificare printr-o succesiune de prevalidări și rapoarte. Înregistrările sunt verificate individual pentru depistarea cazurilor invalidate și stabilirea ICM-ului pentru spital, secție, medic și pacient. Pentru fiecare caz, se obțin variantele corecte de grupare, iar erorile de codificare sunt raportate pentru a putea fi gestionate.

Spitalul activează într-o economie de piață în plină dezvoltare, competitivă, în care consumatorul este mai exigent, informat și dorește să fie implicat. Noi contribuim activ la transformarea spitalelor în entități moderne, conștiente de propriile puncte forte, dar și de cele slabe, de riscuri și de oportunități.

Ce facem acum?

„Datele corecte în formatul corect, la momentul potrivit, în mâinile potrivite” (W.E. Deming)

Calitatea datelor se reflectă direct în ca­litatea informațiilor obținute și a serviciilor medicale, care are rol-cheie în reducerea costurilor pentru spitale. Controlul calității trebuie susținut de soluții IT care implementează automat anumiți pași, precum evaluarea caracterului complet al datelor, verificări de consistență și de validitate, implementarea de reguli și de norme pentru colectare, verificarea standardelor. Mulți indicatori de performanță, deși ideali, rămân indisponibili din cauza complexității în creștere, lipsei de personal sau de timp, numărului mare de documente, erorilor umane sau distorsiunilor de interpretare. Spitalele performante din străinătate au implementat deja strategii de BI care să permită personalului cu putere de decizie să ia măsuri cu impact pe calitate. Innovate Informational Technology face primul pas din România în acest sens și continuă să urmărească trendurile de pe piață, pentru a pregăti terenul pentru modificările viitoare. Lucrăm la extinderea și integrarea aplicațiilor noastre și a softurilor din spitale într-o singură soluție, care să conțină un modul de prevalidare date și codificare, unul de BI cu indicatori și instrumente de vizualizare a datelor pentru indicarea zonelor de oportunitate, unul de consultanță și analiză și unul pentru acreditare CoNAS.

Prin soluția integrată, utilizatorii beneficiază de o serie de avantaje menite să reducă timpul de lucru, ambiguitatea informațiilor și rata erorilor, cum ar fi:

 • Colectarea tuturor indicilor-cheie de performanță într-o singură aplicație
 • Analizarea obiectivelor calitative & cantitative
 • Controlarea &gestionarea calității datelor medicale
 • Identificarea zonelor de îmbunătățire
 • Identificarea & analizarea erorilor
 • Facilitarea angajamentului personalului medical
 • Monitorizarea & evaluarea performanței medicilor, a secțiilor și a întregii unități
 • Acces detaliat la nivel de pacient/medic/secție
 • Acces securizat și date confidențiale protejate
 • Îmbunătățirea managementului costurilor, calității și resurselor umane
 • Învățarea corectă a procesului de codificare
 • Minimalizarea cazurilor invalidate.

Posibilitatea de a urmări și verifica procese, activități și situații prin expresii numerice și grafice oferă fundamentul necesar unui control adecvat asupra unității sanitare. Datele incomplete, contestabile sau lipsă depistate în urma analizelor ar trebui să conducă la o investigare în detaliu din partea personalului cu putere de decizie. Controlul calității datelor este esențial în asigurarea integrității proceselor unității și a serviciilor oferite, iar măsurătorile pe care le folosim sunt specifice și descriu corespunzător starea unor date particulare, la un anumit moment.

Punem accent pe impactul socio-economic pe care calitatea datelor medicale îl are asupra serviciilor medicale oferite și, prin aceasta, asupra costurilor. Îmbunătățirea calității datelor și informațiilor este rezultatul eforturilor combinate. Promovăm o cultură a calității datelor susținută de consolidarea infrastructurii calității datelor printr-o colaborare bazată pe comunicare deschisă și consultanță cu clienții noștri. Ne angajăm ca toate produsele dezvoltate de noi să poată fi caracterizate de scalabilitate, integrabilitate, robustețe, portabilitate și modularitate. Suntem conștienți că un management de calitate implică mult mai mult decât managementul calității și că acesta trebuie susținut, deopotrivă, de protocoale individualizate și actualizate și de o echipă de profesioniști cu experiență. Ne dorim să sprijinim luarea de decizii corecte prin acces la informații adecvate și să contribuim la facilitarea fenomenului de schimbare a mentalității pentru toate părțile interesate din sistemul de sănătate.

Alexandra Marinescu
Manager Inovare
SC Innovate Informational Technology SRL

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: