Politici de Sanatate

Direcțiile Guvernului în reformarea sănătății

05 martie
10:28 2014
Direcțiile Guvernului  în reformarea sănătății

de Maria Vasilescu

 “Pe lângă obiectivele și prioritățile trasate în Programul de activitate al Guvernului condus de prim-ministrul Iurie Leancă, în 2014 ne propunem darea în exploatare a noului bloc chirurgical cu 16 săli de operație, în cadrul Spitalului Clinic Republican, care este dotat cu cele mai performante tehnologii, darea în exploatare a Centrului de Transplant al Măduvei Osoase şi a Centrului de Prestare a Serviciilor de Radioterapie în cadrul Institutului Oncologic, finalizarea proiectului de construcție / renovare a centrelor de sănătate din localitățile rurale, iar până la finele acestui an vor fi deschise aproximativ 80 de centre”.

Interviu exclusiv cu Eremei PRISEAJNIUC, consilier principal de stat al prim‑ministrului Republicii Moldova.

Consideraţi că sistemul de sănătate din Republica Moldova este subfinanţat, aşa cum este cazul României, sau există resurse pentru realizarea reformei sănătăţii?

Suntem în permanentă căutare și identificare a soluțiilor în acest sens. Statisticile ne arată că au fost mărite cheltuielile publice pentru sănătate cu peste 1 mld. lei pentru acest an, în comparație cu 2009. O majorare similară s-a înregistrat la compartimentul cheltuielilor din fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care au crescut în 2014 cu peste 1,5 mld. lei, comparativ cu anul 2009.

De remarcat, în anul curent, fondul de asigurări medicale a crescut cu 600 de milioane de lei față de anul trecut, fapt ce va face posibilă asigurarea pacienților cu servicii, mai multe tipuri de investigații, precum și intervenții noi.

Fondul de dezvoltare și modernizare a spitalelor, gestionat de Compania Națională de Asigurări Medicale (CNAM), s-a majorat de zece ori în 2014, în comparație cu 2010, de la 14 mil. la 143 mil. de lei, fapt ce a făcut posibilă modernizarea mai multor instituții medicale publice în baza proiectelor prezentate (construcții, renovări, reparații, dotare cu echipament medical performant etc.).

În anul curent, fondul de asigurări medicale a crescut cu 600 de milioane de lei față de anul trecut, fapt ce va face posibilă asigurarea pacienților cu servicii, mai multe tipuri de investigații, precum și intervenții noi.

Mai mult, este semnificativ sprijinul oferit de partenerii noștri de dezvoltare: Uniunea Europeană, Organizația Mondială a Sănătății, Banca Mondială, Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, partenerii niponi și suportul permanent oferit de România.

Care sunt priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte politicile de sănătate?

Pornim de la ideea că prioritățile Guvernului Leancă reprezintă o continuare a sarcinilor trasate de Executivul Filat, cele mai multe sunt reflectate în Programul de activitate „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” pentru perioada 2013-2014.

În partea ce ține de segmentul sănătății publice, o prioritate este aprobarea legislației în domeniul controlului tutunului, în conformitate cu Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății, proiectul fiind avizat pozitiv de Guvern în decembrie 2013 și remis spre aprobare Parlamentului.

La compartimentul modernizarea instituțiilor medicale, imperativă este promovarea autonomiei la nivel de asistență medicală primară, inclusiv prin contractarea directă de către CNAM a oficiilor medicilor de familie, fapt ce va îmbunătăți performanța medicală și, prin urmare, starea sănătății populației.

În afară de aceasta, urmează să continuăm promovarea proiectelor de parteneriat public-privat în sistemul ocrotirii sănătății, menite să ridice nivelul asistenței medicale prestate cetățenilor, aplicând metode și tehnologii medicale avansate.

Sănătatea nu reprezintă doar o valoare în sine, ci este, de asemenea, un stimulent al creșterii economice. Numai o populație sănătoasă poate să‑și atingă pe deplin potențialul economic.

În privința asistenței farmaceutice, obiectivul de bază constă în asigurarea medicamentelor calitative, inofensive și cost-eficiente pe piața farmaceutică, rol ce revine Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care se află într-un proces activ de conformare la standardele europene. Ne bucurăm de susținerea colegilor de la ANMDM din România, care acordă tot sprijinul informațional și logistic pentru realizarea cu succes a sarcinilor trasate.

 Ce provocări consideraţi că întâmpină sistemul de sănătate din Republica Moldova ?

Vă rog să subliniaţi trei proiecte care au avut un impact pozitiv asupra sistemului de sănătate din Republica Moldova, din punctul dvs. de vedere?

Sectorul sănătății se bazează pe o forță de muncă înalt calificată. Menținerea unei populații sănătoase și active mai mult timp are un impact pozitiv atât asupra productivității, cât și asupra competitivității. Anume asupra acestui aspect ne orientăm în permanență eforturile.

Asigurarea cetățenilor cu medicamente calitative și inofensive reprezintă una dintre prioritățile Guvernului și, în acest sens, mecanismul centralizat de achiziționare a produselor farmaceutice pentru necesitățile instituțiilor medicale din țară a fost pus în aplicare la finele anului 2009. Astfel, au fost reduse semnificativ cheltuielile suportate pentru achiziția de medicamente și au fost mărite cantitățile de medicamente pentru pacienți, din economii.

O procedură similară de procurare centralizată a fost introdusă inclusiv pentru dispozitivele medicale, odată cu intrarea în vigoare, la 20.01.2013, a Legii nr. 92 cu privire la dispozitivele medicale, care a fost elaborată în conformitate cu rigorile europene.

În 2010 a fost introdus mecanismul de înregistrare a prețului de producător la medicamente, ceea ce a contribuit la menţinerea şi chiar la reducerea prețurilor la medicamente, al cărui cost era majorat artificial. Totodată, din contul micșorărilor de preț obținute, în anul 2012 a fost posibilă dublarea numărului de medicamente compensate.

În ultimii doi ani, au fost construite și renovate 70 de centre de sănătate, la nivel de asistență medicală primară, care a devenit mai accesibilă pentru locuitorii de la sate. Și aici ar trebui să ne concentrăm în continuare pe eforturile noastre pentru identificarea soluției de asigurare a accesului la asistență farmaceutică în localitățile respective.

 Aţi lansat recent procesul de implementare a Sistemului Informaţional automatizat de asistenţă medicală primară.  De asemenea, în acest context putem vorbi şi de proiectul dosarului electronic de sănătate, unde vor fi stocate toate datele despre pacient. Care este gradul de încredere a cetăţenilor moldoveni  în acest proiect ?

Într-adevăr, recent Ministerul Sănătăţii a lansat procesul de implementare a sistemului menționat, ca parte componentă a Strategiei Naţionale de e-Sănătate. Serviciile de e-Sănătate au sarcina să asigure reducerea timpului de aşteptare pentru pacienţi,  calitatea actului medical şi economisirea banilor.   Sistemul informaţional va fi realizat la nivel naţional şi va acoperi toate posturile de muncă ale medicilor de familie şi ale asistenţilor medicali.

Sistemul informaţional va avea numeroase avantaje și pentru pacienţi, de exemplu existența dosarului electronic al pacientului şi programarea online la medicul de familie.

Elementul-cheie al sistemului  informaţional pentru asistenţa medicală primară este fișa electronică a pacientului, care va stoca toate informaţiile cu caracter medical despre pacient.

Sistemul Informaţional Automatizat de Asistenţă Medicală Primară  va deveni în totalitate funcţional din luna septembrie 2014, după implementarea tuturor modulelor pentru personalul medical, a componentelor de infrastructură şi a portalului pentru cetăţeni.

 Pe 8 august 2013, la Iaşi, a fost lansat proiectul transfrontalier România – Republica Moldova – Ucraina privind asistenţa medicală de urgenţă tip SMURD. În ce stadiu se află acest proiect?

Primele discuții referitoare la realizarea proiectului au avut loc în noiembrie 2012, în cadrul vizitei efectuate de Raed Arafat, subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii din România. În cadrul întrevederii, ex-premierul Vlad Filat a menționat necesitatea creării unui serviciu unic de urgență în Republica Moldova. Un element important în acest proiect este elicopterul transfrontalier, care va interveni în zona Republicii Moldova. De asemenea, vor fi acordate mașini și tehnică specială de descarcerare în cadrul parteneriatului de cooperare moldo-român.

În prezent, lucrează o comisie de specialitate mixtă pentru implementarea proiectului, sunt organizate traininguri în România pentru personalul din cadrul instituțiilor medicale, precum și pentru Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne. Profit de această ocazie și exprim încă o dată sincere mulțumiri Statului Român pentru sprijinul acordat lansării acestui proiect ambițios, după a cărui implementare cetățenii se vor simți într-o mai mare siguranță.

 O reușită importantă întru edificarea şi afirmarea unui spaţiu european al cunoaşterii, educaţiei şi practicii medicale moderne a fost deschiderea la finele anului 2013, cu suportul financiar al Uniunii Europene, a Centrului de Simulare în Instruire Medicală, în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Care sunt măsurile luate de Dvs. în ceea ce priveşte plăţile informale, situaţie existentă şi în România, de altfel?

Motivele plăților informale în domeniul medical sunt diverse, de la factori economici până la factori sociali și culturali, etici și legali.

Prim-ministrul, Iurie Leancă, acordă o atenție sporită acestui segment, precum și asupra măsurilor ce se întreprind pentru contracararea fenomenului corupției, având toată susținerea, inclusiv a partenerilor noștri de dezvoltare, a organizațiilor neguvernamentale de profil, ce vin cu expertiză și propun soluții constructive pentru îmbunătățirea situației.

În acest sens, recent a fost propusă de către experții locali una dintre soluțiile ce merită a fi analizate cu o deosebită atenție. Pentru diminuarea semnificativă a plăților informale în sănătate, se propune ca toate casieriile spitalelor să fie înlocuite cu ghișee bancare. De fapt, aceasta reprezintă o externalizare a serviciilor de încasare a plăților pentru asistența medicală prestată, ce va fi efectuată de o instituție financiară care va gestiona profesionist aceste servicii de plată. Evidența tranzacțiilor va permite suprapunerea și compararea a două fluxuri: cel al pacienților și cel al plăților. Astfel,  manipularea datelor va fi exclusă.

 În ceea ce priveşte reforma spitalelor, care sunt primele trei priorități în domeniu? Vă rog să ne spuneţi mai multe și despre managementul comun al spitalelor. Care ar fi beneficiile unui astfel de proiect?

 Tehnologiile medicale noi urmează a fi prezente în toată țara, nu numai în capitală. Majoritatea celor 80 de spitale a demonstrat o eficiență joasă din cauza consumului excesiv de resurse. Din acest motiv, ne propunem să analizăm formula de regionalizare a spitalelor, adică 3-4 raioane vor forma o zonă de sănătate, în care va funcționa un spital de bază în care se vor trata stările acute și cazurile complexe (chirurgia, traumatologia, cardiologia, urologia etc.), iar restul vor fi comunitare de reabilitare medicală și asistență paliativă.

Toate aceste acțiuni vor fi reflectate într-un document strategic, asupra căruia specialiștii Ministerului Sănătății lucrează în comun cu partenerii noștri de dezvoltare.

Asigurarea unui management comun vizează în special utilizarea eficientă a banilor publici în procesul achizițiilor de medicamente și de tehnică medicală. În acest sens, responsabilitatea de a desfășura aceste proceduri revine Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Care sunt prioritățile Dumneavoastră în  2014?

 Pe lângă obiectivele și prioritățile trasate în Programul de activitate al Guvernului condus de prim-ministrul Iurie Leancă, în 2014 ne propunem darea în exploatare a noului bloc chirurgical cu 16 săli de operație, în cadrul Spitalului Clinic Republican, care este dotat cu cele mai performante tehnologii, darea în exploatare a Centrului de Transplant al Măduvei Osoase şi a Centrului de Prestare a serviciilor de radioterapie în cadrul Institutului Oncologic, finalizarea proiectului de construcție / renovare a centrelor de sănătate din localitățile rurale, iar până la finele acestui an vor fi deschise aproximativ 80 de centre.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: