Politici de Sanatate

Din 2016, CNAS va lucra numai cu unitățile medicale acreditate

01 octombrie
10:58 2015
Din 2016, CNAS va lucra numai cu unitățile medicale acreditate

Interviu cu dr. Vasile Cepoi, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) funcționează din luna martie a acestui an, după ce a preluat atribuțiile fostei Comisii Naţionale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS). Practic, noua instituție se ocupă cu evaluarea și acreditarea tuturor unităților sanitare, publice sau private. Anul acesta, au fost evaluate un număr de 157 de unități, iar altele 98 urmează să fie evaluate până la sfârșitul anului. Per total, vor fi evaluate până în decembrie 255 de spitale. Potrivit reprezentanților ANMCS, anul viitor vor mai fi evaluate 115 unități.

Desființarea CoNAS și înlocuirea instituției cu ANMCS a schimbat și procesul de evaluare și acreditare a spitalelor?

Nu, procesul continuă. Conform legii, toate spitalele care au autorizație de funcționare obținută înainte de 07.07.2011 și contract cu casa de asigurări de sănătate trebuie să fie evaluate în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare.

Care sunt, mai exact, atribuțiile noii instituții?

Scopul ANMCS este de a sprijini toate unitățile sanitare să implementeze un sistem de management al calității care să ducă la creșterea siguranței, securității și satisfacției pacienților, dar și ale profesioniștilor din sănătate. Pentru atingerea acestui scop, ANMCS va trebui să elaboreze standarde și să sprijine aplicarea lor, prin formarea personalului din spitale pentru a înțelege semnificația demersului calității. Va trebui să avem în vedere permanent riscul „birocratizării” acestui proces, să nu devină aplicarea regulei un scop în sine, ci un instrument care să ducă la creșterea eficienței și eficacității asistenței medicale. Experiența căpătată până în prezent din procesul de acreditare a spitalelor ne atenționează asupra acestui risc.

Înțeleg că va fi monitorizată respectarea standardelor de calitate pentru medicina primară. Ce înseamnă, mai exact, acest lucru, vor fi evaluate cabinetele de medicină de familie?

Vor fi evaluate toate unitățile sanitare, publice sau private, care vor solicita acest lucru. Precizez că participarea la un sistem de calitate este voluntară, din punctul de vedere al ANMCS. Numai cumpărătorii de servicii medicale pot să decidă dacă achiziționează servicii medicale de la toți furnizorii sau numai de la cei care pot dovedi calitatea serviciilor oferite. Conform legii, CNAS nu va mai cumpăra servicii, după finalizarea primului ciclu de acreditare, decât de la unitățile medicale acreditate. Din discuțiile cu asiguratorii privați care doresc să dezvolte asigurările private de sănătate, a rezultat că și aceștia vor condiționa încheierea contractelor de existența acreditării. De altfel, în țările dezvoltate, și nu numai în acestea, cumpărătorii de servicii medicale au această cerință.

Din cele 459 de spitale din România, câte au fost evaluate și acreditate până în prezent?

Nu toate spitalele existente trebuie evaluate în acest ciclu de acreditare. Numai spitalele care au primit autorizație de funcționare înainte de luna iunie 2011 au obligația aceasta, pentru a putea avea contract de prestări servicii în sistemul public de asigurări de sănătate. Prin urmare, vorbim de 447 de spitale pentru această perioadă, la care se adaugă 112 spitale care s-au înființat după această dată. Au fost evaluate 234 și au rămas 213 care vor fi finalizate până la sfârșitul semestrului al II-lea al anului 2016. Au fost emise certificate de acreditare pentru 77 de spitale, urmând a fi emise în perioada imediat următoare încă 46. Diferența o reprezintă spitalele la care se analizează rapoartele de evaluare pentru a stabili gradul de conformitate și nivelul acreditării.

Câte spitale au fost sau sunt în curs de evaluare anul acesta?

Au fost evaluate 157 și mai sunt înscrise 98, care vor fi evaluate până la sfârșitul anului.

Până la mijlocul anului viitor trebuie evaluate absolut toate spitalele. Având în vedere procesul lent de până acum, credeți că se va reuși evaluarea și acreditarea acestora?

Procesul a fost lent din anul 2011 până în trimestrul al IV-lea al anului 2014, perioadă în care au fost evaluate și acreditate 77 de spitale. În 2015 vom finaliza evaluarea a 255 de spitale și rămân, pentru primul semestru al anului 2016, 115 unități.

În câte dintre spitalele evaluate și acreditate ați merge cu încredere să vă tratați?

Și până în prezent, când am avut probleme de sănătate, m-am tratat în spitalele din România, pe vremea când încă nu se vorbea despre calitate în sănătate. Evident că acum, când ideea de calitate a început să fie prezentă și la noi, nivelul de încredere a crescut.

Conform legii, CNAS nu va mai cumpăra servicii, după finalizarea primului ciclu de acreditare, decât de la unitățile medicale acreditate. Din discuțiile cu asiguratorii privați, care doresc să dezvolte asigurările private de sănătate, a rezultat că și aceștia vor condiționa încheierea contractelor de existența acreditării

 Procesul a fost lent din anul 2011 până în trimestrul al IVlea al anului 2014, perioadă în care au fost evaluate și acreditate 77 de spitale

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: