Politici de Sanatate

Dezvoltarea afacerii medicale prin fonduri europene

07 februarie
12:17 2015
Dezvoltarea afacerii medicale prin fonduri europene

Mircea Voinea, Consultant în afaceri, expert accesare fonduri europene

office@voineamircea.ro

Afacerile din lumea medicală s-au dezvoltat în ultimii ani bazându-se pe competențele medicilor care le-au inițiat și care le-au dezvoltat pas cu pas, într-o piață concurențială dominată de “mastodonții publici” ai serviciilor medicale românești.

Într-o competiție inegală, în care valoarea individuală era pusă față în față cu dotările exhaustive ale instituțiilor medicale publice, munca intensă, de calitate, bazată pe competențe profesionale, reprezenta singura formă de a putea rezista. Actualitatea ne arată că în zona serviciilor medicale calitatea poate fi obținută numai prin îmbinarea competențelor cu dotarea tehnică necesară, având în vedere faptul că trăim într-o lume bazată pe tehnologii înalte. Acest lucru face ca entitățile medicale private să își crească apetitul pentru risc, finanțându-se prin creditare, singura cale de a putea rezista în acest mediu competițional.

Integrarea în Uniunea Europeană a adus o schimbare în lumea medicală prin finanțarea afacerilor, cu ajutorul fondurilor europene structurale. Din nefericire, programele dedicate ciclului 2007-2013 nu au fost utilizate decât parțial, cauza fiind insuficienta informare și uriașul aparat birocratic.

Oportunități majore de finanțare pentru perioada 2014 – 2020

Oportunitatea unei finanțări majore în investițiile companiilor medicale s-a deschis odată cu noul ciclu de finanțare, prin simplificarea procedurilor birocratice, creșterea gradului de finanțare nerambursabilă și micșorarea efortului de cofinanțare al solicitantului. Ținta acestor finanțări a fost înscrisă pe Programul Operațional Regional (POR) în cadrul axei de finanțare nerambursabilă a microîntreprinderilor (SRL-uri, al căror număr de angajați este până la 9 inclusiv).

Nevoia de dezvoltare a unui SRL cu profil medical este evidentă în zona dotării cu aparatura medicală necesară investigațiilor clinice, a implementării soluțiilor de tip software medical, cu efect în gestionarea datelor, pentru obținerea de informații în timp real sau a implementării soluțiilor de avangardă tehnică precum telemedicina, genetica, software 3D și 4D.

Singura condiție pentru a accesa aceste fonduri nerambursabile este de a vă înscrie în tabloul de eligibilitate al programelor, descris astfel:

 • forma de organizare a companiei să fie tip SRL;
 • minimum un exercțiu financiar integral de activitate;
 • obținerea unui profit minim al exercițiului financiar anterior (2014);
 • numărul maxim de angajați (evidențiați Revisal până la 9 inclusiv).

Investițiile finanțate pot fi de tipul:

 • dotarea cu aparatură medicală necesară investigațiilor clinice;
 • dotarea cu aparatură de laborator (pentru eventuala extindere a laboratoarelor proprii);
 • dotarea cu aparatură de execuție a lucrărilor protetice (stomatologie etc.)
 • dotarea cu aparatură privind intervențiile chirurgicale de orice natură;
 • dotarea cu hardware și software necesare gestionării bazelor de date și informații (inclusiv contabilitate, ERP, CRM, BI), precum și a sistemului de telemedicină;
 • dotarea cu mijloace fixe necesare activității de comunicare, precum și activității interne birotice;
 • construirea, modernizarea, consolidarea, extinderea de clădiri în care se desfășoară activitatea medicală.

Etapele realizării unui proiect de dezvoltare

Oportunitatea finanțării prin fonduri europene structurale constituie un levier financiar pozitiv pentru companie, deoarece sprijinul nerambursabil primit este cuprins între 70% și 100% din valoarea proiectului. Condiția este ca ajutorul să nu depășească 200.000 de euro (ajutorul nerambursabil include și TVA-ul aferent achizițiilor efectuate).

Desigur, inițierea unui proiect de dezvoltare nu este un lucru ușor și presupune câțiva pași obligatorii de parcurs, pași în care trebuie analizate atent nevoia investițională, instrumentele și modul în care aceasta poate fi înglobată într-un proiect, precum și efectele economice post-implementare. Astfel, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

 • corecta definire a achizițiilor necesare pentru a putea descrie un efect economic clar după implementarea proiectului;
 • aprecierea justă a sustenabilității implementării proiectului, din punctul de vedere al resurselor de timp alocate și al resurselor financiare aferente cofinanțării;
 • alegerea unui consultant încă dintr-o fază preliminară elaborării proiectului, pentru a putea controla permanent fezabilitatea proiectului, precum și depășirea restricțiilor (în special cele birocratice), atât în faza inițială, cât și în faza redactării proiectului și, nu în ultimul rând, în cadrul procesului de implementare (cheltuielile de consultanță sunt susținute din fondurile europene).

Trebuie reținut că elaborarea unui astfel de proiect, de la faza de idee până la faza de documentație finală, durează până la o lună, pentru un consultant cu portofoliu de proiecte din această categorie. De asemenea, pe parcursul unui an, există maximum două apeluri pentru depunerea proiectelor cu o durată de o lună, iar durata de evaluare până la semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene este de 3-4 luni.

Un proiect de succes este dat de o idee bună de dezvoltare, sprijinită pe competențe existente, de un consultant cu experiență în realizarea documentaței pentru fonduri structurale europene, precum și de o bună sustenabilitate privind resursele umane implicate în procesul postimplementare. Impactul economic al aplicării proiectului are ca efect obligatoriu creșterea cu minimum 5% a cifrei de afaceri și creșterea numărului de angajați cu minimum două persoane – ipoteze care asigură succesul proiectului.

Știut fiind faptul că investițiile înseamnă dezvoltare, diversificare și menținerea poziției într-o piață concurențială, prin acest articol doresc să vă încurajez în folosirea oportunității financiare create prin fondurile europene structurale, chiar dacă micile piedici birocratice creează dificultăți temporare ușor de învins de un bun tandem solicitant-consultant.

Actualitatea ne arată că în zona serviciilor medicale calitatea poate fi obținută numai prin îmbinarea competențelor cu dotarea tehnică necesară, având în vedere faptul că trăim într-o lume bazată pe tehnologii înalte.

Activitatea medicală finanțată european este atât cea desfășurată în mediul urban, cât și în mediul rural, precum și cea în scop medical uman sau veterinar

Pe parcursul unui an, există maximum două apeluri pentru depunerea proiectelor cu o durată de o lună, iar durata de evaluare până la semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene este de 3-4 luni.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: