Politici de Sanatate

Dezbateri despre starea sănătății în Europa

28 februarie
13:53 2017
Dezbateri despre starea sănătății în Europa

Europarlamentarii iau act de problemele sistemelor de sănătate din UE

Patient Access Partnership (PACT/ Parteneriatul pentru Accesul Pacienților) salută recentul raport comun al Comisiei și OCDE intitulat „Health at a Glance: Europe 2016“ (Sănătatea pe scurt: Europa 2016) care face parte din eforturile Comisiei de a construi o bază de cunoștințe solide, o resursă pentru statele membre în abordarea provocărilor cu care se confruntă sistemele lor de sănătate. Raportul recunoaște că resursele cheltuite în acest domeniu ar trebui considerate o investiție – atât pentru calitatea vieții pacienților, cât și pentru societate în ansamblu. Tot în acest raport sunt scoase în evidență în mod clar lacunele existente în accesul la asistență medicală și sunt analizate cauzele.

MEP Interest Group on Access to Healthcare (Grupul de Interes al Membrilor Parlamentului European în privința Accesului la Îngrijiri Medicale) și PACT au contribuit activ la diseminarea informațiilor din „Health at a Glance: Europe 2016“ prin organizarea unei reuniuni la Parlamentul European. Aceasta a fost prezidată în comun de eurodeputații Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Lieve Wierinck și Secretarul General PACT, Stanimir Hasardzhiev. Evenimentul a oferit o oportunitate pentru toate părțile interesate să fie informate cu privire la conținutul raportului, de a-l dezbate și de a discuta contextul său mai larg, și anume „State of Health in the EU“. Acesta din urmă este un raport de analiză, în domeniul sănătății, făcut o dată la doi ani în Uniunea Europeană.

Luând cuvântul la eveniment, reprezentantul DG SANTE, Martin Seychell, a salutat parteneriatul consolidat cu OCDE și a subliniat obiectivul activităților curente pentru promovarea cunoașterii inițiativei „Starea sănătății în UE“ și, nu în ultimul rând, a asigurat că există intenția de a folosi contribuția tuturor părților interesate în dezvoltarea profilurilor specifice fiecărei țări, planificate pentru anul viitor. El a subliniat necesitatea de a trece de la deciziile luate în funcție de costuri în sistemele de sănătate, la cele „bazate pe rezultate centrate pe pacient“ și a indicat faptul că acest proces ar putea fi susținut de instrumente standardizate de măsurare a rezultatelor. Acestea nu ar trebui să se concentreze doar pe rezultatele clinice, ci ar trebui să înglobeze și opiniile pacienților cu privire la beneficiile tratamentelor.

Reprezentantul OCDE, Gaetan Lafortune, a subliniat faptul că statele membre trebuie să investească mai mult în prevenirea bolilor cronice, prin lupta împotriva factorilor de risc, cum ar fi fumatul, consumul de alcool și obezitatea. El a susținut, de asemenea, nevoia ca sistemele de sănătate să fie centrate pe pacient. Mai mult, a subliniat faptul că baza de date concrete, care este în curs de formare, poate fi o contribuție utilă pentru dezvoltarea unor politici de sănătate solide. Gaetan Lafortune a subliniat necesitatea unui accent mai puternic pe prevenire, îngrijire medicală primară și pe îngrijirea medicală centrată pe pacient, în care bolile cronice sunt tratate și în afara spitalului, pe reducerea barierelor financiare și geografice în accesul la asistență medicală. Provocarea rămâne creșterea eficientizării cheltuielilor pentru Sănătate, adică satisfacerea cererilor tot mai mari cu resurse limitate.

Secretarul General PACT, Stanimir Hasardzhiev, a subliniat contribuția utilă pe care PACT ar putea să o aibă pentru dezvoltarea profilurilor naționale în parteneriat cu pacienții, astfel încât aceste profiluri să reflecte realitatea. Perspectivele tuturor părților implicate sunt indispensabile pentru a asigura o imagine completă a eficienței, capacității de adaptare și accesibilității unui sistem de sănătate. Acesta este motivul pentru care PACT depune efoturi pentru a crea o platformă pentru dialog, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național. Prin urmare, PACT salută eforturile de a integra sistematic aceste perspective.

Europarlamentarul Andrey Kovatchev a salutat inițiativa Comisiei și a subliniat intenția Grupului de Interes să ofere un sprijin continuu pentru orice inițiativă la nivelul Uniunii Europene, care să aducă valoare adăugată la asistența medicală în întreaga UE.

Starea sănătății în Europa

Raportul comun al Comisiei Europene și OCDE, intitulat „Sănătatea pe scurt: Europa 2016“, arată că europenii trăiesc mai mult, însă în anii în plus nu au o stare de sănătate bună. Documentul spune că politicile pentru promovarea unei bune sănătăți, prevenirea bolilor și oferirea unei asistențe medicale mai eficace ar putea salva vieți și ar putea duce la economii de miliarde de euro în Uniunea Europeană.

Speranța de viață este în prezent de peste 80 de ani în majoritatea țărilor, cea mai mare din punct de vedere istoric. Însă ea nu se traduce și într-o viață sănătoasă. Circa 50 de milioane de cetățeni ai UE suferă de mai multe boli cronice. Mai mult de o jumătate de milion de persoane aflate la vârsta activă mor în fiecare an din cauza acestor afecțiuni. Asta creează costuri anuale de aproximativ 115 miliarde de euro pentru economiile statelor membre ale UE.

Vytenis Andriukaitis, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, a spus în momentul lansării raportului că acesta „conține informații utile pe care statele membre le pot utiliza pentru a modela acțiunile lor în domeniul sănătății care afectează toate domeniile de politică. El arată că, în UE, multe persoane mor în fiecare an din cauza unor boli care pot fi evitate, asociate unor factori de risc precum fumatul și obezitatea. Raportul evidențiază și necesitatea de a continua eforturile noastre de a asigura un acces mai facil la asistența medicală. El reprezintă aspectul cel mai important al parteneriatului dintre Comisie și OCDE pentru a dispune de cunoștințe specifice țărilor transnaționale referitoare la starea de sănătate și la sistemele de sănătate, ca primă etapă a «Stării sănătății în UE»“.

Angel Gurría, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat: „Mult mai multe vieți ar putea fi salvate dacă standardele de asistență medicală ar fi ridicate la cel mai înalt nivel în întreaga UE. Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a reduce inegalitățile în materie de acces și de calitate a asistenței medicale, iar sistemele de sănătate europene trebuie să devină mai eficiente în direcționarea resurselor acolo unde acestea au cel mai mare impact asupra indicatorilor sănătății, inclusiv în profilaxie“.

Raportul este primul din ciclul „Starea sănătății în UE“, care are scopul de a ajuta statele membre să răspundă provocărilor din domeniul Sănătății. El cuprinde mai multe produse de analiză, realizate în parteneriat cu OCDE și cu Observatorul European pentru sisteme și politici de sănătate.

Următorul pas va fi realizarea profilurilor specifice celor 28 de țări din UE, cu sublinierea caracteristicilor și provocărilor fiecăreia. Această etapă ar trebui să se încheie în noiembrie 2017.

 

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: