Politici de Sanatate

Declarația de la Roma: vaccinarea rămâne prioritatea liderilor G20

24 mai
13:40 2021
Declarația de la Roma: vaccinarea rămâne prioritatea liderilor G20

Pandemia continuă să reprezinte o criză globală fără precedent în domeniul sănătății și socio-economic și nu se va încheia până când toate țările nu vor reuși să țină boala sub control.

Liderii G20 și ai altor state, în prezența șefilor de organizații internaționale și regionale reuniți în cadrul Summitului mondial al sănătății de la Roma, 21 mai 2021, au împărtășit experiența cu privire la pandemia COVID-19 în curs de desfășurare la nivel mondial. În Declarația de la Roma, documentul prezentat la finalul summit-ului, liderii G20 „reafirmă că pandemia continuă să reprezinte o criză globală fără precedent în domeniul sănătății și socio-economic, cu efecte directe și indirecte disproporționate asupra celor mai vulnerabili, asupra femeilor, fetelor și copiilor, precum și asupra lucrătorilor din prima linie și a persoanelor în vârstă. Aceasta nu se va încheia până când toate țările nu vor reuși să țină boala sub control și, prin urmare, vaccinarea pe scară largă, globală, sigură, eficientă și echitabilă, în combinație cu alte măsuri adecvate de sănătate publică, rămâne prioritatea noastră, alături de revenirea la o creștere puternică, durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii.”

Principiile Declarației de la Roma

Semnatarii declarației se angajează „să promoveze și să realizeze progrese tangibile în ceea ce privește principiile și acțiunile pe care acestea le ghidează până la summitul G20 de la Roma din octombrie și ulterior să invităm la luarea lor în considerare în cadrul viitoarei Conferințe  Mondiale a Sănătății și al altor foruri relevante, precum și de către toate părțile interesate relevante.” Astfel, liderii se angajează :

 1. Să sprijine și să consolideze arhitectura multilaterală existentă în domeniul sănătății pentru pregătire, prevenire, depistare și reacție, având în centrul acesteia o OMS eficientă, finanțată în mod corespunzător, durabil și previzibil.
 2. Să depună eforturi și să sprijine mai bine punerea în aplicare integrală, monitorizarea și respectarea reglementărilor sanitare internaționale, precum și o mai bună punere în aplicare a abordării  „One Health”  multisectoriale, bazată pe dovezi, pentru a aborda riscurile care apar din interfața om-animal-mediu, amenințarea rezistenței antimicrobiene, luând act de rolul organizațiilor internaționale relevante în această privință și să încurajeze noi orientări în materie de sănătate publică, în consultare cu organizațiile de sănătate relevante, cu privire la călătoriile internaționale pe calea aerului sau pe mare, inclusiv pe navele de croazieră.
 3. Promovarea abordărilor de tip „toată societatea” și „sănătatea în toate politicile”, cu elemente naționale și comunitare care se consolidează reciproc, și promovarea responsabilității la cele mai înalte niveluri de guvernare pentru o mai bună pregătire, prevenire, detectare și reacție.
 4.  Să promoveze sistemul comercial multilateral, luând act de rolul central al Organizației Mondiale a Comerțului și de importanța unor lanțuri de aprovizionare globale deschise, rezistente, diversificate, sigure, eficiente și fiabile de-a lungul întregului lanț valoric legat de situațiile de urgență în domeniul sănătății, inclusiv materiile prime pentru producerea de vaccinuri, precum și pentru fabricarea de medicamente, instrumente de diagnosticare, echipamente medicale, bunuri nefarmaceutice și materii prime pentru a face față situațiilor de urgență în domeniul sănătății publice și pentru a avea acces la acestea.
 5. Să permită accesul echitabil, la prețuri accesibile, în timp util și la nivel mondial la instrumente de prevenire, de depistare și de reacție de înaltă calitate, sigure și eficiente, precum și la măsuri nefarmaceutice, la apă curată, salubritate, igienă și nutriție (hrană adecvată) și la sisteme de sănătate puternice, favorabile incluziunii și rezistente; să sprijine sistemele solide de furnizare a vaccinurilor, încrederea în vaccinuri și cunoștințele în domeniul sănătății.
 6. sprijine țările cu venituri mici și mijlocii pentru a crea expertiză și pentru a dezvolta capacități locale și regionale de fabricare a instrumentelor, inclusiv prin valorificarea eforturilor COVAX, în vederea dezvoltării unor capacități îmbunătățite de fabricare, manipulare și distribuție la nivel mondial, regional și local. Să permită în continuare utilizarea sporită a tehnologiilor medicale și transformarea digitală a sistemelor de sănătate.
 7. Să valorifice sinergiile și să se bazeze pe expertiza organizațiilor și platformelor relevante pentru a facilita schimbul de date, consolidarea capacităților, acordurile de acordare a licențelor și transferurile voluntare de tehnologie și de know-how în condiții convenite de comun acord.
 8. Să consolideze sprijinul pentru structurile existente de pregătire și prevenire în vederea unei imunizări echitabile împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, precum și a programelor de supraveghere și de sănătate pentru acestea și alte boli, inclusiv HIV/SIDA, tuberculoza, malaria și altele, precum și pentru bolile netransmisibile, ca parte a furnizării integrate de servicii și pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă.
 9. Să investească în forța de muncă din domeniul sănătății și al asistenței medicale la nivel mondial, pentru a obține „triplul dividend” al unei sănătăți mai bune, al accelerării dezvoltării și progreselor în domeniul incluziunii sociale și al egalității de gen, prin dezvoltarea unor competențe recunoscute reciproc prin educație și formare, inclusiv prin intermediul inițiativelor relevante ale OMS și ale Academiei OMS.
 10. Să investească în dotarea adecvată cu resurse, formare și personal a laboratoarelor de diagnosticare în domeniul sănătății publice și al sănătății animale, inclusiv în capacitatea de secvențiere genomică, și să partajeze rapid și în condiții de siguranță datele și eșantioanele în timpul situațiilor de urgență la nivel național și internațional, în conformitate cu legile aplicabile, cu acordurile, reglementările și aranjamentele existente relevante.
 11. Să investească în dezvoltarea, consolidarea și îmbunătățirea în continuare a sistemelor interoperabile de alertă timpurie, de supraveghere și de declanșare a alertei, în conformitate cu abordarea „One Health”. Să investească în noi eforturi de consolidare a supravegherii și de analiză a datelor privind potențialele focare, inclusiv în schimbul rapid și transparent de informații și date la nivel intersectorial și internațional, în conformitate cu reglementările sanitare internaționale.
 12. Să investească în mod previzibil, eficient și adecvat, în conformitate cu capacitățile naționale, în cooperarea internă, internațională și multilaterală în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, pentru instrumente ale sistemelor de sănătate și măsuri non-farmaceutice, luând în considerare aspectele legate de scalabilitate, acces și producție încă din faza inițială.
 13. coordoneze măsurile farmaceutice și nefarmaceutice și intervențiile de urgență (inclusiv coordonarea online a centrelor de criză și a centrelor de operațiuni), în contextul unei redresări durabile și echitabile, cu investiții în sănătate, pregătire și intervenție și cu politici bazate pe consultanță științifică.
 14. Să sporească eficacitatea măsurilor de pregătire și de reacție prin sprijinirea și promovarea unui dialog semnificativ și favorabil incluziunii cu comunitățile locale, societatea civilă, lucrătorii din prima linie, grupurile vulnerabile, organizațiile de femei și alte organizații și toate celelalte părți interesate relevante, precum și prin combaterea dezinformării.
 15. Să abordeze necesitatea unor mecanisme îmbunătățite, raționalizate, durabile și previzibile de finanțare a pregătirii pe termen lung, a prevenirii, a detectării și a reacției în caz de pandemie, precum și a capacității de intervenție rapidă, capabile să mobilizeze rapid fonduri și resurse publice și private într-un mod coordonat, transparent și colaborativ și cu o responsabilitate și o supraveghere solide.
 16. Să încerce să asigure eficacitatea acestor mecanisme de finanțare, inclusiv prin mobilizarea finanțării mixte, a mecanismelor inovatoare, a surselor publice, private și filantropice și a fondurilor instituțiilor financiare internaționale. Să încerce să evite duplicarea eforturilor și să sublinieze necesitatea ca țările să își finanțeze capacitățile naționale de reglementări de sănătate și de cercetare și dezvoltare, în primul rând prin resurse interne în conformitate cu situația lor națională, și să mobilizeze sprijin pentru cele care nu sunt în măsură să facă acest lucru.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: