Politici de Sanatate

Cooperarea europeană în HTA, dusă la un nou nivel  

17 decembrie
15:39 2015
Cooperarea europeană în HTA, dusă la un nou nivel   

Activitățile de evaluare a tehnologiilor medicale (health technology assessment — HTA) capătă o importanță tot mai mare pe agenda Uniunii Europene, pe măsură ce relevanța practică a acestor măsuri este recunoscută și confirmată în cadrul evenimentelor naționale și internaționale de profil. Aceste rezultate nu fac decât să susțină necesitatea continuării cooperării europene în domeniu, deschizând calea celei de-a treia acțiuni comune a Rețelei Europene de HTA – EUnetHTA, la care se lucrează în prezent.

Membrii naționali ai rețelei HTA și reprezen­tan­ții părților interesate (pacienți/consumatori, furnizori de servicii medicale, instituții plătitoare, industrie) și-au exprimat sprijinul ferm pentru rezultatele cooperării europene privind HTA, în cadrul celei mai recente întâlniri a Rețelei HTA. Cu toții au fost de acord că acțiunea continuă, bazată pe rezultatele cooperării europene în domeniul HTA, și poate contribui efectiv la dezvoltarea proceselor naționale de evaluare a tehnologiilor medicale.

Reprezentanții Comisiei Europene au confirmat că HTA va continua să joace un rol important în programul de lucru al Comisiei din 2016

HTA a fost subiectul principal și al conferinței internaționale organizate de Haute Autorité de Santé (HAS) din Franța, cu ocazia împlinirii a 10 ani de reglementare a medicamentelor și a dispozitivelor medicale. De asemenea, reprezentanții Comisiei Europene au confirmat faptul că HTA va continua să joace un rol important în programul de lucru al Comisiei din 2016. Mai mult de atât, foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru piața unică, lansată la finalul de octombrie, prevede că evaluarea tehnologiilor medicale este unul dintre instrumentele care pot ajuta la îmbunătățirea pieței unice. „Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice pentru produse din domeniul sănătății, Comisia va introduce o inițiativă de evaluare a tehnologiilor medicale, cu scopul de a spori colaborarea și de a evita multiplele evaluări ale unui produs în diferite state membre”, se arată în documentul Comisiei.

ISPOR 2015 — o platformă globală pentru dialog și schimbare în sănătate

Congresul european anual al Societății Inter­na­ționale de Farmacoeconomie și Studiu al Rezultatelor în Sănătate (ISPOR – International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) din acest an, organizat la începutul lunii noiembrie la Milano, a inclus numeroase sesiuni plenare și dezbateri, precum și o masă rotundă privind necesitatea și importanța HTA în sistemele de sănătate.

S-au remarcat trei sesiuni plenare notabile, printre care o dezbatere din prima zi a Congresului ISPOR 2015, referitoare la recomandările de analiză decizională multicriterială (MCDA), noile reguli de bune practici și controversele rămase. MCDA este o practică tot mai importantă care utilizează un set larg de abordări metodologice pentru a ajuta luarea de decizii de asistență medicală. MCDA a apărut ca un instrument important de evaluare într-o eră a tehnologiilor scumpe, dar valoroase din sănătate. Recomandările ISPOR în acest domeniu fac obiectul unui raport care va apărea la începutul anului 2016 în publicația oficială a societății – „Value in Health”.

„ISPOR a devenit o «rețea de rețele», care coordonează efortul de a facilita comunicarea la nivel mondial, pentru a îmbunătăți procesul decizional din domeniul sănătății. Congresul European ISPOR este o platformă vitală unde au loc dezbateri constructive între economiști din sănătate, oameni de știință, cercetători, academicieni, reprezentanți ai instituțiilor de îngrijire a sănătății, factori de decizie, pacienți și alte părți interesate”, a declarat Nancy Berg, CEO ISPOR.

Conducerea ISPOR a premiat și în acest an personalități ale lumii medicale, și nu numai, care s-au remarcat prin rezultatele deosebite obținute. Premiul pentru întreaga carieră în cercetare ISPOR Avedis Donabedian i-a revenit prof. dr. Anthony John Culyer, profesor emerit în științele economice de la Universitatea din York, Marea Britanie.

Cea de-a 18-a ediție a Congresului ISPOR a fost coprezidată de dr. François Meyer, consilier al Președintelui, departamentul Afaceri internaționale la Autoritatea Națională franceză pentru Sănătate (HAS), Saint-Denis La Plaine (Franța) și Lorenzo G. Mantovani, profesor asociat de sănătate publică la Centrul de Cercetare în domeniul Sănătății Publice (CESP), Universitatea Milano-Bicocca, Italia.

Congresul European ISPOR 2015 a adus la aceeași masă de discuții reprezentanți ai ministerelor de sănătate și oficiali guvernamentali din 40 de țări, alături de 5.000 de delegati din 90 de țări, organisme din domeniul evaluării tehnologiilor medicale, factori de decizie, cercetători și academicieni, reprezentanți ai pacienților, precum și alte părți interesate din sistemele de îngrijire a sănătății.

Congresul ISPOR reprezintă o platformă globală imparțială ce vine în sprijinul experților implicați în economia sanitară și în rezultatele de cercetare (health economics and outcomes research – HEOR). Manifestarea încurajează schimbul de informații și dezbaterile privind utilizarea cercetării HEOR și a metodelor științifice în procesul decizional de îngrijire a sănătății.  Totodată, este o oportunitate de a promova economia sanitară și excelența rezultatelor de cercetare, pentru a îmbunătăți procesul decizional din sănătate la nivel global.

Congresul European ISPOR este o platformă vitală unde au loc dezbateri constructive între economiști din sănătate, oameni de știință, cercetători, academicieni, reprezentanți ai instituțiilor de îngrijire a sănătății, factori de decizie, pacienți și alte părți interesate

Nancy Berg, CEO ISPOR.

Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice pentru produse din domeniul sănătății, Comisia va introduce o inițiativă de evaluare a tehnologiilor medicale, cu scopul de a spori colaborarea și de a evita multiplele evaluări ale unui produs în diferite state membre

S-au remarcat trei sesiuni plenare notabile, printre care o dezbatere din prima zi a Congresului ISPOR 2015, referitoare la recomandările de analiză decizională multicriterială (MCDA), noile reguli de bune practici și controversele rămase.

Congresul ISPOR reprezintă o platformă globală imparțială ce vine în sprijinul experților implicați în economia sanitară și în rezultatele de cercetare.

Mirabela Viașu

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: