Politici de Sanatate

Concluziile întâlnirii boardului de management al EMA

27 iunie
16:39 2016
Concluziile întâlnirii boardului de management al EMA

Noi reprezentanți ai societății civile intră în board-ul Agenției Europene a Medicamentului  

În cadrul reuniunii sale din iunie, Boardul de Management al Agenției Europene a Medicamentului a urat bun venit unor noi reprezentanți ai societății civile care se alătură boardului în calitate de membri.

Ilaria Passarani, șef al Departamentului Alimentar și de Sănătate la Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) și Yann Le Cam, director și co-fondator al Organizației Europene pentru Boli Rare (Eurordis) vor reprezenta organizațiile de pacienți.

Wolf-Dieter Ludwig, șef al Departamentului de Hematologie, Oncologie, Imunologia tumorii și Îngrijire Paliativă în cadrul Helios Klinikum Berlin-Buch, un spital din Germania, a fost numit încă o dată pentru a reprezenta organizațiile profesioniștilor din domeniul asistenței medicale.

Nancy De Briyne, director executiv adjunct al Federației Veterinarilor din Europa este noul reprezentant al organizațiilor medicilor veterinari.

Membrii societății civile au drepturi de vot depline în cadrul boardului. Rolul lor este acela de a se asigura că punctele de vedere și nevoile pacienților, cadrelor medicale și medicilor veterinari sunt luate în considerare. Mandatul lor durează trei ani.

În plus, Tonio Borg a fost desemnat să reprezinte Parlamentul European. Domnul Borg este un fost comisar european pentru sănătate. El va avea calitatea de reprezentant al Parlamentului, împreună cu Björn Lemmer care a fost re-numit în acest rol. Björn Lemmer este un fost membru al Comisiei Naționale pentru prescrierea de medicamente din Germania.
writing-man

Planul de lucru multianual pentru 2020 al EMA a fost adoptat
Boardul  a adoptat programul de lucru multianual EMA până în 2020. Acest program sprijină punerea în aplicare a strategiei comune pentru 2020, pentru rețeaua de reglementare a medicamentelor europene dezvoltată de către EMA și de către șefii agențiilor pentru medicamente (HMA). Programul de lucru multianual subliniază principalele inițiative și activitățile pe care agenția le va întreprinde în următorii ani pentru a sprijini realizarea obiectivelor comune. Documentul va fi publicat în scurt timp pe site-ul EMA și va fi revizuit anual.
A fost adoptat Cadrul general pentru gestionarea relațiilor cu părțile interesate 

Consiliul de adoptat cadrul EMA pentru gestionarea relațiilor cu părțile interesate, un document de nivel înalt, care definește principiile generale pentru gestionarea interacțiunilor cu părțile interesate. Cadrul se bazează pe experiența Agenției în interacțiunea cu asociațiile care reprezintă pacienți, consumatori, cadre medicale, industria farmaceutică și, mai recent, mediul academic. Scopul acestui cadru general este de a eficientiza interacțiunile și de a alinia metodologiile de lucru, acolo unde este posibil. El poate fi consultat aici: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2016/06/WC500208987.pdf

Boardul a adoptat, de asemenea, criteriile care trebuie îndeplinite de către organizațiile părților interesate pentru a fi eligibile pentru implicarea directă în activitățile agenției. Aceste criterii vor intra în vigoare la 15 ianuarie 2017 și mai multe informații despre ele pot fi găsite aici: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2016/06/WC500208986.pdf

Evaluarea pozitivă a operațiunilor EMA 2015

Boardul a făcut o evaluare pozitivă a operațiunilor EMA în 2015, a managementului său și a sistemului de control intern.

Domeniile de lucru evidențiate în timpul reuniunii au fost, printre altele: strategia comună pentru 2020 pentru rețele de reglementare a medicamentelor europene care a fost adoptată de către EMA și de către șefii agențiilor pentru medicamente pentru prima dată în 2015, eforturile Agenției de a îmbunătăți accesul în timp util la medicamente promițătoare pentru pacienți,  precum și înființarea Centrului de Formare al Rețelei Europene pentru a asigura promovarea bunelor practici științifice și de reglementare  în cadrul rețelei de reglementare a medicamentelor europene.

Actualizări privind punerea în aplicare a sistemului EudraVigilance

Boardul a aprobat un program actualizat pentru punerea în aplicare a noului sistem EudraVigilance. Noul sistem va oferi funcții îmbunătățite pentru raportarea și analiza unor eventuale reacții adverse produse de medicamente, informații care vor ajunge la toate părțile interesate. Boardul se așteaptă ca sistemul să fie funcțional în noiembrie 2017. E o întârziere de patru luni față de planul inițial,  în principal din cauza necesității de a optimiza performanța noului sistem înainte de lansarea sa. Informații suplimentare cu privire la proiectul EudraVigilance și punerea sa în aplicare pot fi găsite aici: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000679.jsp&mid=WC0b01ac05800250b5

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: