Politici de Sanatate

Concluzii după Summitul european pe tema bolilor cronice 3-4 aprilie 2014, Bruxelles

30 iunie
17:59 2014
Concluzii după Summitul european pe tema bolilor cronice 3-4 aprilie 2014, Bruxelles

În timp ce speranţa de viaţă a europenilor creşte datorită sistemelor de sănătate mai eficiente, observăm un efect advers: bolile cronice, într-un trend ascendent. Cancerul, diabetul, bolile neurologice și bolile respiratorii cronice reprezintă cauza a 86% dintre decese. Bolile cronice afectează mai bine de 80% dintre persoanele de peste 65 de ani şi reprezintă o problemă majoră pentru sistemele de sănătate şi sociale din întreaga lume. Aproximativ 70-80% din bugetele dedicate Sănătăţii, în UE – estimativ, 700 de miliarde de euro pe an – sunt cheltuite pentru tratamentul bolilor cronice.

Sustenabilitatea sistemelor de sănătate şi sociale este în pericol. Sunt necesare noi modalităţi de abordare, referitor la investiţiile în sănătate, astfel încât să putem satisface nivelul cererilor de servicii sociale şi de sănătate, majoritatea fiind legate de bolile cronice.

Sunt necesare investiţii în sisteme de sănătate sustenabile, în sănătatea populaţiei şi în reducerea inechităţilor din sistemul sanitar prin acţiuni specifice care să fie bazate pe dovezi, bine ţintite şi să aibă mereu în vedere rezultatele scontate.

Europa trebuie să recunoască valoarea nepreţuită a sănătăţii ca pe o oportunitate şi o investiţie, precum şi ca pe un potenţial generator de noi locuri de muncă, nu doar ca pe o cheltuială publică.

Întărirea voinţei politice în gestionarea bolilor cronice, prin:

Abordare consistentă şi bine coordonată. Activităţile trebuie să aibă o ţintă precisă, să fie tangibile şi bazate pe dovezi, să contribuie la sustenabilitate pe termen lung a sistemelor de sănătate şi sociale.

Politici intersectoriale care să vizeze aspecte legate de sănătate – politici educaţionale, de ocupare a forţei de muncă, de mediu, tineret şi politici sociale.

Implicarea societăţii civile în dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate şi sociale.

Prevenţia este cheia. Sunt necesare acţiuni eficiente, care să combată factorii majori de risc.

Utilizarea eficientă a resurselor disponibile

Prevenţia modernă, bine ţintită şi eficientă, este esenţială. Măsurile de prevenţie şi de combatere a factorilor de risc ar trebui să fie prioritare în rândul grupurilor vulnerabile, aflate la cel mai mare risc. Este important să asigurăm accesul la măsuri de prevenţie şi tratamente medicale/non-medicale, la intervenţie timpurie şi la programe de screening, acolo unde este cazul.

Finanţarea este vitală. Trebuie ridicat nivelul de accesare a fondurilor structurale şi de cercetare europene.

Integrarea obiectivelor de sănătate în alte politici (sociale, de ocupare a forţei de muncă, de mediu, cercetare).

Utilizarea la maximum a soluţiilor e-Health, m-Health şi a celorlalte inovaţii IT.

Întărirea rolului şi a implicării cetăţenilor, pacienţilor şi sectorului sanitar şi social în dezvoltarea şi implementarea politicilor

Se doreşte promovarea angajamentului cetăţenilor şi al pacienţilor, astfel încât să îşi asume responsabilitatea faţă de propria sănătate. Se poate realiza acest lucru chiar şi prin mecanisme de promovare a iniţiativelor cetăţeneşti (luând în particular generaţia tânără), prin intermediul reţelelor de socializare, în ceea ce priveşte dezvoltarea unor modele inovatoare de promovare a sănătăţii şi de prevenţie, iar soluţiile mobile health furnizează noi oportunităţi, fiind o piaţă în creştere.

Întărirea dovezilor şi strângerea de informaţii

Trebuie întărite eforturile de cercetare şi dezvoltare în cazul noilor medicamente, tehnologii medicale, terapii şi metode de prevenţie destinate tuturor bolilor transmisibile şi netransmisibile importante. Noile tehnologii medicale permit colectarea, analizarea şi utilizarea unor cantităţi mari de date.

De asemenea, ar trebui colectate, analizate şi utilizate date de calitate privind aspecte medicale, economice şi sociale ale principalelor boli cronice, pentru dezvoltarea unor politici eficiente, bazate pe dovezi. Utilizarea principalilor indicatori europeni de sănătate poate furniza instrumentele necesare unei analize comparate, în Europa, a stării de sănătate şi a determinanţilor acesteia.

În plus, trebuie stimulată evaluarea şi diseminarea cost-eficientă a informaţiei pentru prevenţia şi managementul bolilor cronice, cu accent pe intervenţiile bazate pe dovezi. Eficienţa activităţilor de combatere a bolilor cronice trebuie monitorizată şi evaluată constant.

Summitul european pe tema bolilor cronice şi-a propus crearea unei coaliţii care să includă toate sectoarele relevante din societate, pacienţi şi cetăţeni, cu scopul de a combate bolile cronice. Acţionând împreună, sinergia necesară  resurselor şi eforturilor devine posibilă.

Nu în ultimul rând, dezvoltarea unei strategii comprehensive de răspuns la schimbările demografice şi de îmbătrânire a populaţiei, prin adoptarea unor măsuri concertate în domeniul Sănătăţii, al ocupării forţei de muncă, al mediului şi protecţiei consumatorilor, poate sprijini concret transferul şi creşterea practicilor inovatoare în domeniul îmbătrânirii sănătoase şi active, de la o regiune la alta şi de la o ţară la alta.

Traducere realizată de Raluca Boboc

 

 

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: