Politici de Sanatate

Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor

25 iulie
14:27 2013

Dr. Cristina Crintea

Documentul arată cum investiţia în sănătate contribuie la obiectivul Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

În conformitate cu această comunicare, Comisia recomandă evaluarea și modernizarea politicilor sociale actuale în scopul optimizării eficacităţii și eficienței acestora. De asemenea, subliniază necesitatea stabilirii unor ţinte clare, a unor servicii individualizate şi integrate, precum şi necesitatea stabilirii beneficiilor acestor măsuri. Sănătatea este încorporată în principalele teme ale documentului Comisiei Europene: câștiguri eficiente, luarea de măsuri de-a lungul vieții, asigurarea mijloacelor de trai adecvate, stimularea politicilor în sănătate, optimizarea dividendelor sociale și utilizarea fondurilor UE.

Este prezentat rolul sectorului sănătate în promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, precum şi recunoașterea efectului pozitiv al modernizării administrației publice asupra acestui domeniu. Se recomandă reformarea sistemelor de sănătate pentru a asigura cost+eficienţa și durabilitatea acestora, precum şi evaluarea performanțelor cu dublul scop de a oferi acces la asistență medicală de înaltă calitate, respectiv de a utiliza mai eficient resursele publice.

Acest document stabilește rolul sănătăţii, ca parte a cadrului politic Europa 2020. Întărește legătura dintre politicile europene în sănătate și sprijinul pentru reformele sistemelor de sănătate, în contextul european. Investiția în domeniul sănătății ajută UE să facă faţă provocărilor identificate, care privesc strategia în sănătate, provocări care au fost agravate de criza economică: îmbătrânirea populației, creșterea bolilor cronice, cerere crescută pentru servicii de sănătate și costuri ridicate ale progresului tehnologic. Cheltuielile de sănătate sunt recunoscute drept cheltuieli „prietenoase”. Cheltuielile cost-eficiente și eficace în sănătate pot crește cantitatea și productivitatea muncii prin creșterea speranței de viață sănătoasă.

„Investiția în sănătate” înseamnă:

1. Investiția în sistemele de sănătate durabile care combină reforme inovatoare pentru îmbunătățirea cost-eficiență și reconcilierea obiectivelor de consolidare fiscală cu furnizarea continuă de servicii publice la toate nivelurile;

2. Investiția în sănătatea oamenilor și în capitalul uman ajută la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și consolidează șansele de angajare, făcând, astfel, politicile active de ocupare mai eficiente, ajutând asigurarea mijloacelor de subzistență adecvate, și contribuie la creșterea economică;

3. Investiția în reducerea inegalităților în materie de sănătate contribuie la coeziunea socială și rupe spirala vicioasă care contribuie la o sănătate precară și care rezultă din sărăcie și excluziune;

4. Investiția în sănătate prin sprijin adecvat cu ajutorul fondurilor UE.

Investiția în sistemele de sănătate durabile: reformă și inovare

Sistemele de sănătate din Europa se află în centrul nivelului ridicat de protecție socială și ele sunt o piatră de temelie a economiei sociale de piață europene. Sectorul de asistență medicală reprezintă 8% din forța de muncă totală europeană. Ponderea mare a costurilor de asistență medicală din UE ridică problema cost-eficienței și a sustenabilităţii financiare a sistemelor de sănătate. Problemele cauzate de criza economică, împreună cu modificările structurale, în demografie și în privinţa tipurilor de boli care afectează populația din Europa, consolidează necesitatea reformării și modernizării acestor sisteme. UE poate aju­ta statele membre să îmbunătățească eficiența costurilor prin inovare și prin contribuţia la o mai bună evaluare a performanței sistemelor de sănătate.

• Ajutarea statelor membre în reformarea și îmbunătățirea eficienței sistemelor de sănătate;

• Comisia și Comitetul de politică economică au identificat o serie de domenii în care reformele structurale și creșterea eficienței ar putea îmbunătăți sustenabilitatea sistemelor de sănătate;

• încurajarea furnizării de servicii cost-eficiente și a utilizării serviciilor de sănătate prin stimulente adecvate;

• asigurarea unui mix echilibrat de competențe ale personalului și anticiparea nevoilor cauzate de îmbătrânire;

• reducerea consumului inutil de servicii de specialitate și de servicii spitalicești, în paralel cu îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală primară;

• o mai bună promovare a sănătății și a prevenirii îmbolnăvirilor în cadrul și în afara sectorului de sănătate;

• îmbunătățirea colectării datelor și a utilizării informațiilor pentru a sprijini îmbunătățirea performanței sistemelor de sănătate, în special a colectării datelor utilizând indicatori europeni de sănătate comunitară (ECHI) și instrumente de dezvoltare pentru a evalua mai bine eficiența sistemelor de sănătate;

• utilizarea evaluării tehnologiei medicale în procesele de luare a deciziilor;

• asigurarea utilizării eficiente a medicamentelor, aceasta incluzând creșterea utilizării medicamentelor echivalente mai puțin costisitoare (generice),  prin măsuri de stabilire a prețurilor (limita de preț, rata mai mică de repartizare a costurilor), baza de prescripție medicală sau de facilitare a accesului acestora pe piață, precum și îmbunătățirea evaluării eficienței și a medicamentelor cost-eficiente, în general, și o mai bună informare a pacienților, a personalului din asistenţa medicală și din asigurări cu privire la utilizarea și la utilizarea abuzivă a medicamentelor.

Îmbunătățirea eficienței costurilor prin inovare

Evaluarea Tehnologiilor Medicale (HTA​​) este principalul instrument dezvoltat pentru a evalua și a sprijini utilizarea de noi tehnologii și inovații cost-eficiente în îngrijirile de sănătate. Este un proces multidisciplinar cu valori adânc înrădăcinate în cercetare și metodele științifice Acesta este un instrument esențial pentru informarea factorilor de decizie, precum și de apreciere a valorii acțiunilor sau tehnologiilor specifice, reducând astfel riscul măsurilor care afectează negativ rezultatele pacienților.

 Sănătatea, ca investiție în capitalul uman

Cheltuielile cost-eficiente și eficace în sănătate ajută la……….

Pentru articolul integral vă invităm să citiți ediția tipărită din luna iulie a revistei Politici de sănătate!

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: