Politici de Sanatate

Coaliție împotriva bolilor transmisibile din Europa

03 octombrie
16:07 2018
Coaliție împotriva bolilor transmisibile din Europa

Pentru prima oară, 14 agenții ale Națiunilor Unite și-au unit forțele pentru a pune capăt epidemiilor de HIV, tuberculoză (TBC) și hepatită virală – cele mai periculoase boli transmisibile din Europa! Angajamentul a fost asumat odată cu lansarea primei poziții comune a Națiunilor Unite privind eliminarea HIV, TB și hepatitei virale prin colaborare intersectorială în regiunea europeană a OMS. S-a întâmplat pe 27 septembrie 2018 la New York, Statele Unite ale Americii, la un eveniment special în cadrul reuniunii la nivel înalt a Adunării Generale a Națiunilor Unite privind eliminarea tuberculozei.

„Reuniunea a reprezentat o piatră de hotar în domeniul sănătății publice: în premieră, 14 agenții ale Națiunilor Unite din regiunea europeană și-au propus să acorde prioritate rezultatelor în domeniul sănătății și să-și unească forțele pentru a pune capăt epidemiilor de HIV, tuberculoză și hepatită virală, care continuă să distrugă Europa”, a declarat Dr. Nedret Emiroglu, Director de Management al Programului OMS / Europa. „Probleme precum mobilitatea populației, lipsa de adăpost, șomajul, malnutriția, încălcarea drepturilor omului, lipsa accesului la educație, inegalitățile de gen, stigmatizarea și discriminarea au o influență puternică asupra acestor epidemii, sistemul ONU trebuie să acționeze ca o țară care salvează vieți. Acesta este drumul spre apropierea de realizarea agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030 și aceasta este exact ceea ce ne propunem să facem cu această inițiativă ” explică Dr. Emiroglu.
Dezvoltată în cadrul coaliției cu tematică privind sănătatea și bunăstarea, poziția comună a fost semnată de 14 agenții ale Organizației Națiunilor Unite: Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO); Organizația Internațională a Muncii (OIM); Organizația Internațională pentru Migrație (OIM); Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR); Programul comun al Națiunilor Unite privind HIV / SIDA (UNAIDS); Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD); Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE); Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA); Programul Organizațiilor Națiunilor Unite pentru Reglementările Umane (UN-Habitat); Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF); Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC); Biroul ONU pentru Servicii de Proiect (UNOPS); UN pentru Femei și OMS.

Poziția comună reprezintă un pas fără precedent al agențiilor Organizației Națiunilor Unite de a intensifica eforturile pentru a pune capăt hepatitei virale, HIV și  tuberculozei până în 2030, conform cerințelor Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (SDG)3.  În timp ce regiunea europeană a înregistrat cel mai rapid declin al ratelor TB la nivel global și o scădere drastică a transmiterii HIV de la mamă la copil, rămân următoarele provocări majore:
– regiunea are cele mai mari rate de tuberculoză rezistentă la medicamente;
– coinfecțiile TBC / HIV au crescut cu până la 40% în ultimii 5 ani;
– partea estică a regiunii are cea mai rapidă creștere a epidemiei de HIV la nivel mondial;
– doar 3% din cei 15 milioane de persoane care trăiesc cu hepatită C din regiune beneficiază de tratament;
– reformele centrate pe oameni ale sistemelor de sănătate sunt lente.

Poziția comună afirmă că „cei săraci și cei aflați în situații vulnerabile, inclusiv copiii, tinerii, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele cu TBC, populațiile indigene, refugiații, persoanele strămutate intern și migranții, în special deținuți, persoane fără adăpost, persoane care consumă droguri, femei și fete, victime ale traficului de ființe umane sau ale violenței sexuale sau de gen, membrii comunității LGBT” sunt printre cei care nu beneficiază de îmbunătățirile de sănătate care au fost realizate în regiune. Reuniunea la nivel înalt a făcut bilanțul angajamentelor pe care miniștrii sănătății și alți lideri din 120 de țări le-au luat la Moscova, Federația Rusă, la sfârșitul anului 2017, pentru a accelera progresul până la eradicarea TB.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: