Politici de Sanatate

CNAS: Prevederile esenţiale ale directivei europene privind serviciile medicale transfrontaliere, sunt deja aplicate în România

25 octombrie
14:22 2013
CNAS: Prevederile esenţiale ale directivei europene privind serviciile medicale transfrontaliere, sunt deja aplicate în România

Preşedintele CNAS, dr. Cristian Buşoi, a declarat că prevederile esenţiale ale directivei europene privind serviciile medicale transfrontaliere, sunt deja aplicate în România, cu toate că legea pentru transpunerea directivei nu a fost încă adoptată.

 Declaraţia a fost făcută şi transmisă prin intermediul unui comunicat de presă, în contextul în care la data de 25 octombrie 2013 era stabilit termenul de transpunere a Directivei Europene  2011/24  privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere.

 Proiectul de lege privind modificarea legii 95/2006, necesar pentru transpunerea directivei a fost elaborat şi publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi se află în procedura de adoptare. Preşedintele CNAS a subliniat că prevederile esentiale ale Directivei apar în Ordinului presedintelui Casei Nationale  de Asigurari de Sanatate  nr. 729/17.07.2009, art.8.

 Potrivit ordinului, asiguraţii din România care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde sunt luaţi în evidenţă ca persoane asigurate, beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din România, fără a depăşi contravaloarea în lei a serviciilor achitate de asigurat.

 De asemenea, conform regulamentelor europene de securitate socială, asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflaţi pe teritoriul unui stat membru EU, SEE (Spaţiul Economic european) şi Elveţia beneficiază, în prezent, de următoarele tipuri de asistenţă medicală:

  Ø Asistenţa medicală în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE, SEE şi Elveţia, prin intermediul  Cardului European de Sănătate (CES) sau a Certificatului Provizoriu de înlocuire a cardului european (CIP);

  Ø Asistenţă medicală planificată, prin intermediul documentului portabil  S2 (fostul formular E112);

  Ø Asistenţă medicală pentru asiguraţii care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru UE, prin intermediul documentului portabil  S1 ( care înlocuieşte formularele  E106, E 109, E 120, E 121).

 În plus, au mai fost elaborate o serie de  proiecte de acte normative  necesare implementării directive 2011/24  :

 Ø Proiectul de Ordin al ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS prin care sunt reglementate:

  • Tipurile de asistenţă medicală ce fac obiectul autorizării prealabile şi criteriile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea autorizării
  • Metodologia de rambursare a contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, inclusiv nivelul de rambursare
  • Criteriile de eligibilitate pentru rambursare

 Ø Proiectul de Hotărâre, privind organizarea şi funcţionarea unctului Naţional de Contact.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: