Politici de Sanatate

Cercetarea, prioritară în domeniul serviciilor de sănătate și al sistemelor de sănătate

10 aprilie
10:45 2018
Cercetarea, prioritară în domeniul serviciilor de sănătate și al sistemelor de sănătate

Conform celor mai recente date, până în anul 2050 mai mult de o treime din populația Uniunii Europene (UE) va avea vârsta peste 60 de ani, iar bolile cronice vor provoca până la 70 de milioane din decesele globale anuale. de Dr. Diana Dulf și Mădălina Pop

Problemele provocate de îmbătrânirea populației și de presiunile financiare continue cu care se confruntă sistemele de sănătate necesită, așadar, soluții inovatoare pentru a organiza serviciile de sănătate într-o manieră echitabilă și eficientă.

Costul tratamentului și al îngrijirii pacienților care suferă de boli cronice este estimat la peste un trilion de euro pe an în țările UE și se preconizează creșterea lor în cea de-a doua jumătate a secolului.

Statisticile pentru România nu sunt mai îmbucurătoare decât situația la nivel global. Specialiștii estimează că, până în 2050, populația va avea o scădere de 15%, urmând să ajungă la 11 milioane de locuitori în 2060. Pentru a putea influența aceste tendințe, este nevoie de o abordare intersectorială în ceea ce privește sănătatea populației și, implicit, organizarea sistemului de sănătate. În cadrul întâlnirii de consultare la nivel național privind cercetarea, ca prioritate în domeniul serviciilor de sănătate și al sistemelor de sănătate, organizată la Cluj-Napoca de către Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai, au fost identificate mai multe priorități de cercetare la nivel național și european, printre care se numără:

  • necesitatea cercetării și a inovării în subdomeniul forței de muncă în sănătate și creșterea capitalului resurselor umane disponibile în sistemul sanitar;
  • neconcordanța dintre nevoile sistemului de sănătate și dezvoltarea resursei umane din domeniul medical, pe de o parte, și responsabilitatea universităților de medicină și, implicit, a Ministerului Educației, pe de altă parte;
  • nevoia dezvoltării unei axe de finanțare, specifică cercetării și inovării, în domeniul sistemelor de sănătate;
  • îmbunătățirea medicinii primare;
  • accesul egal la serviciile de sănătate și restructurarea spitalelor neamenajate;
  • importanța investiției în educația specialiștilor din sănătate;
  • restructurarea activităților efectuate de către personalul medical;
  • nevoia de inovație la nivel de colectare, centralizare și transferul datelor din sistemul de sănătate, într-un mod eficient.

Astfel de priorități vor fi identificate și în cadrul unor activități similare desfășurate în țările partenere ale proiectului (18 țări din UE, plus Israel și Canada). Un ultim proces de consultare se va organiza online, mai apoi stabilindu-se prioritățile finale care vor alcătui Agenda de cercetare în domeniul serviciilor și al sistemelor de sănătate pentru următorii ani, la nivel european.

Activitatea de consultare face parte din proiectul TO-REACH – Transferul inovațiilor organizaționale pentru servicii și sisteme de sănătate reziliente, eficiente, echitabile, accesibile, durabile și cuprinzătoare (Transfer of Organisational Innovations for Resilient, Effective, Equitable, Accessible, Sustainable and Comprehensive Health Services and Systems), finanțat de Uniunea Europeană prin programul Orizont 2020, având ca scop stabilirea priorităților de cercetare pentru viitor, bazate pe nevoile și problemele reale ale sistemului de sănătate al fiecărei țări membre UE.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: