Politici de Sanatate

Bunele practici pentru un răspuns național în prevenirea și controlul cancerului

22 noiembrie
19:20 2019
Bunele practici pentru un răspuns național în prevenirea și controlul cancerului

Interviu cu Dr. Larisa Catrinici, Director al IMSP Institutul Oncologic, Republica Moldova

Incidența prin cancer în Republica Moldova este în creștere cu 2 la sută anual (pentru anul 2018 s-au înregistrat 287,1 cazuri la 100 de mii de locuitori), constituind totodată doar 68 la sută din incidența înregistrată în Europa Centrală și de Est (424,7 cazuri la 100 de mii de locuitori). Pronosticul OMS este creșterea numărului de cazuri noi pentru toate țările. Este important faptul că în Republica Moldova în ultimii ani se adoptă o abordare sistemică a obiectivelor, acțiunilor și investițiilor care au un scop comun, controlul situației determinante a maladiei oncologice și reducerea mortalității persoanelor afectate de cancer.

 IMSP Institutul Oncologic, prin misiunea și viziunea pe care o promovează, este promotorul algoritmilor și metodologiilor de colaborare în cadrul sistemului medical, asigură direct și implicit procedurile de excelență pentru profilaxie, screening, diagnostic, tratament, cercetare oncologică și colaborări productive la nivel național și internațional pentru alinierea la cele mai înalte standarde.

Despre Programul Național de Control al Cancerului 2016-2025, activitățile în derulare și cele ce urmează a fi implementate a povestit Dr. Larisa Catrinici, directorul IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova.

Ce presupune Programul Național de Control al Cancerului 2016-2025?

Programul Național de Control al Cancerului, aprobat de Guvernul Republicii Moldova pentru o perioadă de 10 ani, reprezintă o temelie politică intersectorială și un angajament financiar argumentat necesar pentru a asigura răspunsul național la provocările generate de maladiile oncologice. Obiectivul general al Programului constă în reducerea mortalităţii prin cancer cu 7% până în anul 2025, care până la urmă este și indicatorul de progres, în situația când toți factorii vizați în program vor realiza măsurile preconizate.

Faptul că primul obiectiv este axat pe categoriile de cancer care pot fi controlate prin reducerea factorilor de risc și a celor comportamentali a oferit programului posibilități de a implica mai multe sectoare ale economiei și cel social-educațional.

În situația când medicina modernă nu are răspunsuri științifice definitive despre geneza maladiilor oncologice, sunt identificați factorii de risc care influențează o treime din cazurile de boală și care, fiind controlați, pot avea impact în reducerea incidenței. Anume din acest considerent o atenție deosebită este acordată reducerii sau eliminării factorilor de risc, precum sunt: consumul de tutun, consumul nociv de alcool, alimentația nesănătoasă, sedentarismul, excesul ponderal, expunerea exagerată la soare etc.

Accesul la serviciile de diagnostic și tratament al cancerului este considerat în mod consecvent ca o prioritate în acest document de politici și este important că în Republica Moldova este desfășurată activitatea atât în instituțiile publice, cât și în cele private având un portofoliu de Proceduri și Protocoale scrise, aprobate de către ministerul de profil.

Care este rolul Institutului Oncologic în realizarea acestui program?

Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic (IMSP IO) este responsabilă de implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților în cadrul PNCC cu elaborarea propunerilor și concluziilor de perfecționare a tacticii aplicate în acest domeniu. Astfel, importanța atribuțiilor este conștientizată de echipa noastră cu un înalt grad de responsabilitate.

În acest context, aș vrea să menționez că prin direcțiile sale strategice de activitate IMSP IO susține și este implicat în cercetarea științifică oncologică și în domeniile biomedicale interdisciplinare, sprijină interacțiunea specialiștilor oncologi cu colegii de peste hotarele țării pentru a investi continuu în cunoașterea etiologiei cancerului, evoluției bolii, precum și în identificarea de noi ținte terapeutice.

Pacientul în acest program este de fapt punctul de reper și în acest scop sunt preconizate mai multe segmente de activități care l-ar susține atât moral, cât și psihologic, implementându-se în țară un mecanism de îngrijiri medicale și paliative adecvat rigorilor internaționale.

Ce ne puteți spune despre realitățile de dată recentă în oncologia din Republica Moldova?

Conform datelor Registrului Național de Cancer (care este la etapa de testare ca Sistem Informațional și unicul furnizor de date statistice în domeniu), în anul 2018 au fost înregistrate 58 572 de cazuri de maladii oncologice, inclusiv 3940 de hemopatii. Astfel, prevalența la începutul anului curent a constituit 1638 de cazuri la 100 de mii de locuitori. Incidența în cifre absolute în 2018 a constituit 10021 cazuri maligne noi, mortalitatea prin cancer a înregistrat 6133 de cazuri. În ce privește copiii, în prezent în Republica Moldova sunt 400 de copii cu diverse maladii maligne, cifra celor noi luați anual în evidență fiind de 70.

Dacă e să vorbim despre structura primelor cinci localizări prin tumori maligne, ce reprezintă 49,7 la sută dintre toate maladiile, atunci acestea sunt ocupate de cancerul colorectal, urmat de cancerul glandei mamare, apoi de cancerul pielii, al bronhiilor și pulmonilor și de hemoblastoze. În topul celui mai mare număr de cazuri noi de cancer se situează localizarea colorectală – atât în R.M., cât și în Europa Centrală și de Est.

Ce acțiuni sunt întreprinse la nivel național pentru a influența morbiditatea și mortalitatea prin cancer?

În țară este implementată o procedură de sistem, care permite examinarea tuturor cazurilor noi de cancer și a cazurilor depistate în evoluție tardivă. Sunt rezerve la acest capitol în anumite localități, ceea ce denotă atât accesul limitat la asistența medicală, cât și educația sanitară insuficientă a populației. De exemplu, în raioanele Leova, Șoldănești, Sângerei, Ocnița, Dondușeni ș.a. sunt în jur de 30 la sută de cazuri noi oncologice, depistate în stadiile precoce, și 60-70 la sută, în stadii tardive, în care efortul curativ și psihologic este complicat.

Această situație a stat la baza aprobării prin ordinul ministrului a supervizorilor, reprezentați de medici oncologi specialiști, care oferă suport metodic și consultativ echipelor de medici de familie în majorarea vigilenței și diagnosticului precoce.

Începând cu anul 2017 se desfășoară la nivelul populației screening-ul prin colonoscopie. Cred că este un succes pentru țară dat fiind faptul că s-a oferit categoriilor incluse în grupurile de risc posibilitatea de a fi examinați din fondurile de profilaxie ale CNAM, aplicându-se tehnologii moderne și condiții accesibile.

În același context, aș vrea să menționez și derularea altor două screening-uri populaționale pentru cancerul cervical și cel al glandei mamare, care vor avea un impact benefic în identificarea maladiilor ce fac parte din categoria „pre-cancer” pentru a oferi tratamentul necesar pacienților și o monitorizare adecvată în dinamică și, nu în ultimul rând, a depista tumorile în stadiile precoce, care nu manifestă simptome clinice.

Dezvoltarea serviciului oncologic pe fundalul implementării asigurărilor obligatorii de asistență medicală și al reorganizărilor care continuă în asistența medicală primară sunt factori foarte importanți, care influențează accesul populației la serviciile medicale consultative, diagnostice și curative și au un impact major asupra indicilor înregistrați în țară cu referire la morbiditate și mortalitate.

Ar putea fi transpuse bunele practici internaționale în practica medicală națională?

Doar așa abordăm problema. Când ne referim la bune practici, în primul rând, avem în vedere reușitele colegilor din serviciile oncologice, acumulate în timp, cu aplicarea tehnologiilor moderne și înregistrarea unor rezultate convingătoare. Ceea ce știm și ne dorim e să aducem tehnologiile medicale mai aproape de pacienții noștri, iar specialiștii din Republica Moldova să se regăsească împliniți în activitatea profesională. Astăzi, în sistemul de sănătate sunt specialiști competenți și profesioniști în identificarea noilor performanțe și abilități, ce reprezintă forța motrice în schimbarea lucrurilor spre bine.

Tot ce se întreprinde astăzi în domeniu se realizează, în primul rând, pentru pacienții care ne oferă încredere și se încadrează în comun cu echipele multidisciplinare de specialiști în perioade de tratament și monitorizare deloc ușoare.

Așadar, pentru a reduce mortalitatea prin cancer cu 7% până în 2025 și a atinge obiectivele propuse ce țin de un nivel mai înalt de supraviețuire pe 10 ani, esten evoie ca sistemul de sănătate să fie capabil de provocările generate de maladiile oncologice, populația să-și îmbunătățească cunoștințele sanitare la capitolul modul sănătos de viață, să cunoască factorii de risc pentru aceste maladii și să utilizeze toate posibilitățile de care dispune astăzi pentru a preveni și a reduce aceste maladii grave.

 

de Irina Roșca

 

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: