Politici de Sanatate

BRIEFING CNAS

19 noiembrie
15:01 2014
BRIEFING CNAS

Din data de 19 septembrie, operatorii poştali distribuie cardul către asiguraţii cu vârsta peste 18 ani, iar primele carduri au ajuns la bucureşteni. Procesul de distribuire a continuat în luna octombrie pentru cei aproximativ 12,5 milioane de asiguraţi pentru care au fost tipărite cardurile. Au fost preluate în reţeaua poştală câte 600.000-700.000 de carduri pe zi, în cinci tranşe pentru fiecare judeţ.

Cardul de sănătate primit acasă de asigurat este inactiv. Intrat în posesia cardului de sănătate, asiguratul îl va prezenta pentru activare la prima vizită la un furnizor de servicii medicale. Mai exact, pin-ul de transport al cardului naţional (000) va fi schimbat cu un pin personalizat format dintr-o combinaţie de patru cifre. Acest pin va fi introdus de către asigurat ori de câte ori va beneficia de un serviciu medical, pentru validarea şi, mai apoi, decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cardul naţional va face dovada calităţii de asigurat şi va confirma prezenţa asiguratului la furnizorul de servicii medicale. Prin implementarea acestui sistem informatic, banii din sistemul asigurărilor de sănătate vor fi cheltuiţi mai eficient, înlăturându-se fraudele din Sănătate. De anul viitor, toate serviciile medicale vor fi validate şi decontate doar prin intermediul cardului naţional.

Verificarea calității de asigurat se face on-line, direct la furnizorul de servicii medicale

Potrivit prevederilor Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 581/08.09.2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale,  îi va fi verificată calitatea de asigurat de către furnizorul de servicii medicale ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. „Este o măsură menită să vină în sprijinul asiguraților, care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă cel care solicită serviciul este asigurat sau nu”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

Dacă, în urma interogării, persoana apare ca neasigurată, aceasta se va prezenta la casa de asigurări de sănătate cu documentele care atestă calitatea sa de asigurat, pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Această măsură este tranzitorie și va fi înlocuită anul viitor de cardul național de sănătate, prin care se va face dovada calității de asigurat.

Românii pot beneficia de servicii medicale în străinătate, conform regulamentului european

În urma unor informaţii apărute în presă referitoare la datoriile acumulate pentru asistenţa medicală acordată asiguraţilor români în străinătate, CNAS face următoarele precizări:

Începând cu anul 2007 şi până la 31.12.2013, suma datorată de CNAS este de 190,1 milioane de euro, din care 63,4 milioane de euro au fost acumulate doar în anul 2013. La 31.08.2014, suma de plată a ajuns la aproximativ 212 milioane de euro. Această sumă include: serviciile medicale acordate în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) şi a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele acordate în baza formularelor europene de deschidere de drepturi pentru reşedinţă şi tratament planificat, respectiv E106, E109, E120, E121/S1, E112/S2 efectuate în perioada 2007-2013.

Termenul de decontare prevăzut de legislaţia europeană pentru aceste servicii este de 18 luni de la data intrării documentelor de plată la CNAS, iar dacă acestea sunt contestate, termenul se prelungeşte la 36 de luni.

Aşadar, o mare parte din sumele datorate nu a depăşit termenul de decontare prevăzut de legislaţia europeană.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – prima instituție care a implementat factura electronică

Factura electronică facilitează colaborarea într-un mod eficient şi în timp real între furnizorii de servicii medico-farmaceutice şi Casele de asigurări cu care aceştia au încheiat contract pentru decontarea serviciilor din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS). Proiect al Casei Naţionale, factura electronică a intrat în testare în iunie şi a fost implementat la nivel naţional în august, când s-au facturat serviciile medicale pentru luna precedentă.

Factura electronică aduce un beneficiu major pentru furnizorii de servicii medico-farmaceutice deoarece funcţionalitatea este extrem de facilă, permite simplificarea operațiunilor de facturare, reduce timpul necesar acestor operații și elimină erorile. De asemenea, poate fi eliminată în totalitate forma de factură tipărită. Momentan, există şi un format imprimabil cu cod de bare 2D, care stochează conţinutul integral al facturii. Factura poate fi anulată în cazul unei erori a operatorului şi reemisă în forma corectă, reducând timpul actual de rezolvare a unor astfel de situaţii.

Este o măsură menită să vină în sprijinul asiguraților, care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă cel care solicită serviciul este asigurat sau nu

Vasile CIURCHEA, președintele CNAS.

Ne-am dorit să implementăm acest sistem de facturare pentru a facilita interacţiunea  furnizorilor de servicii medicale cu casele de asigurări. Medicii nu vor mai fi în situaţia să piardă timp între casa de asigurari și cabinet pentru a depune zeci de hârtii și raportări necesare decontării serviciilor. Fiecare medic are o semnătură electronică și poate certifica orice document pe care îl raportează Casei prin această semnătură. Emiterea facturilor către casele de asigurări se va face online, în SIUI, și va reprezenta un beneficiu major al sistemului. Acest instrument va permite gestionarea eficientă și transparentă a banilor din sistemul asigurărilor de sănătate și reduc birocraţia. De aceea, CNAS intenţionează să acceseze fonduri europene pentru a implementa noi proiecte în domeniul informatizării, precum biletul de trimitere și concediile medicale electronice. De asemenea, reţeta electronică pentru medicamentele necompensate, care ar ajuta la gestionarea clară a consumului de medicamente,

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: