Politici de Sanatate

Austria și Republica Moldova – cooperare în sănătate și protecție socială

13 martie
21:44 2019
Austria și Republica Moldova – cooperare în sănătate  și protecție socială

Interviu cu dl. Gero Stuller, consilier al ambasadei Austriei, atașat al Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorilor.

Austria este singurul stat din Uniunea Europeană cu un Oficiu al Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorului în Republica Moldova. Acest birou a fost deschis în 2010 și e parte a Ambasadei Austriei la Chișinău. Care sunt realizările în cadrul cooperării bilaterale până în prezent?

O cooperare bilaterală reușită în domeniul politicilor sociale necesită canale de comunicare directe și rapide între partenerii de cooperare. Prin urmare, Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorilor, în urma consultării cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, a decis în 2010 să deschidă propriul birou în Moldova. Astfel a fost creat un instrument de cooperare care să poată răspunde în mod flexibil provocărilor din domeniul politicilor sociale locale, oferind expertiza corespunzătoare. Acest birou vine să completeze activitatea dedicată a Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) și să consolideze munca Ambasadei Austriei în domeniul cooperării bilaterale în politici sociale și de sănătate. De asemenea, Biroul contribuie la consolidarea activității organizațiilor neguvernamentale de binefacere austriece, care, pe parcursul a mai multor ani, contribuie în mod extraordinar la edificarea unui sistem social eficient în Republica Moldova. Am început activitatea mea cu 20 de ani în urmă în calitate de consilier al ministrului Sănătății din Austria, fiind responsabil în mod special pentru reforma sănătății și a asigurărilor sociale, precum și integrarea persoanelor cu dezabilități pe piața muncii. Apoi am condus timp de 7 ani birourile Ministerului Afacerilor Sociale la ambasadele austriece din Zagreb și Skopje și am susținut în mod prioritar Croația în procesul său de aliniere a sectorului social la standardele comunitare, condiție necesară pentru aderarea la UE. În ultimii 5 ani, biroul meu de la Chișinău a inițiat și a implementat cu succes o serie de proiecte comune cu Guvernul Republicii Moldova. Acestea se referă la dezvoltarea pieței forței de muncă cu scopul reducerii migrației, consolidarea elementelor practice în formarea profesională, reabilitarea profesională a persoanelor care, din motivul unui accident sau a unor dizabilități, întâmpină greutăți la reintegrarea sa în câmpul muncii, dezvoltarea unor servicii medicale și sociale mobile, crearea întreprinderilor socio-economice. Multe dintre aceste evoluții pozitive, la care am avut prilejul să contribui, sunt acum parte a legislației sociale din Moldova. Sunt foarte mulțumit de cooperarea bilaterală eficientă de până acum și sunt extrem de motivat să continui acest angajament.

Care sunt obiectivele declarate ale acestei strategii bilaterale de cooperare?

Obiectivele declarate ale cooperării pentru dezvoltare bilaterală cu Republica Moldova sunt reducerea sărăciei și crearea perspectivelor, în special pentru zonele rurale ale Moldovei. În cadrul Strategiei de țară pentru 2016-2020 se desfășoară proiecte cu obiective concrete din domeniul economiei și ocupării forței de muncă, schimbărilor climatice, aprovizionării cu apă și canalizării. Multe din proiectele noastre fie au un impact direct, fie în mod indirect contribuie la îmbunătățirea sistemului de sănătate din Republica Moldova.

Ce proiecte bilaterale sunt implementate în prezent cu sprijinul Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorului din Austria, în sectorul social din Republica Moldova?

În 2018 Austria a susținut reforme importante ale guvernului RM cu un șir de proiecte. Aș dori să menționez, în mod special, trei proiecte importante, care au fost inițiate și sunt implementate de biroul meu în 2018 și 2019. În cooperare cu organizațiile societății civile din Austria și din Republica Moldova, în raionul Strășeni a fost pus pe picioare un sistem modern de supraveghere și îngrijire a vârstnicilor, care cuprinde un cămin și un centru de zi pentru seniori, precum și gestionarea unui serviciu mobil de asistență medicală și socială la domiciliu. În anul 2019 vom înainta cu încă un pas în direcția dezvoltării politicilor pentru seniori și, împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și cu Platforma pentru îmbătrânire activă, vom înființa un „Consiliu al Seniorilor” drept reprezentant oficial al intereselor acestei categorii de persoane. Ca și în Austria, fiind un actor social recunoscut, acest Consiliu va consolida rolul vârstnicilor și va promova și accelera implementarea reformelor guvernamentale în domeniul dat.

Susținem Strategia Guvernului Republicii Moldova privind Dezinstituționalizarea persoanelor cu dezabilități și/sau probleme de sănătate mintală din instituțiile tip internat existente, prin implementarea unui proiect-model în Edineț. Ideea de bază constă în aceea că persoanele care până nu demult locuiau în instituții specializate acum au șansa să ducă un trai decent în locuințe moderne și supravegheate, oferindu-li-se, pe lângă aceasta, și posibilități de angajare. La sfârșitul anului 2018 în s. Brânzeni, r. Edineț a fost inaugurată o astfel de locuință protejată cu denumirea OAZA. Desigur, sperăm că această inițiativă va oferi impulsul necesar pentru un val de noi proiecte de locuințe protejate pentru persoane cu dezabilități. Noi vom continua în orice caz activitățile noastre în acest domeniu și pe parcursul anului 2019 vom crea o a doua locuință protejată.

Care este părerea dvs. cu privire la importanța extinderii cooperării bilaterale și în sectorul sănătății?

Austria cooperează deja foarte bine cu Moldova pe componente importante ale politicilor de sănătate, cum ar fi sănătatea mintală și crearea și dezvoltarea serviciilor medicale. În 2019 va începe un proiect în domeniul prevenirii și tratării tuberculozei și a altor boli transmisibile, în cooperare cu Oficiul OMS din Moldova. Îmi pot imagina însă o cooperare și mai intensivă în domeniul sănătății. Guvernul RM planifică reforme majore atât în domeniul intrasectorial, cât și cel extrasectorial. Eu consider drept oportună o eventuală cooperare în domeniul prevenirii bolilor și epidemiilor transfrontaliere. La toate aceste capitole, Austria dispune de o bogată expertiză și experiențe valoroase, de care aș dori să poată beneficia Republica Moldova. Au avut loc deja discuții preliminare cu Ministerul Sănătății cu privire la Acordul de intenție. Deși cooperarea bilaterală cu autoritățile RM poate fi descrisă ca excelentă, chiar și fără existența contractelor semnate, încheierea unui acord între ministerele de resort poate fi benefică pentru o cooperare pe termen lung.

Austria are unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume. Doriți să dezvăluiți detalii despre planul austriac de sănătate pe care l-ați dezvoltat cu ani în urmă și care este încă foarte funcțional?

Austria a fost una dintre primele state membre ale UE care, încă din 2002, a urmat recomandările Uniunii Europene și ale OMS și a elaborat un Plan Național pentru Sănătate. Acesta din urmă stabilește principiile politicilor de sănătate pe termen lung. Pe atunci activam în Cabinetul Ministrului Sănătății și eram responsabil pentru planificarea în domeniul sănătății. Astfel, am avut posibilitatea să îmi aduc aportul la dezvoltarea primului Plan Austriac pentru Sănătate. Planul a fost finalizat în 2003 și a inclus aspectele structurale cheie și opțiunile de finanțare pe termen lung ale acestora. În plus, s-a pus un accent deosebit pe promovarea sănătății și pe implicarea activă a cetățenilor în sistemul de sănătate. Au fost inițiate o serie de reforme în domeniul sănătății sociale, spitalelor și asistenței medicale. Acest document este considerat și astăzi drept fundament pentru dezvoltarea continuă a sistemului de sănătate din Austria. În baza lui s-a elaborat Planul Structural al Sănătății, care, la moment, reprezintă un reper de planificare cu caracter obligatoriu pentru sistemul austriac al sănătății. Reforma austriacă a sistemului de sănătate în desfășurare, preconizată până în 2021, se bazează pe un sistem modern de coordonare a componentelor esențiale – planificarea, organizarea și finanțarea asistenței medicale. În acest fel, garantăm ca sistemul de sănătate de cea mai înaltă calitate să aibă acoperire financiară pe termen lung.

Spitalele din Austria sunt recunoscute la nivel mondial pentru un nivel foarte ridicat de îngrijire. Care ar fi recomandările dvs. în vederea creării unor structuri optime pentru furnizarea serviciilor de sănătate accesibile, eficiente și calitative?

Austria desfășoară reforme în sănătate de mai bine de 20 de ani. Structuri de finanțare complexe, formate pe parcursul istoriei, și reglementările federaliste de delimitare a competențelor dintre autoritatea centrală și landuri adesea au dus la încetinirea reformelor atât de necesare și au stârnit discuții aprinse. Cu toate acestea, anume aceste discuții au generat soluții foarte constructive. Astfel, am reușit să reformăm multe spitale, care, din cauza calității nesatisfăcătoare sau a costurilor prea înalte, au devenit nesustenabile, și să le transformăm în alte instituții medicale necesare, cum ar fi clinici de geriatrie și gerontologie. În Moldova au fost deja efectuate o serie de studii a structurii organizaționale existente. Au fost elaborate recomandări și măsuri concrete de reformare în aproape toate domeniile și incluse în agenda Ministerului Sănătății. Din punctul meu de vedere, absolut esențială este punerea în aplicare a reformei spitalelor. Aici e important de creat un dialog politic și profesional. De asemenea, trebuie integrate în măsurile planificate noile oportunități pe care le aduce în sistemul de sănătate procesul de digitalizare. Cred cu multă convingere în eficiența discuțiilor într-un format cât mai larg cu privire la amploarea și foaia de parcurs a reformelor. De asemenea, este important ca toți actorii relevanți din sectorul de sănătate să înțeleagă că, în cele din urmă, pacienții sunt cei ce beneficiază de această reformă, obținând servicii medicale calitative și sigure. Și aspectul economic al sănătății nu trebuie neglijat, deoarece doar o rețea de spitale organizată eficient poate fi finanțată în mod durabil.

Austria a făcut un pas gigantic în direcția îmbunătățirii calității asistenței medicale pentru cetățeni, prin implementarea sistemului e-health. Ce puteți relata din experiența austriacă privind asigurarea accesului cetățenilor la servicii digitale sigure și de cea mai bună calitate în domeniul sănătății?

Digitalizarea creează oportunități și evoluții noi, în special în domeniul asistenței medicale. Aici vorbim despre posibilități noi de diagnostic și tratament, management în sănătate, administrație, asigurarea medicală, medicina de familie și sectorul spitalicesc. Toate inovațiile care se fac în aceste domenii, prin procesul de digitalizare, contribuie la creșterea calității asistenței medicale, la eficientizarea administrației și, prin urmare, la ieftinirea acesteia și la facilitarea accesului pacienților la servicii medicale corespunzătoare. Deja cu ceva ani în urmă, în Austria a fost introdus cardul electronic de sănătate (e-card) pentru toate persoanele asigurate, sistemul de comunicații electronice în domeniul sănătății (eKOS) și dosarul electronic de sănătate (ELGA). În 2018 a fost dat start proiectului „E-Medication” și, treptat, acesta a fost extins în toată Austria. Cu acest proiect s-a făcut un pas important în ceea ce privește siguranța pacienților în procesul de alegere corectă a medicamentelor și a dozelor corespunzătoare. Bineînțeles, în următorii ani, nevoia de creștere a gradului de digitalizare va deveni și mai mare, și acest moment va oferi sistemului nostru de sănătate oportunități, dar și provocări noi. Guvernul Republicii Moldova și instituțiile sistemului de sănătate corespunzătoare intenționează să întreprindă un șir de măsuri în domeniul digitalizării. În contextul cooperării moldo-austriece, am convenit deja asupra organizării în 2019 la Chișinău a unei conferințe internaționale cu genericul „Digitalizarea în sistemul de sănătate”. Experții din Austria, dar și alți experți internaționali, vor prezenta în cadrul acestui eveniment cele mai importante evoluții din domeniu și vor discuta posibilitățile de implementare eficientă cu colegii lor moldoveni. Mă bucur enorm să avem o cooperare frumoasă și în acest domeniu, considerat cu dreptate, un domeniu al viitorului.

De Inga Pasecinic

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: