Politici de Sanatate

Acord de 12 milioane de euro pentru consolidarea sistemelor de informare în domeniul sănătății

12 decembrie
15:17 2023
Acord de 12 milioane de euro pentru consolidarea sistemelor de informare în domeniul sănătății

A fost lansat cel mai nou parteneriat pentru consolidarea sistemelor de informații din domeniul sănătății și pentru a stimula guvernanța și interoperabilitatea datelor referitoare la sănătate în Europa. Proiectul în valoare de 12 milioane de euro, finanțat de Comisia Europeană, va sprijini serviciile de asistență medicală pentru aproape 1 miliard de persoane care trăiesc în cele 53 de țări din regiune.

Exploatarea datelor privind sănătatea

Acest proiect, cu o durată de 4 ani, are ca scop îmbunătățirea utilizării și reutilizării datelor privind sănătatea de către furnizorii de servicii medicale, factorii de decizie și pacienți, precum și îmbunătățirea calității și interoperabilității sistemelor de informații privind sănătatea. În aceste scopuri, Biroul european al OMS și Comisia Europeană vor dezvolta și vor oferi activități de consolidare a capacităților și asistență menite să abordeze lacunele, nevoile și domeniile de expertiză în cadrul sistemelor de informații din domeniul sănătății și al guvernanței și capacităților în materie de date din domeniul sănătății din țările sprijinite, în vederea unei potențiale extinderi a practicilor de succes la nivel național sau regional.

Dna. Sandra Gallina, director general pentru sănătate și siguranță alimentară în cadrul Comisiei Europene, a explicat: „Importanța datelor privind sănătatea nu poate fi supraestimată. Faptul de a dispune de sisteme solide de informații privind sănătatea și de date accesibile privind sănătatea poate îmbunătăți eficiența, siguranța și personalizarea asistenței medicale, transformând sănătatea publică așa cum o cunoaștem. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a elaborat propunerea pentru un Spațiu european al datelor privind sănătatea, parte a unei Uniuni Europene a Sănătății puternice, ale cărei principii pot aduce beneficii sănătății publice nu numai în cadrul Uniunii Europene (UE), ci în întreaga Regiune Europeană.” Ea a adăugat: „Parteneriatul cu Biroul european al OMS reprezintă o oportunitate importantă de a accelera integrarea europeană prin sprijinirea alinierii standardelor tehnice și de guvernanță a datelor privind sănătatea din țările europene din UE și din afara UE la standardele UE, inclusiv în ceea ce privește accesul cetățenilor și al profesioniștilor din domeniul sănătății la datele privind sănătatea.”

Promovarea cooperării europene

Proiectul va promova cooperarea între țările participante, Comisia Europeană și părțile interesate externe. Un aspect esențial va fi înființarea Rețelei de informare în domeniul sănătății, o rețea de țări angajate în procesul de luare a deciziilor în colaborare, în dialogul semnificativ și în schimbul de cunoștințe. Inițiativa se va baza pe principiile și ideile propuse în cadrul Spațiului european de date medicale (EHDS) pentru a facilita utilizarea și reutilizarea datelor medicale în cadrul UE. Propunerea de regulament privind EHDS se află în prezent în curs de negociere în Parlamentul European și în Consiliu și va aduce o contribuție majoră la transformarea digitală în sectorul asistenței medicale.

Proiectul convenit va sprijini obiectivele Strategiei globale a UE în domeniul sănătății, precum și Programul european de lucru 2020-2025, Planul regional de acțiune pentru sănătate digitală pentru regiunea europeană a OMS 2023-2030 și Strategia globală a OMS privind sănătatea digitală 2020-2025.

 Informații de back ground

Sistemele care stochează date privind îngrijirea sănătății, inclusiv dosare medicale, sunt cunoscute sub numele de sisteme de informații medicale. Pentru ca sistemele de informare în domeniul sănătății să aibă impact și să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, acestea au nevoie de date coerente și bine structurate. De asemenea, acestea trebuie să fie capabile să se conecteze și să facă schimb de informații între ele dincolo de granițele naționale și internaționale. Acest lucru se numește interoperabilitate. Proiectul este finanțat în cadrul programului EU4HEALTH, în conformitate cu obiectivul acestuia de a „Proteja populația din Uniune și din vecinătatea acesteia împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății”, în cadrul temei guvernanței și interoperabilității datelor privind sănătatea.

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: