Politici de Sanatate

400 de milioane de euro pentru digitalizarea sistemului de sănătate

26 octombrie
16:05 2022
400 de milioane de euro pentru digitalizarea sistemului de sănătate

Componenta de digitalizare a sistemului de sănătate din România, prevăzută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, are un buget total de 400 de milioane de euro. Proiectele de digitalizare din cadrul PNRR vor fi lansate de Ministerul Sănătății în ultimul trimestru al acestui an. Dr. Alexandru Rogobete, consilier al ministrului Sănătății, a prezentat în detaliu programele și proiectele puse la dispoziție de Ministerul Sănătății în vederea digitalizării cu fonduri nerambursabile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Pentru pacienții critici, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, există o serie de investiții specifice. Una dintre acestea se referă la reducerea infecțiilor asociate actului medical (IAAM) în cadrul investiției specifice I.2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, Componenta C12 – Sănătate. Bugetul total al investiției este de peste 150 de milioane de euro fără TVA și este compus din trei componente: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării unor structuri pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM, dotarea laboratoarelor de microbiologie,
respectiv achiziționarea de echipamente și materiale destinate reducerii IAAM. Fiecare solicitant poate depune proiecte în valoare de maximum 6 milioane de euro. Bugetul solicitat poate fi alocat pe una, două sau pe toate componentele pentru care se solicită finanțare, în funcție de necesitățile identificate la nivelul fiecărei unități sanitare cu încadrarea în valoarea maximă per proiect.

Beneficiarii eligibili sunt reprezentanți de orice unitate sanitară publică având în componență una sau mai multe din următoarele: Laborator/compartiment microbiologie; Bloc operator / secție/ compartiment de terapie intensivă / unitate de terapie intensivă intermediară post-operatorie / unitate de supraveghere post-anestezică; Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-ginecologice, gastroenterologie; Secție / compartiment / unitate funcțională arși; Secție / compartiment / unitate funcțională de boli infecțioase/TB; Secție / compartiment hemodializă / terapie acută nefrologică.

Investițiile ce pot fi efectuate în cadrul acestui apel de proiecte sunt: organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea izolării microbiologice prevăzute cu grup sanitar propriu (ex. sisteme de presiune negativă); reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii; controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă (instalații specifice de aer condiționat/flux laminar/sisteme de ventilație destinate acestor unități; dotarea cu analizoare automate sau semiautomate de identificare a microorganismelor și de efectuare a antibiogramelor; sisteme de curățenie automate care utilizează tehnici avansate pentru dezinfecție/decontaminare aer, suprafețe și sau echipamente; echipamente și sisteme digitale / IT / AI de monitorizare a IAAM.

„Evaluarea dosarelor de finanțare primite se va realiza începând cu prima zi după data de închidere a apelului și este formată din două etape: evaluarea conformității administrative și a eligibilității, respectiv evaluare tehnică în conformitate cu grila de evaluare regăsită în anexele aferente Ghidului solicitantului. Selecția pentru finanțare se va efectua în funcție de lista proiectelor depuse, ordonată descrescător în funcție de scorul obținut ca urmare a procesului de evaluare”, a explicat reprezentantul Ministerului Sănătății.

Proiectul a fost lansat în data de 26 septembrie 2022 pe platforma PNRR asociată www.ms.ro, iar depunerea se poate realiza până la data de 30 noiembrie 2022, ora 16:00, data-limită de implementare a proiectelor fiind 2 mai 2024.

 Bugete pentru unitățile de terapie intensivă nou-născuți critici

Bugetul alocat investițiilor destinate unităților de terapie intensivă care tratează pacienți critici nou-născuți este de peste 80 de milioane de euro și presupune: extinderea și dotarea a minimum 124 de paturi destinate pacientului critic neonatal în maternitățile din România, dotarea cu echipamente performante a minimum 90 de paturi de neonatologie existente, construirea și dotarea a minimum 8 centre de formare profesională pentru personalul care îngrijește pacientul critic nou-născut, respectiv achiziționarea a 12 ambulanțe de terapie intensivă mobilă (nivel III) cu specific pentru pacienții neonatali. Proiectul a fost lansat în data de 30 septembrie 2022 pe platforma PNRR, iar depunerea se poate realiza până în data de 21 octombrie 2022.

de Valentina Grigore

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: