Politici de Sanatate

„Smart Solutions for Ageing well”

02 aprilie
15:35 2018
„Smart Solutions for Ageing well”

Programul AAL (Active and Assisted Programme) pentru îmbătrânirea activă este în căutare de proiecte. Scopul acestei cereri internaționale de propuneri este de a sprijini proiectele de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare care dezvoltă soluții bazate pe TIC prin vizarea oricărui domeniu de aplicare în domeniul AAL. Textul apelului oferă informații suplimentare privind taxonomia AAL relevantă și piețele țintă specificate. Pentru prima dată, apelul permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește domeniul de aplicare, mărimea și durata proiectelor depuse prin includerea unui nou tip de instrument, și anume „proiectele mici de colaborare”.

Sunt două tipuri de proiecte care pot fi finanțate prin acest program:

1) „Proiectele de colaborare” (realizate de consorții formate din cel puțin 3 organizații din 3 țări diferite, inclusiv o organizație de utilizatori finali și un partener de afaceri) vor rămâne principalul instrument de finanțare pentru această solicitare. Acest tip de proiecte are o durată de 18 până la 36 de luni, cu o finanțare maximă de 2.500.000 €.

2) „Proiectele mici de colaborare” au o durată de 6 luni, aceleași criterii de eligibilitate centrale ca și proiectele de colaborare, un buget maxim de co-finanțare de 300 000 EUR și proceduri de aplicare și raportare mai slabe.

România se încadrează în ambele categorii de proiecte. Pentru Proiectele de colaborare, lista cu celelalte țări eligibile poate fi găsită aici: www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/ . În cazul în care căutați potențiali parteneri, programul AAL vă pune la dispoziție „facilitatea de căutare a partenerilor”: http://partner-search.aal-europe.eu/ .

Autoritatea națională de finanțare –  Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Programul Național al Agenției de Management – Planul național pentru cercetare-dezvoltare și inovare 2015-2020 (PNCDI III)

Persoana de contact la nivel național – ing. Ramona SIMIONESCU     Tel.: +40 21 302 38 88

Organizații eligibile și cote de finanțare:

 • Întreprinderile: organizațiile industriale și comerciale (în special IMM-urile), instituțiile de îngrijire socială și de sănătate și sectorul TIC, inclusiv instituțiile fără scop lucrativ
 • Organizații de cercetare (universități, institute de cercetare)
 • Asociații (inclusiv organizații care reprezintă persoanele în vârstă și rudele acestora, grupuri de interese etc.)
 • Organele publice

Persoanele juridice trebuie să aibă în obiectul activității lor cercetare și dezvoltare pentru a putea participa la proiectele AAL.

Finanțarea maximă din bugetul național este următoarea:

 • 250.000 euro / proiect, în cazul în care România este coordonatorul proiectului AAL
 • 200.000 euro / proiect, în cazul în care România este partener în proiectul AAL.

Toate organizațiile trebuie să se asigure că își pot finanța contribuția financiară proprie.

Criteriile de eligibilitate pentru solicitanții români sunt următoarele:

 • solicitanții nu au sechestru pe conturile lor și nu au făcut declarații false cu privire la informațiile solicitate de Agenția Națională de Finanțare – UEFISCDI;
 • solicitanții nu au încălcat anterior termenii unui alt contract semnat cu Agenția Națională de Finanțare – UEFISCDI
 • Statutul universitar al conducătorului echipei române trebuie să fie cel de doctorat pentru partenerii români reprezentanți de universități sau organizații de cercetare.
 • Liderul echipei române trebuie să fie angajat cu normă întreagă (contractul trebuie să acopere cel puțin durata proiectului sau dacă există un loc de muncă cu normă întreagă,

acordul cu instituția gazdă pentru angajarea liderului trebuie să fie cel puțin pentru durata contractului).

 • Este interzisă prezentarea unei propuneri care urmărește finanțarea activităților deja finanțate de alte instituții prin surse publice.
 • Solicitanții pot depune o singură propunere în calitate de coordonator de proiect.

Categoriile de cheltuieli eligibile, în conformitate cu HG 134/2011, sunt:

 • Costuri de personal
 • Costuri de logistică:

– cheltuieli de capital (maximum 30% din finanțarea din bugetul național)

– consumabile (materiale, consumabile)

– subcontractarea (maximum 5% din finanțarea din bugetul public)

 • cheltuieli de călătorie (entitățile menționate ca „întreprinderi” în schema de finanțare a ajutoarelor de stat trebuie să-și finanțeze cheltuielile de călătorie)
 • Costuri indirecte (costuri indirecte) nu pot depăși 25% din costurile directe: costuri de personal, costuri de logistică și costurile de transport (cu excepția costurilor de capital și a subcontractării).

În timpul proiectului, fondul poate fi redirecționat între următoarele categorii de buget: costuri de personal, costurile de logistică și de călătorie, până la maxim 15% din bugetul național pentru fiecare exercițiu bugetar al proiectului.

Finanțarea maximă din bugetul național este de 40.000 de euro / proiect.

Ratele maxime de finanțare pentru întreprinderile din România în funcție de tipul de activitate specific pot fi găsite aici: http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28 mai 2018.

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

Video – How the EU connected experts to treat epilepsy

revista politici de sanatate-editie speciala

revista politici de sanatate

comisia europeana

Abonează-te la newsletter

:
: