Politici de Sanatate

„Sănătatea comunității” versus „sănătatea publică”

07 august
10:36 2018
„Sănătatea comunității” versus „sănătatea publică”

Nu sunt puține cazurile în care se face confuzie între „sănătatea publică” (public health) și „sănătatea comunității” (community health). Câteva clarificări sunt necesare pentru a înțelege mai bine rolul și locul celor două concepte.

În primul rând, sănătatea publică include sănătatea comunității!  Sănătatea publică este definită ca fiind „știința și arta prevenirii bolilor, prelungirii vieții și promovării sănătății prin eforturile organizate și alegerile în cunoștință de cauză ale societății, ale organizațiilor, publice și private, ale comunităților și ale indivizilor”.  Ea are ca arie de preocupare amenințările la adresa sănătății  bazate pe analiza sănătății populației și  încorporează abordările interdisciplinare ale epidemiologiei, biostatisticii și serviciilor de sănătate, sănătății mediului, sănătății comunității, sănătății comportamentale, economiei sănătății, politicilor publice în domeniu, medicinii de asigurări și sănătății ocupaționale (medicina muncii).

Sănătatea comunității reprezintă un domeniu major de studiu în cadrul științelor medicale  și clinice, care se axează  „pe menținerea, protejarea și îmbunătățirea stării de sănătate a grupurilor de populație și a comunităților”.  Este un domeniu distinct de studiu care poate fi predat în cadrul unei școli separate de sănătate publică sau a mediului.  Organizația Mondială a Sănătății (OMS) o definește ca fiind „resursele de mediu, sociale și economice necesare pentru a susține bunăstarea emoțională și fizică în rândul oamenilor în moduri prin care pot să-și dezvolte aspirațiile și să-și satisfacă nevoile în mediul lor unic”.

Sănătatea comunității  are, deci, ca obiectiv studiul și îmbunătățirea caracteristicilor de sănătate ale diferitelor comunități. Ea tinde să se concentreze asupra unei comunități geografice definite, iar intervențiile medicale care apar în cadrul comunității pot fi clasificate în trei categorii:  asistența medicală primară, secundară și terțiară.

Fiecare categorie se concentrează pe un nivel  și o abordare diferite față de comunitate sau grup de populație. În Statele Unite, sănătatea comunității este solid ancorată în realizările primare din domeniul sănătății. Programele primare de asistență medicală urmăresc să reducă factorii de risc și să sporească promovarea și prevenirea în domeniul  sănătății.  Asistența medicală secundară este legată de „asistența medicală spitalicească”  în care se administrează îngrijire în cadrul unui departament de spital.  Cea  terțiară se referă la o îngrijire specializată, care implică, de obicei, gestionarea bolilor sau a dizabilităților.  Succesul programelor comunitare de sănătate se bazează pe transferul informațiilor de la profesioniștii din domeniul healthcare către publicul larg prin utilizarea comunicării one-to-one  sau  a comunicării în masă.  Ultima noutate în acest  sens  este marketingul de sănătate prin care se promovează și comunică tot ce ține de acest domeniu.

Evoluția sănătății publice a dus la schimbări substanțiale în abordările de îmbunătățire a sănătății membrilor comunităților. În Statele Unite, aceste schimbări reflectă influența  sănătății centrate pe comunitate, inclusiv crearea de programe la nivel național adoptate de Congres, instituirea de unități guvernamentale dedicate la nivel federal și de stat și implementarea de programe de sănătate inovatoare la nivelul comunității de către o varietate de alte organizații.

Semnificația și importanța strategică a sănătății comunității rămân provocatoare pentru definirea ei și pentru a se distinge în mod clar de domeniile conexe ale practicii în domeniul sănătății publice, implicării comunității sau altor activități de dezvoltare comunitară conexe.

 

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

Interviu dr. Mihaela Vlaiculescu

revista politici de sanatate-editie speciala

revista politici de sanatate

comisia europeana

Abonează-te la newsletter

:
: