Politici de Sanatate

Protecția sănătății umane, animalelor și plantelor  – punctele de sprijin ale programului  de finanțare a pieței unice pentru politicile alimentare

02 iulie
11:24 2018
Protecția sănătății umane, animalelor și plantelor  – punctele de sprijin ale programului  de finanțare a pieței unice pentru politicile alimentare

În iunie 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă privind un nou program pentru piața unică, pe baza cadrului financiar multianual propus pentru perioada 2021-2027.  Programul va contribui la consolidarea guvernanței pieței unice, la creșterea protecției consumatorilor și la sprijinirea competitivității industriei, în special a IMM-urilor. Vor fi exploatate, de asemenea, sinergiile și complementaritatea cu alte instrumente ale UE.

Comisia a propus menținerea unei componente alimentare specifice în cadrul programului privind piața unică, cu o alocare totală de 1,68 miliarde EUR.

În plus, în conformitate cu noua arhitectură a cadrului financiar multianual pentru o finanțare mai flexibilă, măsurile privind lanțul alimentar vor fi integrate în alte priorități bugetare cum ar fi cercetarea, inovarea și politicile digitale (Horizon Europe, Europa digitală). Aceste instrumente, precum și Fondul Social European Plus (FSE +), vor acoperi, de asemenea, acțiuni legate de sănătate, cum ar fi măsurile împotriva rezistenței antimicrobiene, în contextul abordării „One Health”.

Obiectivele specifice din domeniul alimentar includ, printre altele:

  • prevenirea și eradicarea bolilor și a dăunătorilor prin efectuarea de sondaje privind dăunătorii din domeniul vegetal și prin punerea în aplicare a activităților de supraveghere, monitorizare și eradicare a bolilor animalelor, precum și prin măsuri de urgență privind animalele și plantele, pentru a asigura o stare de sănătate la nivel înalt pe teritoriul UE;
  • sprijinerea producției și a consumului alimentar durabil prin reducerea deșeurilor alimentare și informarea consumatorilor în vederea asigurării unor standarde de calitate ridicate în întreaga UE;
  • îmbunătățirea eficacității, a eficienței și a fiabilității controalelor oficiale de-a lungul lanțului alimentar în vederea asigurării implementării și aplicării corecte a normelor UE în acest domeniu;
  • sprijinirea politicilor de creștere a sănătății animalelor.

Bogdan Guță

 

Alte articole

TOP

Interviu dr. Mihaela Vlaiculescu

revista politici de sanatate-Republica Moldova

revista politici de sanatate

comisia europeana

Abonează-te la newsletter

:
: