Politici de Sanatate

EU Health Award for NGOs

11 aprilie
11:55 2018
EU Health Award for NGOs

Regulamentul financiar (în special articolul 138) și normele sale de aplicare sunt valabile pentru implementarea programului pe Sănătate (Health Programme).

Aplicațiile vor fi evaluate pe baza a patru categorii de criterii:

 • Criteriile de eligibilitate
 • Criterii de excludere
 • Criterii de selecție pentru evaluarea capacității solicitantului
 • Criterii de atribuire pentru evaluarea calității propunerii

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 • Solicitantul trebuie să fie un organism neguvernamental instituit în mod legal, care nu are scop lucrativ și este independent de interesele comerciale, de business sau ale industriei.
 • Solicitantul trebuie să acționeze la nivel european, național sau subnațional.
 • Sunt eligibile numai cererile din partea entităților stabilite într-una din următoarele țări membre UE, Islanda și Norvegia, precum și țările care au încheiat un acord bilateral cu Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind instituirea celui de-al treilea program de sănătate pentru acțiunea Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020). În prezent, Serbia, Moldova și Bosnia-Herțegovina au un acord bilateral cu Uniunea Europeană.
 • Solicitantul trebuie să abordeze în mod clar unul dintre subiectele enumerate în cererea de candidaturi.
 • Cererea trebuie depusă înainte de termenul limită.
 • Cererea este depusă utilizând formularul de înscriere de pe pagina UE a Premiului pentru Sănătate din site-ul Web al Sănătății Publice, accesibil prin pagina de prezentare.
 • Cererea trebuie să fie completă: sunt completate câmpurile obligatorii ale formularului de înscriere. Regulile sunt explicate în chestionar.
 • Cererile pot fi depuse în orice limbă oficială a Uniunii Europene. Cu toate acestea, pentru a facilita evaluarea de către evaluatori, o traducere în limba engleză ar trebui să însoțească textul redactat într-o altă limbă oficială a UE.

CRITERII DE SELECȚIE

Misiunea organizației solicitante trebuie să fie în conformitate cu cel puțin unul dintre obiectivele celui de-al 3-lea Program de Sănătate. Solicitantul trebuie să încerce în mod activ să modeleze afacerile din agenda sănătății publice pe baza propriei preocupări, pe baza propriilor cunoștințe, abilități și scopuri specifice.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Aplicațiile vor fi evaluate în funcție de anumite criterii pentru a selecta cele mai bune practici adoptate de Grupul de coordonare privind promovarea sănătății și prevenirea și gestionarea bolilor netransmisibile (Group on Health Promotion and Prevention and Management of Non-Communicable Diseases).

Numai aplicațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, excludere și selecție vor fi evaluate în continuare pe baza următoarelor criterii de atribuire. Numărul maxim de puncte pe care o aplicație îl poate primi este 480. În urma evaluării, numai propunerile care marchează cel puțin 50% din totalul punctelor în baza criteriilor de atribuire pot fi luate în considerare pentru lista scurtă și pot beneficia de premiul pentru sănătate.

Criteriile de includere (190 puncte) vor evalua următoarele aspecte:

 • relevanţă
 • caracteristicile de intervenție
 • dovezi și teorii bazate
 • aspecte etice

RELEVANŢĂ

Acest criteriu se referă practic la contextul strategic, politic și legislativ care trebuie explicat clar și respectat.

CARACTERISTICI DE INTERVENȚIE

Acest criteriu evaluează:

 • existența unei analize a situației (de exemplu, analiza problemelor, evaluarea nevoilor – înainte de începerea practicii) a populației țintă;
 • obiectivele stabilite;
 • o metodologie consistentă și bine documentată etc.

ASPECTE ETICE

Acest criteriu verifică dacă practica respectă valorile etice și garantează menținerea demnității.

Criteriile de bază (110 puncte) vor evalua următoarele aspecte:

– eficacitatea și eficiența intervenției

– echitate

EFICACITATE ȘI EFICIENȚĂ

Acest criteriu definește gradul în care intervenția a avut succes în producerea unui rezultat dorit într-un mod optim. El cuantifică măsura în care obiectivele de cantitate, calitate și timp au fost îndeplinite în condiții reale, la cel mai mic cost posibil.

CAPITALURI PROPRII

Criteriile de calificare sunt următoarele (până la 180 de puncte):

 • transmisibilitate
 • durabilitate
 • participare
 • cooperarea intersectorială

TRANSFERABILITATEA

Acest criteriu evaluează măsura în care rezultatele implementării sunt sistematizate și documentate, făcând posibilă transferarea acesteia în alte contexte/regiuni/țări sau diminuarea acesteia la o populație țintă / un context geografic mai larg. Ar fi un plus dacă transferul practicii / inițiativei ar aborda elementele de valoare adăugată ale UE.

DURABILITATE

Acest criteriu evaluează capacitatea practicii/inițiativei de a fi menținută pe termen lung cu resursele disponibile, adaptându-se cerințelor sociale, economice și de mediu ale contextului în care este dezvoltat.

COLABORAREA INTERESECTORALĂ

Acest criteriu evaluează capacitatea practicii/inițiativei de a promova colaborarea între diferitele sectoare implicate în domeniul de interes (de exemplu promovarea sănătății, prevenirea și gestionarea bolilor cronice etc.).

PARTICIPARE

Acest criteriu evaluează includerea părților interesate pe parcursul întregului ciclu de viață al procesului și capacitatea practicii de a promova colaborarea între diferitele sectoare implicate.

Pentru mai multe detalii privind aspecte legale, puteți accesa link-ul următor: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0966

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

Video – How the EU connected experts to treat epilepsy

revista politici de sanatate-editie speciala

revista politici de sanatate

comisia europeana

Abonează-te la newsletter

:
: