Politici de Sanatate

Politici publice alternative propuse de societatea civilă

04 octombrie
15:23 2019
Politici publice alternative propuse de societatea civilă

Din 5 propuneri de politici publice alternative realizate în cadrul proiectului „Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă”, 3 propuneri au fost acceptate. Liana Velica, Manager de Proiect, spune care sunt acestea:

–        includerea în programele naționale de sănătate, subprogramul HIV/SIDA,  a dezvoltării de metodologii de lucru pentru accesibilizarea testării HIV în conformitate cu recomandările Organziației Mondiale a Sănătății, respectiv realizarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în comunitate;

–        schimbarea formularului de fișă medicală auto prin eliminarea rubricii antecedente medicale, în condițiile în care formularul se adresează personanlului non-medical și nu prezintă relevanță în obținerea / preschimbarea permisului auto deoarece este urmată de conculziile evaluării medicale, respectiv calificativul apt sau inapt pentru conducerea unui autoturism;

–        includerea în standardele minime de calitate în serviciile sociale a posibilității de a înregistra anonim persoanele aflate în situații de vulnerabiliate și stigmatizare severă, respectiv consumatori de droguri, persoane implicate în prostituție, victime ale traficului sau ale violenței în familie.

Implementarea proiectului, pe o durată de 18 luni,  a fost asigurată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki și a avut ca obiectiv principal creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială. Obiectivele specifice ale acestuia au fost:

– elaborarea unui ghid de proceduri și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul social sau medical,

– dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru 100 de persoane din cadrul ONG-urilor din domeniile social sau medical în formularea de politici publice alternative și în monitorizarea independentă a politicilor guvernamentale, crearea unei rețele informale de ONG-uri în domeniul politicilor publice sociale sau medicale,

– formularea de 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul politicilor publice sociale sau medicale.

Valoarea totală a proiectului  este de 968.482,20 lei, din care 797.101,37 lei valoare nerambursabilă din Fondul Social European, 152.011,18 lei valoare nerambursabilă din bugetul național și 19.369,65 lei cofinanțarea beneficiarului.

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

REVISTA POLICITI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: