Politici de Sanatate

POLITICI EUROPENE: Provocările politicii de protecție a consumatorului la nivel european – criza economică, evoluția digitală și creșterea continuă a pieței globale

05 martie
10:49 2014
POLITICI EUROPENE: Provocările politicii de protecție a consumatorului  la nivel european – criza economică, evoluția digitală și creșterea continuă a pieței globale

Interviu realizat de Dr. Cornelia Scărlătescu

 „Politica de Protecție a Consumatorului oferă oportunitatea de a avea un impact pozitiv asupra calității vieții de zi cu zi a cetățenilor. Din acest motiv, ulterior aderării Croației la Uniunea Europeană, am fost onorat, dar și provocat să fiu desemnat comisar european pentru protecția Consumatorului. O șansă de a reprezenta un portofoliu, printr-o activitate ce poate face o reală diferență în viața persoanelor din întreaga Uniune Europeană.”

 Un interviu în exclusivitate cu Neven MIMICA, comisarul european pentru protecția consumatorului, una din personalitătile cu o carieră impresionantă în politică și diplomație și primul oficial croat desemnat în  acest rang, la Bruxelles, după aderarea Croației la Uniunea Europeană în iulie 2013.

 Domnule Comisar Mimica, vă considerați „gardianul agendei consumatorului”. Care sunt provocările și prioritățile-cheie pe care le aveți în calitate de  comisar pentru protecția consumatorului?

Prioritățile mele concrete, în calitate de comisar pentru protecția consumatorului, pot fi sintetizate în trei cuvinte: consolidare, cooperare și comunicare.

În primul rând, doresc să consolidez cadrul legislativ: există propuneri importante în așteptare, ce vizează  în special dispozitivele medicale și diagnosticele in-vitro, siguranța produselor și conturile bancare. Voi investi întreaga energie pentru a susține adoptarea acestora în decursul mandatului actual. Acolo unde legislația este deja adoptată, voi acorda o atenție deosebită transpunerii și implementării efective și eficiente, cum ar fi noile reguli privind soluționarea alternativă a litigiilor sau recentele prevederi referitoare la  produsele cosmetice.

Trebuie să promovăm perspectiva și interesele consumatorului, pe tot parcursul procesului de elaborare a politicilor.

În ceea ce privește cooperarea, trebuie să promovăm perspectiva și interesele consumatorului pe tot parcursul procesului de elaborare a politicilor, printr-o cooperare strânsă și constantă cu toți partenerii – nu numai cu instituțiile UE și internaționale, ci și cu asociațiile consumatorilor.

De asemenea, doresc să comunic și să promovez, activ și vizibil, politicile europene ce vizează consumatorul. Este important să „răspândim informația” folosind un limbaj clar și simplu și o comunicare țintită către consumatori. Amintesc, spre exemplu, câteva măsuri care sunt luate pentru îmbunătățirea vieții europenilor: reducerea costurilor pentru energie, plata unor comisioane bancare mai mici sau procurarea unor bunuri de calitate superioară și mai durabile. Avem nevoie de informația care să ofere consumatorilor dovada și încrederea că sunt protejați și că au drepturi clare și garantate.

Acest lucru este important, în mod special, pentru consumatorii din țările cu o cultură a consumatorului mai săracă. De aceea, în perioada următoare intenționez să efectuez misiuni specifice, inclusiv în România, pentru a ajuta autoritățile naționale să-și îndeplinească noile sarcini și pentru consolidarea asociațiilor consumatorilor care informează populația asupra drepturilor pe care le are și care acționează pentru apărarea acestor drepturi.

 În construcția unei piețe comune, Europa se confruntă cu  numeroase provocări, din mai multe motive, cum ar fi: legislații interne, comportamentul și modelele consumatorului, caracteristicile piețelor interne sau chiar diferențele economice și sociale. Care sunt cele mai dificile sectoare pentru consumatorii europeni și care sunt principalele probleme de care sunt conștienți consumatorii în Europa?

Bineînțeles că mereu vor exista diferențe și provocări, dat fiind faptul că „suntem uniți în diversitate” și portofoliul consumatorului nu este o excepție. Cu toate acestea, diferențele nu justifică, de exemplu, discriminarea bazată pe naționalitate sau reședință pentru furnizarea serviciilor, deoarece legea EU le interzice. Un raport recent al Centrelor Europene ale Consumatorilor a dezvăluit că aproape un sfert din cei care au fost cumpărători activi online au suferit din cauza discriminării pe baza reședinței ori a naționalității.

Discutăm despre situații când, de exemplu, consumatorii s-au confruntat cu  diferențe de preț sau de servicii, la achizițiile online  ale unor produse electronice, muzicale sau cărți. De aceea vreau să mă asigur că toți consumatorii își cunosc drepturile și că aceste drepturi sunt pe deplin respectate și puse în aplicare. Este foarte important următorul aspect: drepturile consumatorului care nu sunt aplicate, nu există în practică și, în acest domeniu, consider că putem – și trebuie – să aducem rezultate concrete până la sfârșitul anului 2014.

 Care ar fi măsurile pentru combaterea practicilor comerciale injuste, a termenilor contractuali necinstiți și a publicității înșelătoare, atât în situații naționale, cât și peste hotare, pentru produsele și serviciile cu un impact asupra sănătății populației?

Legislația UE protejează consumatorii împotriva tratamentului injust, asigură condiții oportune ca produsele să atingă un anumit standard și permite despăgubiri, în cazul unor probleme.

Implementarea drepturilor consumatorilor este făcută, în primul rând, la nivel național. Cu toate acestea, UE poate susține și întări eficiența eforturilor naționale. Acest lucru a fost realizat cu succes, prin intermediul rețelei autorităților naționale de implementare și prin acțiuni concertate desfășurate în toate statele membre – așa-numitele „verificări minuțioase” („sweeps”) – pentru a stabili dacă sunt respectate normele UE, de exemplu, pentru asigurarea vânzării transparente a biletelor de avion sau la achiziționarea de conținut online.

Cetățenii europeni care se confruntă cu probleme în situații transfrontaliere pot apela la rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor. Rolul lor este exact acela de a informa asupra drepturilor consumatorilor din UE și de a-i asista în cazul problemelor tranzacțiilor transfrontaliere.

 Care sunt principalele proiecte și propuneri pentru îmbunătățirea siguranței dispozitivelor medicale, astfel încât să fie restabilită încrederea pacienților față de sectorul echipamentelor medicale?

Scopul Comisiei Europene este de a asigura cel mai înalt nivel de siguranță pentru pacienți și consumatori și, în același timp, de a încuraja inovația. Ne angajăm să restabilim încrederea pacienților față de sectorul dispozitivelor medicale și, în acest scop, în septembrie 2012 Comisia Europeană a adoptat o „Propunere de Regulament privind dispozitivele medicale”, precum și o „Propunere de Regulament privind diagnosticul in-vitro”.

Aceste propuneri consolidează semnificativ regulile pentru plasarea pe piață a dispozitivelor medicale, în special evaluarea celor cu risc înalt, exigențele privind organismele notificate (organisme desemnate să efectueze controlul producătorilor de dispozitive medicale cu risc mediu și înalt) și regulile cu privire la vigilența și supravegherea pieței. Permiteți-mi să vă dau un exemplu: în baza legislației actuale, nu vom putea obliga organismele notificate să facă audituri neanunțate. Putem doar să recomandăm acest lucru. Pentru a-l face obligatoriu, trebuie să schimbăm legea.

 În „Agenda consumatorului european – stimularea încrederii și a creșterii” este evidențiată ideea de responsabilizare a consumatorilor și de stimulare a încrederii lor. Ce presupune conceptul de „responsabilizare a consumatorilor”?

Politica de protecție a consumatorului deține un loc important în agenda mai largă a Uniunii, aceea de a consolida redresarea economica și creșterea, de a reduce șomajul în rândul tinerilor și de a depăși problemele sociale. Consumatorii sunt forta pieței unice, reprezentând mai mult de jumătate (56%) din produsul intern brut al UE. Consumatorul informat și încrezător poate juca un rol primordial în propulsarea economiei și susținerea redresării economice.

Legislațiile UE protejează consumatorii împotriva tratamentului injust, asigură condiții oportune ca produsele să atingă un anumit standard și permit despăgubiri, în cazul unor probleme.

Dacă  încurajăm încrederea consumatorului, vom resimți efectul în întreaga economie. Este unul din mijloacele-cheie, de care dispunem, pentru a ajuta cetățenii UE – inclusiv pe cei mai vulnerabili – să treacă peste criza economică. O politică a consumatorului bine gândită și bine implementată, care îl face să se simtă în siguranță și încrezător la fiecare achiziție, nu ar trebui să fie văzută ca o povară sau ca un lux, ci, dimpotrivă, ar trebui să fie considerată un element important în susținerea procesului de redresare.

Încrederea vine, mai ales, din partea consumatorilor siguri de faptul că atunci când își cheltuie banii obțin cel mai bun raport calitate/preț și din conștientizarea faptului că, dacă apare vreo problemă, au drepturi, și că aceste drepturi vor fi respectate. În România, consumatorii sunt mai puțin înclinați să facă anumite plângeri decât o face un consumator european (66%, comparativ cu 83%) și este mai puțin probabil sa fie satisfăcuți de rezultatul plângerii lor (55%, față de 66%). Intenționez să depun toate eforturile pentru schimbarea acestor cifre.

Încrederea vine, mai ales, din partea consumatorilor siguri de faptul că, atunci când cheltuiesc bani, aceștia obțin cea mai bună valoare, precum și din conștientizarea faptului că, dacă apare vreo problemă, aceștia au drepturi, iar drepturile lor trebuie să fie respectate.

 Cum sunt protejate drepturile consumatorilor europeni, dacă legislația este într-o permanentă schimbare, și care sunt măsurile luate pentru o mai bună educare atât a consumatorilor, cât și a furnizorilor de servicii și bunuri?

Pentru consumatori, responsabilizarea înseamnă  în primul rând informare, motiv pentru care Comisia Europeană a inițiat campanii de informare în câteva din noile state membre.

In 2012, Campania Uniunii Europene pentru informarea consumatorilor din România – „E dreptul tău! Acționează!” – a fost lansată pentru informarea cetățenilor români cu privire la drepturile lor în calitate de consumatori, atât în țară, cât și în alte țări ale UE. Se pare că a avut un impact semnificativ. De exemplu, românii își cunosc drepturile în ceea ce privește produsele defecte sau au cunoștințe despre Centrele Europene ale Consumatorilor, de două ori mai mult față de media europeană.

În România, consumatorii sunt mai puțin înclinați să facă anumite plângeri decât o face un consumator european (66%, comparativ cu 83%) și sunt mai susceptibili în legătură cu rezultatul plângerii lor (55%, față de 66%). Eu vreau să lupt pentru schimbarea acestor cifre.

 Programul consumatorului își propune să creeze condițiile necesare pentru plasarea cetățenilor UE, în calitate de consumatori responsabilizați, în centrul pieței comune. În opinia dumneavoastră, cum poate fi consolidată protecția consumatorului peste hotare?

În ceea ce privește protecția consumatorului peste hotare, la momentul actual este necesară o creștere a gradului de conștientizare în rândul consumatorilor cu privire la ECC-Net – rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor, precum și o întărire pe viitor a eficienței acesteia. Aceste Centre există în 30 de țări – cele 28 de state membre UE, precum și Norvegia și Islanda. Acestea cooperează intensiv pentru a facilita soluționarea plângerilor dintre consumatorii și comercianții din aceste țări. Ele oferă consiliere și asistență gratuită și sunt co-finanțate de către Comisia Europeană și de către guvernele naționale.

De exemplu, Centrul European al Consumatorilor din România vă poate consilia cu privire la drepturile dv. în calitate de consumator atunci când achiziționați un produs sau călătoriți în alt stat UE – de la închirierea unei mașini, rezervarea unui pachet de vacanță sau a unui zbor, până la comandarea de bunuri online din străinătate, sau vă poate sprijini gratuit dacă aveți o plângere împotriva unui comerciant dintr-o altă țară UE, cu condiția să aveți reședința pe teritoriul UE.

Care sunt viitoarele proiecte și propuneri legislative în domeniul medicinei, astfel încât să fie protejat consumatorul European?

Există o parte a portofoliului sănătate în care am o responsabilitate directă și aceasta o constituie dispozitivele medicale. Am menționat deja actuala noastră muncă legislativă, dar, în afara de aceasta lucrăm cu statele membre, zi de zi, pentru a asigura siguranța acestor dispozitive. Planul de acțiune „PIP”, pe care l-am propus după scandalul cu implantul mamar este dovada acestui lucru. Am înăsprit regulile, am asigurat o monitorizare mai atentă a organismelor care certifică siguranța produselor și lucrăm mai îndeaproape cu statele membre.

Planul de acțiune „PIP”, pe care l-am adus după scandalul cu implantul mamar, este dovada acestui lucru. Am înăsprit regulile, am asigurat o monitorizare mai atentă a organelor care certifică siguranța produselor și lucrăm îndeaproape cu statele membre.

 Care sunt provocările pentru consumatorii UE și pentru Comisie, rezultate în urma inovațiilor continue în domeniul tehnologic, a modelelor diferite de consum sau în urma excluderii sociale și cum poate fi asigurat același nivel al calității și al protecției ambientale a produselor, din moment ce suntem martorii unor diferențe economice semnificative între țările UE?

Politica de protecție a consumatorului trebuie să se adapteze permanent la realitățile actuale – criza economică, evoluția digitală si o creșterea continuă a pieței globale. După cum am mai menționat, este o veritabilă politică a cetățenilor. Influențează viața noastră de zi cu zi. Apropie Uniunea Europeană de oameni. De fapt, este răspunsul frecvent la întrebările de bază ale cetățenilor: „Ce face Uniunea Europeană pentru mine?”. Obiectivul meu este de a asculta consumatorii, de a întelege plângerile lor și de a contura politica noastră, astfel încât să pot răspunde „facem tot ce putem”.

 Ce noutăți aduce programul EU al consumatorului pentru 2014-2020, în comparație cu cel precedent (2007-2013)?

 În contextul economic actual, consumatorii au dreptul de a fi protejați împotriva prejudiciilor fizice și economice. Mai mult ca niciodată, consumatorii bine informați și instruiți, pot stimula creșterea și inovarea revendicând valoare, calitate și servicii. A fost necesar ca informarea consumatorului să țină pasul cu progresul, cum ar fi liberalizarea pieței energiei sau a telecomunicațiilor, creșterea cumpărăturilor on-line și, desigur, evoluția situației economice.

Noul program ce vizează consumatorul a fost aprobat recent de către Parlamentul European. Acesta alocă cca. 189 milioane de euro pentru finanțarea acțiunilor de îmbunătățire a protecției consumatorului pe teritoriul întregii Uniunii Europene, cum ar fi: finantarea acțiunilor de cooperare între autoritățile naționale de supraveghere a piețelor sau sprijinirea organizațiilor consumatorilor la nivelul UE. Unul dintre cele mai importante domenii este dezvoltarea platformei de soluționare a litigiilor la nivelul UE – „Online Dispute Resolution platform”. Această platformă va face legătura între toate organismele naționale de soluționare alternativă a litigiilor și va permite consumatorului și agenților comerciali europeni să înainteze pe cale electronică, în propria limba, litigiile legate de achizițiile online, Astfel, comerțul online va fi stimulat, știind că există o cale ușoară de rezolvare a disputelor transfrontaliere.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: