Politici de Sanatate

Disruptori endocrini: Comisia adoptă criterii științifice pentru produsele fitosanitare

23 aprilie
12:06 2018
Disruptori endocrini: Comisia adoptă criterii științifice pentru produsele fitosanitare

Comisia Europeană a adoptat criteriile științifice pentru a identifica disruptorii endocrini în contextul legislației privind produsele fitosanitare (PPP), după ce nu au fost formulate obiecții nici de Consiliu, nici de Parlamentul European în timpul perioadei de control încheiate la 9 aprilie 2018. Aceste criterii pentru PPP vor deveni aplicabile la 10 noiembrie 2018.

Aceasta finalizează adoptarea unei legislații stricte privind disruptorii endocrini propusă de Comisie în 2016 – criteriile științifice foarte asemănătoare pentru biocide vor deveni aplicabile la 7 iunie 2018. UE este acum prima din întreaga lume care are criterii stricte din punct de vedere juridic pentru a identifica disruptorii endocrini. Criteriile adoptate se vor aplica tuturor evaluărilor continue și viitoare ale substanțelor active utilizate în produsele fitosanitare.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) finalizează în prezent un document de orientare tehnică pentru punerea în aplicare a criteriilor atât pentru produsele biocide, cât și pentru pesticide. Documentul de orientare va fi disponibil în iunie 2018.

În cadrul reuniunii cu privire la legislația privind pesticidele din cadrul Comitetului permanent pentru plante din 12 și 13 decembrie 2017 (Standing Committee on Plants Animals Food and Feed – PAFF), reprezentanții naționali ai UE au votat în favoarea unui nou proiect de regulament de stabilire a criteriilor pentru identificarea disruptorilor endocrini în contextul legislației privind pesticidele. Nici Consiliul, nici Parlamentul European nu au formulat obiecții cu privire la proiectul de criterii în perioada de examinare care s-a încheiat la 9 aprilie 2018. Comisia a adoptat criteriile pe 19 aprilie 2018.

Criteriile pentru produsele fitosanitare sunt publicate și intră în vigoare la 10 mai 2018. Acestea se vor aplica începând cu 10 noiembrie 2018 tuturor cererilor noi și în curs de desfășurare pentru produsele fitosanitare.

Pe 4 septembrie 2017, Comisia a adoptat un regulament delegat privind criteriile științifice pentru a identifica perturbatorii endocrini pentru produsele biocide. Nici Consiliul, nici Parlamentul European nu au formulat obiecțiuni cu privire la regulamentul delegat în cursul perioadei de examinare care s-a încheiat pe 4 noiembrie 2017.

Criteriile pentru produsele biocide sunt publicate și au intrat în vigoare la 7 decembrie 2017. Acestea se vor aplica începând cu 7 iunie 2018 la toate cererile noi și în curs de desfășurare pentru biocide.

Punerea în aplicare a criteriilor

Se preconizează că în iunie 2018 se vor finaliza lucrările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) în vederea elaborării unui document de orientare pentru punerea în aplicare a criteriilor de identificare a substanțelor cu proprietăți de perturbare endocrină din pesticide și biocide.

Evaluarea impactului

Înainte de a prezenta criterii pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul reglementărilor privind produsele fitosanitare și produsele biocide, Comisia Europeană a efectuat o evaluare cuprinzătoare a impactului pentru a analiza diferitele opțiuni pentru definirea criteriilor de identificare a disruptorilor endocrini.

Dialogul cu părțile interesate

În contextul evaluării impactului, Comisia Europeană a inițiat, împreună cu părțile interesate și cu alți factori de decizie, un dialog deschis și transparent pe tot parcursul procesului de identificare a criteriilor. Evenimente incluse:

– grup de lucru ad-hoc al Grupului consultativ pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a plantelor în cadrul căruia au fost prezentate proiectele legislative care stabilesc criteriile științifice pentru identificarea perturbatorilor endocrini

– întâlnire tehnică privind metodologia JRC pentru depistarea probelor de substanțe chimice.

– conferință de o zi privind criteriile de identificare a disruptorilor endocrini

– trei mese rotunde între părțile interesate, țările UE și deputații din Parlament.

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

Interviu dr. Mihaela Vlaiculescu

revista politici de sanatate-Republica Moldova

revista politici de sanatate

Abonează-te la newsletter

:
: