Politici de Sanatate

Pacienți și medici români, membri ai Comitetului pentru Terapii Avansate al EMA

05 iulie
13:32 2018
Pacienți și medici români, membri ai Comitetului pentru Terapii Avansate al EMA

Comisia Europeană a publicat invitația de manifestare a interesului pentru selecționarea de  reprezentanți ai organizațiilor de pacienți și de medici în vederea alăturării Comitetului pentru Terapii Avansate (CAT) al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), ca membri și membri supleanți.

Candidații aleși vor înlocui reprezentanții actuali ai societății civile din CAT. Comisia va numi doi membri reprezentând asociațiile de pacienți și doi membri din rândul medicilor, precum și membri supleanți pentru fiecare dintre ei. Aceștia vor fi numiți pentru un mandat de trei ani, începând cu data de 1 iulie 2019.

Termenul limită pentru trimiterea  documentelor la Comisia Europeană este  18 iulie 2018, fie prin e-mail la sante-call-agencies@ec.europa.eu, fie prin poștă, pe adresa European Medicines Agency, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5EU, United Kingdom.

Părțile interesate trebuie să completeze atât formularele de cerere, cât și formularul privind declarațiile de interese, care pot fi descărcate de pe site-ul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en). Candidații vor fi informați despre rezultatul procesului de selecție.

Rolul reprezentanților societății civile este de a aduce perspectivele pacienților și medicilor la cunoștința CAT,  de a oferi suport pe baza experienței lor reale și de a contribui la evaluarea și luarea deciziilor în materie de reglementare.

Reprezentanții desemnați vor trebui să participe la ședințele lunare ale CAT, la discuții științifice, să examineze documentele și să facă observații în timpul întâlnirilor.

Responsabilitatea principală a CAT este de a evalua calitatea, siguranța și eficacitatea terapiilor medicale avansate (ATMP), în urma evoluțiilor științifice din domeniu. Înființat ca un comitet multidisciplinar, CAT reunește unii dintre cei mai buni experți din Europa în terapii medicale avansate, derivate din terapia genică, terapia celulară sau ingineria tisulară.

Bogdan Guță

Sursa: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/06/news_detail_002977.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Alte articole

TOP

Interviu dr. Mihaela Vlaiculescu

revista politici de sanatate-Republica Moldova

revista politici de sanatate

comisia europeana

Abonează-te la newsletter

:
: