Politici de Sanatate

NUTRIGEN, un proiect românesc de aproape 9 milioane de lei

23 noiembrie
15:14 2016
NUTRIGEN, un proiect românesc de aproape 9 milioane de lei

„Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice în obezitate”, acronim – NUTRIGEN.

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cod MY SMIS – 104852, proiect  nr. 91/09.09.2016, ID P_37-684

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2A, 300041, anunţă începerea derulării proiectului cu titlul: „Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice în obezitate”, acronim NUTRIGEN, în baza contractului de finanţare nr. 91/09.09.2016, Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1, Acțiunea 1.1.4;  Cod competiţie: POC-A1-A1.1.4-E-2015, Tip proiect: Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD.  Valoarea totală a proiectului este de 8.760.104,04 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.430.930,17 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 7.119.077,44 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 1.311.852,73 lei) şi valoare neeligibilă 329.174,87 lei.

Proiectul va fi implementat în localitatea Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2A, 300041 jud. Timiş, pe o durată de 36 luni, în perioada 08.09.2016-08.08.2019.

Impactul economic al obezităţii pe plan mondial este estimat anual la 2 trilioane USD, cuprinzând, pe lângă cheltuielile medicale aferente şi costurile economice indirecte (morbiditate şi mortalitate crescute, reducerea productivităţii şi a calităţii vieţii etc.). Ministerul Sănătăţii din România, în cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 (Sănătate pentru Prosperitate) identifică dieta/obezitatea drept factori comportamentali individuali cu impact major asupra stării de sănătate ,iar obezitatea, ca o problemă majoră de sănătate publică şi socială.

Proiectul NutriGen este o premieră naţională în domeniul nutrigenomicii, fiind primul proiect care îşi propune să dezvolte şi apoi să implementeze principiile nutriţiei de precizie în tratamentul dereglărilor metabolice asociate obezităţii, atât la adulţi, cât şi la copii. Concret, proiectul va utiliza identificarea variaţiilor genetice pentru a prescrie adulţilor şi copiilor supraponderali un tratament cu alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale. Ipoteza ştiinţifică este că administrarea acestor alimente dietetice va optimiza răspunsul la tratamentul medicamentos al indivizilor supraponderali şi obezi, cu scopul normalizării parametrilor clinici asociaţi dereglărilor metabolice asociate.

Proiectul este condus de Dr. Mihai Niculescu, MD, PhD (director de proiect), care lucrează de peste doi ani în două companii private americane de tip start-up: Advanced Nutrigenomics (fondator) şi Nutrigene Sciences (chief scientific officer), ultima având ca obiect de activitate CDI, şi fiind înfiinţată ca un start-up de tip « spin-off » al Universităţii Carolina de Nord (Chapel Hill), universitate în care specialistul a lucrat în perioada (2000-2015).

Dr. Mihai Niculescu are experienţă atât în cercetare, cât şi în implementare (experienţă practică, economică, de valorificare a rezultatelor cercetării), vizând transferul rezultatelor proiectului în economia românească. Aceste rezultate vor fi implementate în producţie printr–un proiect de inovare eligibil în cadrul acţiunilor vizând creşterea capacităţii CDI a întreprinderilor (start-up al UMFVBT). Prin experienţa lui, va susţine UMFVBT în crearea de parteneriate cu mediul de afaceri.

Obiectivul principal este de a promova inovaţia, ceea ce îmbunătăţeşte starea de sănătate a individului şi a comunităţii prin promovarea investigaţiilor care accelerează descoperirile ştiinţifice. Terapia personalizată şi prescrierea de medicamente inovatoare în această eră post-genomică este acum un obiectiv realist în mai multe discipline.

Obiective generale ale proiectului (OG):

OG1. Creşterea capacităţii de cercetare, a vizibilităţii internaţionale şi a colaborării cu alte grupuri de cercetare naţionale şi internaţionale.

Creşterea capacităţii de cercetare se va realiza prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte la nivelul standardelor cercetării internaţionale. Vor fi realizate aplicaţii ce abordează cele mai noi segmente ale cercetării în domeniul genomicii şi al designului de noi terapii în domeniile prioritare Horizon 2020. Se va asigura dezvoltarea resursei umane pentru CDI, prin integrarea tinerilor în cercetare şi pregătirea acestora în perioada doctorală şi postdoctorală. Creşterea nivelului de pregătire al cercetătorilor şi atragerea de cercetători calificaţi din străinătate sunt esenţiale pentru dezvoltarea pe termen lung şi utilizarea echipamentelor performante din Centrul de Medicină Genomică (infrastructură realizată prin POC, ID: P_37_684; Nr. contract: 91/09.09.2016).

OG2. Stimularea cercetării în parteneriat şi a transferului de tehnologie către întreprinderi.

Activităţile de cercetare vor fi orientate către posibila translaţie a rezultatelor în practica clinică, transferul de noi biotehnologii către grupuri industriale în vederea producţiei pe scară largă de noi produse terapeutice (alimente dietetice cu calităţi farmacologice). În cadrul Universităţii există colaborări cu instituţii de educaţie şi/sau cercetare naţionale şi internaţionale. În cadrul actualului proiect, se va iniţia o nouă colaborare cu un partener privat (Nutrigene Sciences), care este o companie start-up de tip «spin-off», în care UNC Chapel Hill sprijină logistic implementarea unor soluţii cu mare valoare comercială şi utile în diagnosticul genetic al susceptibilităţilor metabolice, precum şi dezvoltarea de alimente dietetice.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare se pot obţine de la: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

Persoane de contact:

Mihai Niculescu, Director de proiect

Maria Puiu, Responsabil intervenţie

Tel: 0745.138.917;
Fax: 0256.295157,
E-mail: maria_puiu@umft.ro

 

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: