Politici de Sanatate

Medicamentele oncologice, pe masa dezbaterilor

20 decembrie
17:07 2017

În cadrul unei ședințe publice organizate la Ministerul Sănătății, la solicitarea Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, a fost dezbătut proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac.
În cadrul întâlnirii, reprezentanții industriei farma au avut mai multe cerințe printre care se numără:
– procedura de HTA să repecte principii de transperanță, predictibilitate și echitate atât între medicamente cât și între patologii;
– introducerea medicamentului în compensare astfel încât diferența de tratament la care avem noi acces, în România, și standardul de acces european să se micșoreze an de an;
– să fie eliminate, pe cât posibil, situațiile în care este imposibil ca un medicament să acumuleze puncte și să intre în compensare;
– termenele între momentul elaborării raportului de evaluare, momentul deciziei și momentul includerii în Hotărârea de Guvern să fie precizate și respectate astfel încât deținătorul de APP să aibă predictibilitate vis-a-vis de intrarea în compensare pentru că de acest lucru depinde foarte mult procesul de producție al medicamentului respectiv;
– stabilirea populației eligibile încă din faza evaluării tehnologiilor medicale;
– introducerea unui impact bugetar care să aibă în vedere și impactul pe scăderea costurilor de spitalizare, pe scăderea reacțiilor adverse, astfel încât medicamentul inovator să fie mai potențat și cu o valoare mai mare. Această cerință a venit în contextul în care, paradigma actuală presupune ca un medicament inovator să fie mai ieftin decât terapia compensată, deci practic orice medicament mai scump cu 1,5% este depunctat. Însă, acest procent de 1,5% nu este o marjă care să recunoască valoarea inovației.
“Săptămâna aceasta voi face o ședința cu colegii pe care îi am în departament, voi vorbi cu ei să evaluăm ceea ce s-a făcut în săptămâna precentă, vedem ce vom mai evalua în săptămâna imediat următoare, iar minuta ședinței va fi publicată dacă domnul președinte ne va da acordul, în spațiul destinat evaluării tehnologiilor medicale, astfel încât dumneavoastră să știți ce s-a evaluat, ce s-a discutat, la ce se așteaptă decizia, când se publică raportul și ce va fi evaluat în săptămâna imediat următoare. Asta intenționez să fac începâd cu 1 ianuarie și cred că acest lucru va ajuta la acea transparență și predictibilitate pe care o solicitați din partea noastră” a declarat Vlad Negulescu, șeful departamentului HTA din cadrul ANMDM.
“Noi am propus ca oncologia să fie domeniu prioritar în strategia națională de sănătate și să aibă același regim juridic în ceea ce privește stabilirea criteriilor de evaluare a tehnologiilor ca și HIV, SIDA, tuberculoza, hepatita B și C care deja au un astfel de regim separat. Concret, am propus acordarea unui punctaj din oficiu la care să se adauge un alt punctaj în funcție de câte țări compensează deja acest medicament și prin acest mecanism propus de noi mai multe medicamente împotriva cancerului ar putea intra în faza de negociere pe cost volum ceea ce ar duce la o competiție între producători și în final la scăderea prețului. În această situație mai mulți pacienți ar avea acces la tratament împotriva cancerului și povara asupra sistemului de sănătate ar fi mai mică. Problema este că de abia după ce 13 țări din Uniunea Europeană primesc acest medicament, a 14-a țară ar fi și România. Prin mecanismul propus de noi însă, s-ar permite ca țara noastră să fie a patra din Uniunea Europeană care să permită accesul” a spus avocatul Dan Cimpoeru.
“La ora actuală eu nu am niciun medicament oncologic care să fie în stand-by sau să fie nerambursat fără să aibă decizie de neincludere. Toate medicamentele oncologice, fie că au avut includere condiționată, fie că sunt acum cu includere condiționată la CNAS pe contracte cost-volum. Acest ordin de evaluare HTA, așa cum este el, nu face decât niște propuneri, și aceste propuneri sunt înaintate Ministerului Sănătății urmând ca acolo să se ia deciziile. Până acum nu s-a întâmplat ca ministerul să spună că nu compensează” a mai declarat Vlad Negulescu. El a adăugat că una dintre cele mai mari probleme pentru care nu avem pe piață medicamente onclogice este pentru că nici companiile nu consideră România ca fiind atractivă din punct de vedere economic. “În cei patru ani de când evaluăm, există o întârziere cam de 2-3 ani de când o companie lansează medicamentul în Europa și până când ajunge și în România. Cauzele sunt multiple, principala fiind exportul paralel” a mai spus Vlad Negulescu.
Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

Video – How the EU connected experts to treat epilepsy

revista politici de sanatate-editie speciala

revista politici de sanatate

comisia europeana

Abonează-te la newsletter

:
: