Politici de Sanatate

Managementul sănătății populației: vieți salvate și bani economisiți?

27 iunie
14:20 2019
Managementul sănătății populației: vieți salvate și bani economisiți?

Un concept nou este din ce în ce mai mult pus în discuție atunci când e vorba de servicii, costuri și rezultate în cadrul larg al  îngrijirii sănătății populației. Este vorba de „managementul sănătății populației„ (MSP). O primă concluzie pentru cineva interesat de subiect ar fi aceea că nu există încă o definiție clară a acestui concept, acceptată și unanim recunoscută. Se vorbește astfel despre „programe direcționate spre o populație bine definită, care utilizează o varietate de intervenții individuale, organizaționale și sociale pentru a îmbunătăți rezultatele de sănătate ale acelei populații” sau „utilizarea unui buget global pentru gestionarea stării de sănătate a unei populații specifice, în general a celor care caută îngrijire medicală sau pot căuta în cele din urmă îngrijire medicală la un sistem sau o instituție de sănătate”.

Profesorul Ashish K. Jha, de la Harvard T. H. Chan School of Public Health încearcă, într-un articol publicat în The Jama Forum, să definească acest concept și, în același timp, să explice viabilitatea lui în SUA acolo unde, în ultimul deceniu, ideea de gestionare (management) a sănătății populației (MSP) a devenit din ce în ce  mai îmbrățișată printre liderii din domeniul sănătății și factorii de decizie politică. Prin încurajarea colaborării multisectoriale, a coordonării cu serviciile comunității și a intervențiilor nonclinice, mulți factori de decizie politică apreciază că se pot economisi bani și se pot salva vieți. Această convingere are sens! Se știe că Statele Unite cheltuie mult mai mult decât alte țări în domeniul îngrijirii sănătății, dar înregistrează rezultate mai slabe ale acestei îngirijiri. Experții americani au ajuns la concluzia că trebuie să-și îndrepte atenția în „amonte”, prevenind bolile înainte ca ele să se producă. Dincolo de noțiunile standard de prevenție (cu măsuri precum vaccinările și screening-ul timpuriu), MSP se concentrează pe determinanții sociali ai sănătății, încurajând un stil de viață mai sănătos și o gestionare a bolilor cronice.

Ce înseamnă totuși „managementul sănătății populației”? În 2015, conducerea Medicare și Medicaid Services a descris „MSP” ca fiind „atât o perspectivă clinică axată pe acordarea îngrijirii grupurilor înscrise într-un sistem de sănătate, cât și o perspectivă mai largă care se concentrează asupra sănătății tuturor persoanelor dintr-o anumită zona geografică și care evidențiază abordările multi-sectoriale și încorporarea intervențiilor nonclinice pentru a aborda factorii sociali determinanți ai sănătății. ”

Termenul utilizat în sensul său clinic se referă, în mod obișnuit, la un set de activități care sunt considerate/văzute în sfera sistemului de sănătate, cum ar fi, de exemplu, asigurarea faptului că toți pacienții cu diabet care primesc în mod obișnuit îngrijire în acest sistem au fost examinați în mod adecvat pentru retinopatie. Viziunea mai largă descrisă de definiție sugerează o abordare mai concentrată asupra serviciilor sociale și poate include, de exemplu,  asigurarea unei locuințe și a unei alimentații adecvate.

Când intră în discuție aspectul economico-financiar, se întâlnește frecvent o concepție greșită, potrivit căreia MSP este într-un fel legat în mod intrinsec de contractarea pe bază de risc, cum ar fi taxarea sub formă de cote fixe. Plata serviciilor influențează felul de îngrijire care este livrată, desigur, dar unii au presupus că MSP poate fi livrat numai în contextul unui sistem de plăți în care medicul, spitalul sau sistemul de sănătate este responsabil pentru costurile totale de îngrijire clinică. Acest lucru este în mare parte incorect. Deși contractarea bazată pe riscuri poate face parte dintr-o strategie a MSP, nu există dovezi că punerea unui risc financiar asupra furnizorilor de servicii de îngrijire de sănătate ar duce la rezultate mai bune în domeniul sănătății pentru pacienți.

Există dovezi că intervențiile prin managementului sănătății populației funcționează? Sunt surprinzător de puține evaluări atent realizate cu privire la impactul intervențiilor MSP asupra rezultatelor din domeniul sănătății. Dovezile care există sunt oarecum confuze, dar spun că aceste intervenții sunt benefice. Bineînțeles, în aceste evaluări există și o doză de subiectivism.

Spre exemplu, o analiză asupra programului „Inițiativa privind asistența primară generală„ lansat de Medicare, un nou model de plată și de furnizare de servicii medicale care vizează, în parte, creșterea accesului, prevenirea și coordonarea serviciilor medicale, a constatat mici beneficii privind calitatea asistenței medicale. Unele tipuri de intervenții par să aibă un impact mai mare asupra sănătății atunci când se concentrează în primul rând pe anumite grupuri vulnerabile. Deși studiile efectuate se bazează pe avantajele de sănătate ale intervențiilor prin managementul sănătății populației, sunt prea puține sau chiar deloc dovezi că acest management  reduce efectiv cheltuielile totale. Deși unele intervenții pot fi eficiente din punct de vedere financiar, ele nu reduc aproape niciodată costurile. De exemplu, un studiu al unui program de prevenire a diabetului a constatat că programul a fost eficient în reducerea incidenței diabetului zaharat, dar a adăugat în jur de 143.000 dolari SUA în costuri medicale pe an. Astfel, deși managementul sănătății populației este adesea prezentat ca o soluție pentru cheltuielile  de îngrijire a sănătății, legătura dintre investiția în determinanții sociali și economiile de costuri este slabă.

Acest lucru înseamnă că abordarea acestui tip de management nu este utilă? Deloc. Noțiunea de a avea o abordare asupra gestionării bolilor cronice are sens. În multe situații, așteptarea unui medic sau vizita la spital pentru a gestiona bolile cronice este puțin probabil să fie la fel de utilă ca implicarea proactivă a pacienților pentru a se asigura că primesc îngrijirea de care au nevoie. Concentrarea asupra factorilor determinanți sociali și luarea unei abordări multisectoriale de colaborare are sens, de asemenea.

Mulți dintre factorii care influențează sănătatea nu sunt din domenii în care clinicienii au în mod necesar expertiză și angajarea altora, de la lucrătorii sociali la experții în domeniul locuințelor. Provocarea este dată de faptul că mulți susținători ai managementului sănătății populației au sugerat că aceasta este o soluție pentru cheltuielile ridicate cu îngrijirea medicală, având în aceste sens dovezi puține sau deloc. Întrucât organizațiile de îngrijire a sănătății și factorii de decizie din SUA continuă să investească în acest management, ar trebui să o facă pentru beneficiile pentru sănătate, nu pentru că vor economisi bani. Dincolo de câteva cazuri rare, nu se întâmplă niciodată!

Bogdan Guță

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

Abonează-te la newsletter

:
: