Politici de Sanatate

Malpraxisul medical – reacţia profesioniştilor din domeniul sanitar

05 martie
10:57 2014

Prof. dr. Radu Vlădăreanu

Dr. Andrei Nanu

Problematica malpraxisului medical este abordată în diferite medii de comunicare; malpraxisul a depăşit sfera preocupărilor din interiorul lumii medicale şi a devenit o temă de interes a întregii societăţi. Presa reflectă pe larg numeroasele acuzaţii formulate împotriva personalului medical, iar avocaţii şi magistraţii dezbat tema în lucrări publicate şi în conferinţe. Tonul articolelor din presă, adică al informaţiilor care ajung la publicul larg, este în general acuzator la adresa medicilor, prezumţia de nevinovăţie fiind de cele mai multe ori ignorată. Pacienţii nemulţumiţi reclamă calitatea actului medical, deşi de multe ori nu au cunoştințele de specialitate necesare unei evaluări corecte a situaţiei de fapt, iar avocaţii şi magistraţii susţin, respectiv soluţionează cauze într-o materie în care jurisprudenţa este limitată.

CARE ESTE REACŢIA CORPULUI MEDICAL?

Cei mai mulți dintre medicii care profesează în România consideră acuzaţiile de malpraxis un pericol “real şi actual” , dar capacitatea individuală de a reacţiona este relativ redusă. O iniţiativă a unui grup de medici şi avocaţi (reuniţi sub numele „MedRight Experts”) a deschis calea dezvoltării în România a unui program de pregătire a medicilor în domeniul legislaţiei medicale şi al prevenirii riscului de malpraxis.

Împreună cu personalităţi ale lumii medicale româneşti (profesori universitari şi academicieni), acest grup a lansat în toamna anului 2007 un program-pilot al cărui obiectiv principal a fost identificarea vulnerabilităţilor practicii medicale din România în fața acuzaţiilor de malpraxis şi găsirea unor soluţii pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea acestui risc.

În desfăşurarea proiectului-pilot a fost efectuată, la Academia Română, o cercetare al cărei scop a fost, de asemenea, stabilirea principalelor vulnerabilităţi ale practicii medicale în fața acuzaţiilor de malpraxis formulate de către pacienţi.

 DE LA PROBLEME LA SOLUȚII

Odată identificate vulnerabilităţile practicii medicale determinate în special de necunoaşterea şi nerespectarea reglementărilor legale aplicabile, preocuparea experţilor MedRight a fost de a dezvolta soluţii care să poată fi aplicate rapid în activitatea zilnică a medicilor şi care să permită alinierea acesteia la standardele moderne de calitate a actului medical.

În plus, soluţiile propuse contribuie la realizarea unui management eficient al riscului plății despăgubirilor eventual cuvenite pacienţilor prejudiciaţi, un rol important jucându-l îndeplinirea condiţiilor necesare pentru utilizarea eficientă a asigurărilor de răspundere civilă profesională pentru practica medicală („asigurările de malpraxis”).

 PROGRAME DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Pe baza rezultatelor a fost dezvoltat, apoi, curriculum-ul unui program naţional de educaţie medicală, program adoptat şi aprobat de către Ministerul Sănătăţii în iulie 2009, sub titulatura Domeniul educaţional medical ”Prevenirea şi managementul situaţiilor de malpraxis”.

Pentru a putea construi, la nivel naţional, un sistem de educaţie medicală adresat problematicii malpraxisului care să valorifice şi să pună la dispoziţia medicilor practicieni toate informaţiile culese şi prelucrate în desfăşurarea proiectului-pilot mai sus menţionat, au fost concepute şi dezvoltate mai apoi două proiecte naționale, ambele sub titulatura «Cum ne apărăm de malpraxis?» şi ambele selectate pentru a beneficia de finanţare din fonduri europene.

• Prin Proiectul „DOCTORI în servicii medicale de calitate” ), 4.249 de medici chirurgi şi dentişti din toate judeţele României au participat la ateliere de lucru cu tema « Cum ne apărăm de malpraxis » în perioada 2010 – 2013.

• Prin Proiectul „Calitate în sănătate prin instruirea medicilor de familie”, 1.690 de medici de familie din toată ţara au fost instruiţi prin organizarea a 81 de sesiuni de curs, susţinute de către medici şi jurişti, cu toţii experţi acreditaţi de către Ministerul Sănătăţii.

La ora actuală, graţie derulării activităţilor acestor proiecte, există o reţea de 122 de formatori acreditaţi şi specializaţi în tematica prevenirii malpraxisului medical, curriculum-uri specifice care se adresează tuturor specialităţilor medicale, inclusiv celor dentare, un proiect-pilot dezvoltat pentru asistenţii medicali, precum şi un sistem de consultanţă care acoperă întreaga problematică a malpraxisului medical, sistem disponibil prin portalul www.medright.ro tuturor medicilor şi asistenţilor medicali care au participat la una dintre sesiunile de formare cu tema “Cum ne apărăm de malpraxis?”.

Proiectele descrise mai sus au fost apreciate ca fiind un « succes » şi « un model de urmat », de către ministrul Sănătăţii şi preşedintele Colegiului Medicilor din România, iar în anul 2013 au obţinut Premiul Medica Academica pentru educaţie medicală continuă, cu ocazia ediţiei a patra a Galei Premiilor Medica Academica, eveniment desfăşurat sub auspiciile Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

 Până în prezent au avut loc, în toate oraşele-reşedinţă de judeţ din ţară şi în Bucureşti, peste 300 de ateliere de formare cu tema “Cum ne apărăm de malpraxis?”, la care au participat, în total, peste 6.000 de medici din diferite specialităţi şi medici dentişti, precum şi peste 700 de asistenţi medicali.

PROGRAME UNIVERSITARE DE STUDII

Sistemul de pregătire universitară a viitorilor medici este axat în prezent pe componenta profesională, ştiinţifică, şi nu acoperă necesarul de cunoştinţe şi abilităţi legale, de comunicare şi de interacţiune cu pacientul, de negociere a contractelor de asigurare, de relaţionare cu diverse instituţii din domeniul sanitar, necesare în mod indispensabil unui medic practician.

Consecinţele directe sunt reprezentate de:

• riscul producerii de prejudicii pacienţilor,

• ieşirea din sfera de protecţie a asigurării de malpraxis,

• afectarea directă a calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor şi a siguranţei acestora, prin nerespectarea unora dintre drepturile conferite prin lege.

În premieră, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” a inclus în programele de pregătire universitară a studenţilor pentru anul universitar 2013 – 2014 tematica adresată domeniului prevenirii şi gestionării situaţiilor de malpraxis. Obiectivele generale şi specifice urmărite sunt reprezentate de însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la legislaţia aplicabilă practicii medicale, a metodelor de prevenire a atragerii răspunderii juridice a medicului şi a modalităților tehnice de aliniere a practicii medicale la cerinţele legale. O primă serie de 40 de studenţi a absolvit în toamna anului trecut cursul opţional pe tema prevenirii şi managamentului situaţiilor de malpraxis medical.

 Necunoaşterea reglemen­tărilor legale nu înlătură atragerea răspunderii medicului / instituţiei medicale.

PERSPECTIVE

Actualizarea permanentă a informaţiilor şi analiza atentă a jurisprudenţei în domeniul malpraxisului medical sunt condiţii obligatorii pentru continuarea şi dezvoltarea programelor educaţionale destinate personalului medical, în condiţiile în care anul trecut a fost lansat în dezbatere publică de către Ministerul Sănătăţii un nou proiect legislativ adresat acestui domeniu.

Nu pot fi imaginate proiecte viitoare fără a urmări educarea şi informarea şi a asistenţilor medicali şi a moaşelor cu drept de liberă practică din România cu privire la malpraxis, la drepturile pacienţilor și la legislaţia aplicabilă practicii medicale, în vederea îmbunătăţirii calitative a activităţii acestora; astfel, şi asistenţii medicali, şi moașele vor fi protejaţi împotriva acuzaţiilor de malpraxis, iar pacienţii vor fi protejaţi împotriva erorilor medicale.

În acest sens, protocolul încheiat cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se înscrie în rândul parteneriatelor încheiate de către MedRight Experts cu organizaţii şi instituţii reprezentative şi prestigioase din domeniul sanitar – Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar – cu scopul de a pune la dispoziţia profesioniştilor din domeniul sanitar informaţiile necesare prestării unor acte medicale de calitate şi de a furniza mijloace de aliniere a practicii medicale la cadrul normativ aplicabil.

 

Bibliografie:

– Raport de monitorizare Media Kompass 2009-2012 pentru MedRight Experts

Andrei Nanu, Diana Georgescu, Victor Voicu, Beatrice Ioan, Locul și relevanța prevederilor legale în contextul practicii medicale din România, Revista Română de Bioetică, Vol. 9, Nr. 4, Octombrie – Decembrie 2011

– Conferinţa de presă, hotel Hilton Bucureşti, iulie 2012, www.medright.ro

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: