Politici de Sanatate

Lecții europene pentru combaterea multimorbidității

14 iunie
09:23 2017
Lecții europene pentru combaterea multimorbidității

Aproximativ 50 de milioane de europeni trăiesc cu multimorbiditate, iar acest număr este probabil să crească. Aceste persoane au probleme complexe de sănătate și au nevoie de îngrijire continuă. Responsabilii politici din întreaga Europă sunt alarmați de provocarea pe care această situație o reprezintă pentru sistemele lor de sănătate și pentru serviciile sociale. De aceea, mulți au pus multimorbiditatea pe agenda politică. Comisia Europeană a făcut cercetări pentru a-i ajuta, inclusiv proiectul ICARE4EU care a analizat noi abordări ale îngrijirii integrate.

Astfel, în privința modului în care se poate îmbunătăți îngrijirea pentru persoanele cu multimorbiditate, cercetătorii au ajuns la următoarele concluzii:

 • Pacienții cu multimorbiditate se confruntă cu probleme deoarece sistemele de sănătate ale Europei sunt „orientate spre boli” și sunt organizate în jurul specialităților medicale unice, care fragmentează îngrijirea.

 • Această „fragmentare” este asociată cu sfaturi medicale contradictorii, utilizarea inadecvată a serviciilor de sănătate și satisfacția slabă a pacienților, dar poate fi ameliorată prin îngrijirea mai integrată și mai atentă a pacientului.

 • Factorii de decizie politică pot promova o integrare mai bună și o abordare axată pe pacient (și, astfel, să îmbunătățească îngrijirea și satisfacția pacienților) dacă:

 1. Aliniază politicile, mediile de reglementare și cele financiare

 2. Abordează rolurile profesionale, munca multidisciplinară și coordonarea

 3. Sprijină o gamă largă de instrumente care să permită o îngrijire individuală și centrată pe pacient și

 4. Încurajează participarea activă a pacientului și a celui care îl îngrijește

Centrarea pe pacient necesită o abordare coordonată a organizării și furnizării îngrijirii care oferă beneficii reale, sporind satisfacția pacienților și combătând problemele de îngrijire fragmentată, cum ar fi utilizarea necorespunzătoare a serviciilor de sănătate și lipsa de reacție. Inovarea provine adesea din inițiativele de bază și din programele centrate pe pacienți care se dezvoltă în ciuda reglementărilor naționale și nu datorită acestora. De aceea, factorii de decizie politică trebuie să facă mai mult pentru a încuraja inovația și colaborarea eficientă.

Mecanismele de plată care iau în considerare mai multe afecțiuni cronice și care promovează o integrare mai bună a îngrijirii lipsesc, din păcate. Politicienii trebuie să adapteze sistemele de finanțare pentru a sprijini mai bine persoanele cu multimorbiditate.

 • Mecanismele de plată pot oferi stimulente cheie furnizorilor să colaboreze, să permită o mai bună îngrijire și să creeze economii

 • Mecanismele inovatoare de plată (modelele de economii partajate, plățile incluse, plata pentru performanță) pot fi combinate cu modele tradiționale (buget, taxă pentru servicii), dar sunt în mod inevitabil complexe. Ele trebuie să țină seama în mod adecvat de complexitatea cazurilor tratate

 • Factorii de decizie politică, care depun eforturi pentru a asigura asistență financiară integrată, trebuie să ofere un semnal puternic de leadership și să creeze structuri naționale și de program de sprijin.

Soluțiile eHealth au potențialul de a îmbunătăți serviciile de îngrijire și de a oferi noi servicii pentru persoanele cu multimorbiditate, facilitând o mai bună comunicare și schimb de informații,  oferind instrumente de auto-gestiune și de luare a deciziilor (înregistrări personale de sănătate, sisteme de sprijin decizional, sisteme informaționale pentru stratificare a riscurilor). Însă pacienții, îngrijitorii informali și profesioniștii în domeniul îngrijirii vor avea nevoie de traininguri în domeniu.

Nevoile complexe de îngrijire ale persoanelor cu multimorbiditate sporesc cererea de îngrijire integrată. Cercetătorii din cadrul proiectului ICARE4EU au identificat cele mai promițătoare măsuri pentru a promova îngrijirea integrată, a sprijini coordonarea și colaborarea între profesioniștii din domeniu și pentru a consolida competențele profesionale.

 • Îngrijirea primară este adesea cea mai potrivită bază pentru inițiative, dar trebuie să fie sprijinită de îngrijirea specializată.

 • Legăturile efective dintre sănătate și îngrijire socială sunt esențiale și ar trebui să fie un obiectiv politic explicit, în timp ce legăturile dintre îngrijirea formală și cea informală trebuie să fie, de asemenea, o parte a oricărei abordări holistice.

 • Factorii de decizie politică și furnizorii care încearcă să-și îndrepte atenția spre integrare și să realizeze o coordonare eficientă a asistenței medicale trebuie să:

 1. Promoveze o cultură de partajare a informațiilor, susținută de tehnologie, care permite schimbul ușor de informații între granițele organizaționale, profesionale și de stat

 2. Creeze modelele de adaptare a îngrijirii pentru a se potrivi cu contextul specific național (regional sau local) de sănătate și asistență socială

 3. Asigure că noile inițiative sunt tratate ca parte a îngrijirii obișnuite și nu separate de munca de zi cu zi a profesioniștilor

 4. Încurajeze angajamentul managementului la toate nivelurile prin formarea competențelor necesare.

  Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

Video

revista politici de sănătate

Abonează-te la newsletter

:
: