Politici de Sanatate

Două proiecte originale pentru studenții la farmacie și nu numai

19 octombrie
16:14 2018
Două proiecte originale pentru studenții la farmacie și nu numai

Patologie medicală – Note de curs, Patologie medicală – Practică medicală pentru farmaciști și domenii conexe. Exemplificări clinice

Cele două volume apărute de curând (Patologie Medicală – Note de curs și Patologie Medicală – Practică medicală pentru farmacişti şi domenii conexe; exemplificări clinice) cuprind, pe de o parte, o selecție de referință din patologiile cel mai frecvent întâlnite în practica medicală și, pe de altă parte, un set de cazuri clinice specifice pentru diverse patologii ale sistemelor şi aparatelor care fac obiectul notelor de curs, explicate astfel încât să permită urmărirea procesului de gândire care a dus la stabilirea diagnosticului unei anumite patologii, precum și a terapiei administrate.

Lucrarea se adresează studenților şi absolvenţilor facultăților de farmacie, medicină şi medicină dentară, dar nu numai acestora, ci tuturor profesioniștilor din domeniul sănătăţii care doresc un material coerent și succint, precum și o sursă de informații și raționamente utile.

Opțiunea pentru această temă este un rezultat al experienței multi- și interdisciplinare a coordonatorilor, care au surprins caracterul esențial al cunoașterii patologiei ca liant între ştiinţele fundamentale și disciplinele clinice. Astfel, s-a considerat în mod corect și viabil că înțelegerea fiziopatologiei proceselor va îmbunătăţi considerabil capacitatea de recunoaştere a manifestărilor clinice ale bolii.

Concepția acestei lucrări decurge din convingerea profundă a autorilor cu privire la rolul profesorului de a forma capacitatea studenților de descoperire independentă a soluțiilor la diversele dileme profesionale cotidiene, mai curând decât aceea de a le oferi nemijlocit răspunsuri. În acord cu această convingere, pentru a forma viitorii profesioniști în spiritul acestei lumi în continuă transformare, coordonatorii lucrării își propun revitalizarea practicii medicale printr-o abordare bazată pe învățare activă și cercetare. De aceea, implicarea tinerilor, încă de pe băncile facultății, în prezentarea şi explicarea informaţiilor se dovedește un exercițiu extrem de util.

În acest sens, este de subliniat implicarea în calitate de coautori a unor studenţi din diferite specialităţi (Medicină, Farmacie, Medicină dentară), în efortul de a oferi un set omogen de informaţii fundamentale, într-un mod accesibil tuturor profesioniştilor din domeniul sănătăţii.

În acest context, lucrarea de față demonstrează încă o dată potențialul școlii românești de medicină în ceea ce privește adaptabilitatea modalității de abordare și formare a studenților pentru a face față problematicii lumii reale a profesiunii alese.

Prof. univ. dr. farm. Doina Drăgănescu

Decan al Facultăţii de Farmacie

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: