Politici de Sanatate

DOSAR: Finanțări de zeci de milioane de euro pentru formarea personalului medical și proiecte în Sănătate

06 octombrie
16:40 2017
DOSAR: Finanțări de zeci de milioane de euro pentru formarea personalului medical și proiecte în Sănătate

Articol scris de Dan Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru Revista „Politici de Sănătate”

În anii 2016-2017, Ministerul Sănătăţii a contribuit, alături de reprezentanţii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, în elaborarea documentelor aferente lansării de ghiduri ale solicitantului care au vizat, în principal, formarea personalului medical implicat în derularea programelor prioritare de Sănătate. Conform ghidului solicitantului „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate” (obiectiv specific 4.8.), durata maximă de implementare a proiectelor finanţate este de 36 de luni, fiecare proiect necesitând a asigura formarea a minimum 400 de specialiști implicați în furnizarea de servicii medicale (fie personal din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de Sănătate, fie medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de Sănătate aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate). Valoarea maximă a unui proiect finanţat nu va putea depăși trei milioane de euro.

Astfel, 64,7 milioane de euro au fost alocate pentru formarea personalului medical, iar în urma procesului de selecţie au fost aprobate 34 de proiecte, domeniile de formare acoperite prin proiectele finanţate fiind:

 • sănătatea femeii şi copilului (ex., managementul prenatal şi postnatal al afecţiunilor cu impact asupra mortalităţii infantile, îngrijirea continuă a nou-născutului şi a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire și deces, simulare medicală în scopul gestionării marilor urgențe din sarcină și naştere, prevenţia nașterii premature şi pentru îngrijirea nou-născutului prematur, în vederea reducerii mortalităţii şi morbidităţii infantile etc.);
 • boli netransmisibile (Boli cardiovasculare, cancer – cancer, cancer col, cancer colorectal, diabet zaharat, boli endocrine/disfuncții tiroidiene, boala cronică de rinichi);
 • boli transmisibile (boli infecțioase transmisibile prioritare – tuberculoza; hepatite virale cronice B și C);
 • sănătate mintală;
 • boli rare (inclusiv genetică medicală).

În cursul lunii octombrie 2017 se aşteaptă ca AM POCU să publice şi rezultatul contestaţiilor, în urma acestuia numărul proiectelor putând a creşte.

(Titlu mai mic, de pagina/intertitlu)15 milioane de euro pentru depistarea și tratarea tuberculozei

De asemenea, pe parcursul anului 2017 au fost publicate în consultare publică mai multe ghiduri ale solicitantului dedicate domeniului tuberculozei, gravidei şi copilului, hepatită, precum şi derulării de programe de depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin şi mamar.

 • În domeniul tuberculozei, prin ghidul solicitantului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, POCU alocă aproximativ 15 milioane de euro pentru activităţi care vizează: elaborarea metodologiei de screening al populației pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, furnizarea programelor de formare profesională specifică personalului implicat în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente (ex., psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari etc.), furnizarea serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce ale tuberculozei, inclusiv ale tuberculozei latente (ex., achiziționarea echipamentului necesar derulării activităților/ sub-activităților de screening al tuberculozei (ex., caravane mobile, aparatură radiologică necesară derulării acțiunilor de screening, alte adicții etc.), reevaluarea periodică a pacienților diagnosticați în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și a ajustării acestora; analizarea datelor obținute în urma screeningului și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele obţinute și de propuneri de politici publice în domeniul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, în conformitate cu Strategia Națională de Control al Tuberculozei 2015-2020, activități de informare, educare, conştientizare a grupului-țintă al serviciilor de screening TB, inclusiv al tuberculozei latente. În contextul apelului, se va aproba un singur proiect, care va avea o durată de implementare de maximum cinci ani și care va avea o acoperire naţională. În urma implementării proiectului, minimum 500 de persoane vor beneficia de programe de formare şi 70.000 de persoane vor beneficia de servicii de sănătate de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce ale tuberculozei, inclusiv ale tuberculozei latente. Fiind un apel cu acoperire naţională, 90% din grupul-ţintă trebuie să provină din regiuni mai puţin dezvoltate ale României, iar 10% din Regiunea Bucureşti-Ilfov. În prezent, apelul este deschis, data de închidere a apelului fiind de 31 octombrie 2017.

68 de milioane de euro pentru oncologie col și sân

În domeniul oncologie, au fost publicate ghiduri ale solicitantului pentru domeniile cancer de col şi cancer mamar, iar până la sfârşitul acestui an se intenţionează a se publica în consultare publică inclusiv ghidul în domeniul oncologie colon.

 • În domeniul oncologie col, prin FSE 2014-2020 vor fi alocate aproximativ 47 de milioane de euro, prin care se va asigura finanţarea pentru:
  • Etapa 1 – acţiuni care vizează elaborarea metodologiei pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce ale cancerului de col uterin (HPV/ Babeș Papanicolau), activități de informatizare-suport ale bazelor de date ale screeningului, integrate cu sistemele informatice ale programului național, monitorizarea la nivel național și controlul implementării programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce ale cancerului de col uterin, analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului etc., precum şi activităţi de formare a personalului implicat în derularea acestor programe. În contextul acestui ghid, va fi finanţat un proiect cu acoperire naţională, valoarea maximă a proiectului fiind de cinci milioane de euro. Acest proiect asigură premisele implementării în bune condiţii a programelor regionale de screening.
  • Etapa a II-a este dedicată furnizării de programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce ale cancerului de col uterin. În contextul acestui ghid, vor fi alocate 42 de milioane de euro (10,5 milioane de euro pe fiecare regiune de dezvoltare), regiunile de dezvoltare vizate fiind: Nord-Vest; Nord-Est; Sud Muntenia și Centru. Noutatea programului de screening constă în introducerea testării HPV în regim pilot pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 30 şi 64 de ani, iar prima regiune care va asigura implementarea testării HPV este Nord-Vest, având în vedere experienţa în derularea de programe similare de testare. În contextul acestui ghid, vor fi finanţate patru proiecte, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, durata de implementare a acestor proiecte fiind de maximum 72 de luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023. Minimum 800.000 de femei urmează a beneficia de servicii de depistare precoce (HPV şi Babeş Papanicolau),precum şi de triaj citologic la femeile identificate cu teste HPV pozitive în screening, tratament și reevaluarea periodică (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate (ex., peer-to-peer suport, consiliere psihologică și alte servicii adaptate și necesare etc.). Tot în contextul acestui apel, vor fi finanţate achiziţii de echipamente, precum şi servicii de sprijin pentru grupul-ţintă (ex., costuri de transport etc.). Grupul-ţintă pentru acest apel este dat de femeile cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani cu domiciliul în regiunile de dezvoltare vizate de proiecte.
 • În domeniul oncologie sân, prin FSE 2014-2020 vor fi alocate aproximativ 21 de milioane de euro, prin care se vor finanţa în contextul a două ghiduri specifice:
  • Etapa 1 – acţiuni care vizează organizarea centrului de referință pentru programele regionale de screening al cancerului mamar, elaborarea metodologiei pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce ale cancerului de sân (ex., mamografie digitală/ ecografie/ biopsie/ tratament/ urmărire în timp etc.), activități de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului integrate cu sistemele informatice ale programului național, monitorizarea la nivel național și controlul implementării programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce ale cancerului de sân, analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului, acţiuni de formare a personalului implicat în derularea screeningului. În contextul acestui ghid, va fi finanţat un proiect cu acoperire naţională, valoarea maximă a proiectului fiind de cinci milioane de euro. Acest proiect asigură premisele implementării în bune condiţii a programelor de screening.
  • Etapa a II-a este dedicată furnizării de programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce ale cancerului de sân. În contextul acestui ghid, vor fi alocate 16 milioane de euro (8 milioane de euro pentru fiecare proiect care va asigura o acoperire a două regiuni de dezvoltare: Nord-Vest şi Vest, respectiv Nord-Est şi Sud-Est) pentru furnizarea de servicii pentru femei cu vârsta cuprinsă între 50 şi 69 de ani care au domiciliul într-una dintre aceste regiuni de dezvoltare. În contextul acestui ghid, vor fi finanţate două proiecte, durata de implementare a acestora fiind de maximum 72 de luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023. Minimum 30.000 de femei urmează a beneficia de servicii de screening prin testare mamografică cu dublă citire și arbitraj, evaluări ecografice ale leziunilor mamare incipient depistate (mamografii declarate pozitive direct sau după arbitraj), biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte, cu trimitere la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente. Tot în contextul acelui apel, vor fi finanţate acţiuni de achiziţie echipamente (ex., aparatură de laborator necesară derulării acțiunilor de screening/ aparatură de evaluare a leziunilor incipiente mamare: mamografe, ecografe, puncție/ biopsie asistată, aparatură specifică confirmare leziuni laborator anatomie-patologică, suport informatic de telemedicină pentru dublă citire cu arbitraj, suport informatic pentru bazele de date, unități mobile, sistem informatic de stocare a imaginii etc.), sprijinirea grupului-țintă, în special a pacienților diagnosticați în programul de screening pentru cancerul de sân, în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și ajustării acestora (ex., peer-to-peer suport, consiliere psihologică și alte servicii adaptate și necesare etc.), analizarea datelor obținute în urma screeningului pentru cancerul de sân și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniu, activități-suport pentru derularea screeningului în vederea depistării leziunilor mamare incipiente (ex., asigurare costuri cu deplasarea în comunități pentru personalul implicat în derularea screeningului, alte tipuri de cheltuieli).

19 milioane de euro pentru “gravidă și copil

 • În domeniul gravidei şi copilului, au fost publicate două ghiduri, valoarea totală a celor două apeluri fiind de 19 milioane de euro:
  • Etapa 1 – va fi finanţat un singur proiect cu acoperire naţională cu o valoare maximă de trei milioane de euro, acţiunile eligibile fiind cele prin care se urmăreşte dezvoltarea cadrului metodologic și a registrelor naționale pentru programele regionale de îngrijire a gravidei și copilului, precum şi a furnizării programelor de formare profesională specifică personalului implicat în îngrijirea gravidei și copilului, elemente-cheie pentru implementarea celor opt proiecte regionale din etapa a II-a.
  • Etapa a II-a – vizează furnizarea programelor şi serviciilor de sănătate de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal, prin proiecte putând fi decontate costuri precum: consult medicină de familie, consult de specialitate obstetrică-ginecologie, analize laborator, analize prenatale: test combinat (trimestrul I): ecografie, biochimie și interpretarea rezultatului obținut, morfologia fetală de trimestrul al II-a (ecografia morfologică), amniocenteza etc. Tot în contextul proiectelor, vor putea fi decontate cheltuieli cu achiziţia de echipamente, activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin (ex., asigurare costuri de transport, măsuri de acompaniere etc.) pentru grupul-țintă, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile.

În contextul acestui ghid, vor fi finanţate opt proiecte regionale, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, valoarea maximă a proiectelor fiind de două milioane de euro.

 

25 de milioane de euro pentru depistarea și tratarea bolilor hepatice

 

 • În septembrie 2017, au fost publicate în consultare publică două ghiduri ale solicitantului care urmăresc derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament ale pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa I”, 25 de milioane de euro fiind alocate în acest sens.
  • Etapa 1 – va fi finanţat un proiect cu acoperire naţională şi care urmăreşte elaborarea metodologiei de screening al populației pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C, realizarea registrelor naționale de screening, monitorizarea la nivel național și controlul implementării programelor de screening, analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C, furnizarea programelor de formare profesională specifică profesioniștilor implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale B/D și C (ex., medici de familie, medici de specialitate în gastroenterologie, psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, asistenți medicali, mediatori sanitari etc.). Valoarea maximă a proiectului este de cinci milioane de euro.
  • Etapa a II-a – se va asigura finanţarea pentru testarea în vederea depistării cazurilor de infecţie HVC şi HVB prin teste rapide (Ac anti VHC, Ag HBs, Ac anti HBs), investigaţiile, tratamentul şi follow-up-ul pentru pacienţii depistați cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C. În contextul apelului, tratamentul pentru pacienții depistați cu infecții cronice cu virusuri hepatitice B/D și C va fi asigurat exclusiv persoanelor neasigurate. Tot în contextul apelului, vor putea fi decontate cheltuieli cu achiziţia de echipamente, activități de identificare/mobilizare și de acordare de sprijin (ex., asigurare costuri de transport, măsuri de acompaniere etc.) pentru grupul-țintă, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile. Prin acest apel, vor fi finanţate maximum două proiecte, fiecare proiect vizează obligatoriu două regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, respectiv Sud-Est și Nord-Est. Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 72 de luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 10.000.000 de euro.

Pentru domeniile gravidă şi copil, cancer col, cancer mamar, hepatite, în cursul lunii octombrie 2017 vor fi lansate ghidurile aferente etapei I, cele aferente etapei a II-a urmând a fi lansate după aprobarea de către Comisia Europeană a opţiunilor simplificate privind costurile, elemente necesare flexibilizării implementării măsurilor de screening.

50% din persoanele care vor beneficia de măsuri de screening, diagnosticare și tratament trebuie să fie persoane din grupuri vulnerabile.

 

 

 

 

 

Alte articole

TOP

Interviu dr. Mihaela Vlaiculescu

revista politici de sanatate-Republica Moldova

revista politici de sanatate

Abonează-te la newsletter

:
: