Politici de Sanatate

Digital Single Market – transformarea digitală a priorităților de sănătate și de îngrijire

13 februarie
17:37 2019
Digital Single Market – transformarea digitală a priorităților de sănătate și de îngrijire

European Patients’ Forum s-a alăturat, împreună cu alți 16 parteneri, primei întâlniri a proiectului DigitalHealthEurope (DHE) – o inițiativă Orizont 2020 în cadrul Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare care va dura 24 de luni. Titlul complet al proiectului este „Sprijin pentru o inițiativă digitală în domeniul sănătății și inovării în contextul strategiei privind piața unică digitală”. Pe scurt, proiectul va oferi un sprijin global și centralizat pentru transformarea digitală a priorităților de sănătate și de îngrijire (DTHC) ale pieței unice digitale (Digital Single Market – DSM).

Toți partenerii proiectului vor aduce o gamă largă de cunoștințe și expertiză colectivă, având în vedere conducerea și implicarea lor în întregul spectru de activități, de la interoperabilitate și standarde, la inovarea serviciilor de sănătate, de la nivel tehnic la nivel politic. Proiectul va sprijini implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale pentru îngrijirea integrată centrată pe persoană / pacient, prin identificarea, analiza și facilitarea replicării celor mai bune și mai de impact practici. Bazându-se pe componența unică a consorțiului, proiectul va stabili și gestiona 3 platforme de colaborare pentru a alinia toate eforturile inițiativelor actuale și viitoare care susțin cele trei priorități ale DTHC, și anume:

– accesul cetățenilor la datele relevante pentru sănătatea și bunăstarea lor;

– cererea de infrastructură pentru datele privind sănătatea, cercetarea, prevenirea și medicina personalizată;

– soluții digitale pentru îngrijirea integrată centrată pe persoană / pacient și extinderea acestora în întreaga Europă.

– activitățile de colaborare vor duce la agende strategice comune și la angajamente de acțiune care vor stimula inovarea și progresul în domeniile respective.

Rolul EPF în proiect

EPF va participa la 7 din cele 9 etape de lucru ale proiectului. EPF va fi liderul etapei de lucru 6 – stabilirea și gestionarea unui panou de colaborare între cetățeni / pacienți și furnizorii de asistență medicală. Obiectivele acestei secțiuni a proiectului pot fi rezumate astfel:

– să stabilească o platformă de colaborare funcțională cu privire la aspectele cheie ale soluțiilor digitale pentru îngrijirea integrată centrată pe persoană;

– identificarea barierelor și a factorilor de risc legați de achiziționarea, adoptarea, încrederea și integrarea în căile de îngrijire a soluțiilor digitale care întăresc interacțiunea dintre cetățeni / pacienți și furnizorii de asistență medicală;

– să exploreze posibilitățile de a exploata datele din lumea reală raportate de pacienți, ca mijloc de îmbunătățire a calității îngrijirii și a managementului sănătății (inclusiv feedback de la pacienți);

Proiectul DHE se intersectează cu prioritățile principale ale EPF în domeniul sănătății digitale – de exemplu, activitatea pe care EPF a realizat-o asupra înregistrărilor medicale electronice (EHR) corespunde îndeaproape obiectivelor generale ale proiectului. EPF a fost deja implicat în diferite proiecte similare pentru a colecta mai multe dovezi în acest domeniu, punând un accent puternic pe rolul pacienților în e-sănătate, precum și pe nevoile și așteptările pacienților față de serviciile și instrumentele eHealth.

Roxana Maticiuc

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: