Politici de Sanatate

Ce au finanţat banii europeni în Sănătate – O retrospectivă a perioadei de programare 2007-2013

05 martie
11:08 2014
Ce au finanţat banii europeni în Sănătate –  O retrospectivă a perioadei de programare 2007-2013

Mihaela LUNCAN, consultant independent  acreditare spitale&fonduri structurale

 Criza generalizată din sistemul sanitar românesc nu poate fi combătută în totalitate prin  absorbţia de fonduri europene, însă, cu siguranţă, absorbţia eficientă a banilor alocaţi României pentru domeniul sănătăţii ar putea face o diferenţă. Cauzele acestei stări de fapt sunt bine-cunoscute: strategiile clare şi eficiente în domeniu au lipsit, lista cu priorități ale investiţiilor a lăsat de dorit şi nu există o abordare la nivel macro a întregului mecanism naţional de distribuire a banilor.

Peste 350 de proiecte (20% din total) au fost în domeniul Sănătăţii, având o valoare eligibilă de aproximativ 45 milioane de euro.

 Structura programelor operaţionale ale perioadei de programare 2007-2013 nu i-a permis României să acceseze fondurile alocate domeniului sanitar dintr-o singură sursă, respectiv un program operaţional sectorial special dedicat Sănătăţii, care să fi avut autoritatea de management/ organismul intermediar la Ministerul Sănătăţii. Prin urmare, potenţialii beneficiari au fost nevoiţi să depună proiecte în cadrul programelor operaţionale pe la diferite organisme intermediare, fiecare dintre acestea având propriile reguli şi proceduri de lucru.

Din păcate, în acest domeniu nu am învăţat nimic din lecţiile trecutului şi nici în perioada de programare 2014-2020 România nu are propriul Program Operaţional Sectorial Sănătate.

 Investiţiile în perioada de programare 2007‑2013

În ceea ce priveşte investiţiile directe, prin intermediul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) au fost realizate cele mai importante investiţii în domeniu şi anume:

1. Axa Prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Până la finalul anului 2013, au fost contractate 90 de proiecte, în valoare totală de 1.361.309.806 lei, adică aproximativ 310 milioane de euro, din care 210 milioane de euro eligibile prin FEDR. Restul de 100 milioane de euro reprezintă cota de cofinanţare naţională, precum şi contravaloarea cheltuielilor neeligibile. Proiectele finanţabile în cadrul acestui DMI au privit reabilitarea, modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene; reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate). Aplicanţii eligibili au fost autorităţile publice locale.

2. Axa Prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Pe DMI 4.3, care a dispus de o alocare financiară orientativă pentru perioada 2007-2013 de 200 milioane euro, s-au contractat 1.742 de proiecte. Dintre acestea, peste 350 de proiecte (20% din total) au fost în domeniul Sănătăţii, având o valoare eligibilă de aproximativ 45 milioane de euro. Aceste proiecte au finanţat, în special, dotări cu aparatură medicală, dar şi modernizare/ reabilitare cabinete medicale şi laboratoare în diverse specialităţi. Contribuţia solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului a fost de 0%, iar valoarea rambursabilă putea fi de maximum 200.000 de euro din valoarea eligibilă a acestuia.

3. Axa Prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 –  Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

luncan2

Pe DMI 5.2. au fost depuse şi contractate până la finele anului 2013 111 proiecte, în valoare de 1.144.260.609 lei, adică aproximativ 260 milioane de euro. Fondurile au fost destinate, printre altele, creării, modernizării şi dotării bazelor de tratament din staţiunile turistice balneare şi balneoclimaterice, inclusiv a salinelor terapeutice.

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE (POSCCE)

Prin Axa Prioritară 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate, POSCCE a finanţat proiecte cu impact indirect asupra domeniului sanitar. În perioada 2007-2013 au putut fi depuse proiecte în cadrul următoarelor operaţiuni:

• 212. Proiecte C-D de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate;

• 221. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare);

•223. Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil.

Prin aceste trei operaţiuni au fost finanţate 20 de proiecte depuse fie de spitalele clinice, fie de universităţile de medicină şi farmacie, fie de institute de specialitate. Valoarea totală a finanţării nerambursabile alocată acestor proiecte a fost de 487.774.495 lei, respectiv peste 110 milioane de euro.

Tot în cadrul POSCCE, Axa prioritară 3 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public prin Operaţiunea 3.2.4 Susţinerea de sisteme, servicii şi aplicaţii electronice de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar, Uniunea Europeană a finanţat atât proiecte de informatizare a unităţilor sanitare cu paturi (spitale), cât şi proiecte naţionale ale instituţiilor centrale, astfel:

• E-sănătate la nivel central (aplicant Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) a presupus realizarea a două proiecte de interes naţional, în valoare de aproximativ 40 mil. euro

• Prescripţia electronică – 38.647.898 lei

• Dosarul electronic de sănătate: 132.505.676 lei

• E-sănătate la nivel local (aplicanţi au fost spitalele de stat) a finanţat achiziţia de sisteme informatice integrate, calculatoare, servere, realizarea de reţele, instruirea personalului în a utiliza aceste instrumente– aproximativ 45 mil. Euro

• Apel 2008 – au fost finanţate 17 proiecte în valoare totală de 53.514.785 lei

• Apel 2010 – au fost selectate 33 proiecte, valoarea totală a acestora fiind de 143.038.594 lei

luncan3

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE a finanţat patru proiecte depuse de instituţiile centrale, şi anume de către Ministerul Sănătăţii (MS) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în valoare totală de 22.724.226 lei, aproximativ 5,2 mil. euro, după cum urmează:

luncan1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POSDRU)

Proiectele dedicate formării personalului medical au putut fi depuse în cadrul Axei Prioritare 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii. Una dintre operațiunile orientative care au putut fi finanţate în cadrul acestui DMI, conform Documentului Cadru de Implementare POS DRU 2007-2013, vizează promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul managementului sănătăţii şi al personalului medical.

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: