Politici de Sanatate

Bisfenol A: măsuri mai stricte pentru materialele care intră în contact cu alimentele

07 martie
15:40 2018
Bisfenol A: măsuri mai stricte pentru materialele care intră în contact cu alimentele

Comisia a publicat un nou regulament care întărește în mod semnificativ restricțiile privind utilizarea BPA în materialele care intră în contact cu alimentele. Reduce limita de reglementare (limita de migrare specifică sau „SML”), care este cantitatea permisă pentru a migra din material plastic în produse alimentare, menținând consumatorul în siguranță, și extinde această restricție la materialele de acoperire care sunt utilizate pentru cutii de alimente și băuturi . Noul regulament extinde, de asemenea, interzicerea din 2011 a utilizării BPA în sticlele pentru copii, prin interzicerea utilizării BPA pentru fabricarea ceștilor pentru sugari. Noul regulament se va aplica începând cu 6 septembrie 2018.

Comisia este autorizată să ia măsuri preventive în ceea ce privește utilizarea BPA-ului pe baza principiului precauției care este aplicabil într-o situație în care există incertitudine științifică, chiar dacă riscul, în special pentru sănătatea umană, nu a fost încă pe deplin demonstrat. În acest scop, nu ar trebui să se utilizeze BPA la fabricarea cănilor sau sticlelor pentru băut din policarbonat destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

În plus față de utilizarea ei în materialele plastice care vin în contact cu alimentele, BPA-ul este utilizat pe scară largă în rășinile epoxidice pentru materiale pentru învelișul interior al recipientelor, în special pentru aplicarea în interiorul cutiilor de conserve alimentare. Au fost adoptate măsuri specifice prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 în ceea ce privește BPA-ul din materialele și obiectele din plastic, însă nu au fost adoptate astfel de măsuri la nivelul Uniunii în ceea ce privește BPA-ul din materialele pentru învelișul interior al recipientelor. Prin urmare, în conformitate cu articolul 6 din respectivul regulament, statele membre au fost în măsură să mențină sau să adopte dispoziții naționale privind BPA-ul existent în materialele pentru învelișul interior al recipientelor cu condiția ca aceste măsuri să fie în conformitate cu normele stabilite în tratate.

Aceeași ipoteză privind expunerea la BPA-ul din materialele și obiectele din plastic se aplică materialelor pentru învelișul interior al recipientelor. Pentru a se asigura funcționarea eficace a pieței interne și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, LMS stabilită pentru BPA-ul din materialele și obiectele din plastic ar trebui să se aplice, de asemenea, pentru materialele pentru învelișul interior al recipientelor aplicate pe materiale și obiecte, în cazul în care respectivele materiale pentru învelișul interior al recipientelor au fost fabricate utilizându-se BPA. Întrucât BPA-ul poate fi folosit la ambalajele alimentare care conțin alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, BPA-ul nu ar trebui să migreze din materialele pentru învelișul interior al recipientelor aplicate pe materialele sau obiectele destinate în mod specific să vină în contact cu alimentele pentru sugari și copii de vârstă mică menționate în Regulamentul (UE) nr. 609/2013, și anume formulele de început și formulele de continuare, preparatele pe bază de cereale, alimentele pentru copii, produsele alimentare destinate unor scopuri medicale speciale elaborate pentru a satisface cerințele nutriționale ale sugarilor și ale copiilor de vârstă mică sau băuturi pe bază de lapte și produse similare destinate în mod specific copiilor de vârstă mică.

În paralel cu stabilirea unor restricții aplicabile materialelor pentru învelișul interior al recipientelor, este, de asemenea, necesar să se definească reguli pentru verificarea respectării restricțiilor. Ar trebui stabilite, în special, norme referitoare la testele de migrare și norme privind exprimarea rezultatelor acestor teste. Prin urmare, este necesar să se stabilească astfel de norme pentru a se verifica respectarea restricțiilor pentru materialele pentru învelișul interior al recipientelor aplicate pe materiale și obiecte în cazul în care aceste materiale pentru învelișul interior al recipientelor au fost obținute utilizându-se BPA.

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 instituie un cadru cuprinzător prin intermediul căruia să se verifice dacă materialele plastice care vin în contact cu alimentele respectă restricțiile stabilite, inclusiv normele privind exprimarea rezultatelor testelor de migrare. Întrucât materialele pentru învelișul interior al recipientelor aplicate pe materiale și obiecte nu au caracteristici speciale care ar necesita instituirea unor dispoziții diferite sau mai specifice, este necesar să se extindă aplicarea normelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 10/2011 la verificarea faptului că materialele pentru învelișul interior al recipientelor aplicate pe materiale și obiecte respectă restricțiile stabilite.

Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 prevede ca materialele și obiectele care fac obiectul unor măsuri specifice să fie însoțite de o declarație de conformitate, scrisă, care să ateste că acestea respectă regulile ce le sunt aplicabile. La producerea unui material sau a unui obiect acoperit cu materiale pentru învelișul interior al recipientelor, operatorul responsabil ar trebui să facă dovada conformității cu normele aplicabile într-o declarație de conformitate care să fie pusă la dispoziția clienților săi. Pentru a se asigura că declarația oferă informații suficiente pentru a fi posibilă verificarea conformității, este necesar să se precizeze informațiile care trebuie incluse în declarație. În plus, autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să verifice conformitatea cu normele aplicabile. Prin urmare, operatorii responsabili ar trebui să fie obligați să pună la dispoziția autorităților competente documentația justificativă care stă la baza declarației de conformitate.

Pentru a se asigura că operatorii responsabili dispun de timp suficient pentru a-și adapta procesele de fabricație astfel încât să respecte restricțiile și să reducă sarcina administrativă și financiară pe care ar putea-o genera o astfel de adaptare, este necesar să se amâne aplicarea prezentului regulament și să se permită ca materialele și obiectele care au fost introduse legal pe piață înainte de data aplicării prezentului regulament să rămână pe piață până la epuizarea stocurilor.

Roxana Maticiuc

 

Alte articole

TOP

Video – How the EU connected experts to treat epilepsy

comisia europeana

Abonează-te la newsletter

:
: