Politici de Sanatate

Bani europeni disponibili pentru dezvoltarea politicilor de sănătate

13 aprilie
11:18 2016
Bani europeni disponibili pentru dezvoltarea politicilor de sănătate

Prin programul de finantare Interreg Europe 2014-2020 pentru cooperare teritorială se pot obține cofinanțări de până la 85% și 2.000.000 Euro pentru proiecte care vizează schimbul de experiență între actorii regionali pentru îmbunătățirea politicilor de sănătate și pentru a sprijini infrastructura de inovare (de exemplu incubatoare, centre de informare tehnologică, centre de cercetare).  Proiectele implică în general între 5 și 10 parteneri din cele 28 state membre ale UE, plus Norvegia și Elveția.

Solicitanții eligibili sunt autorități publice naționale, regionale sau locale, instituții de drept public (agenții de dezvoltare regională, universități) și organizații private non-profit. Finanțarea pe proiect este de minim 1.000.000,00 Euro și maxim 2.000.000.00 Euro.

În cadrul programului Interreg Europa activitățile eligibile ale proiectului sunt cofinanțate de FEDR (Fonduri Europene de Dezvoltare Regională) la o rată de 75% sau 85%, în funcție de statutul juridic al partenerului de proiect. Partenerii din Norvegia și Elveția nu sunt eligibili dar pot primi cofinanțare din fondurile naționale respective.

Pentru a fi considerat un organism de drept public, organizația trebuie să respecte articolul 2 alineatul (1) Directiva 2014/24/UE, potrivit căruia „Organisme de drept public” înseamnă organismele care: nu au caracter industrial sau comercial, au personalitate juridică și acestea sunt finanțate, în cea mai mare parte, de către stat, autoritățile regionale sau locale, sau de către alte organisme de drept public, sau sunt supuse supravegherii gestionării de către autorități sau organisme, au un consiliu de administrație, de conducere sau de supraveghere și mai mult de jumătate din membri sunt numiți de către stat, autorități regionale sau locale, sau de către alte organisme de drept public.

Parteneriatul ar trebui să contribuie la o punere în aplicare eficientă a proiectului și să reflecte obiectivele sale. Datorită structurii acestui program factorii de decizie politică sunt principalul grup țintă. Acești responsabili politici pot fi autorități naționale, regionale sau locale, precum și alte organizații care au un rol în definirea și punerea în aplicare a instrumentelor de politică regională. Participarea acestor autorități competente este esențială pentru a maximiza impactul programului asupra politicilor regionale și locale din întreaga UE. Prin urmare, implicarea autorităților responsabile este o condiție prealabilă pentru aplicarea la pogramului. Dacă autoritățile competente nu sunt implicate în mod direct în calitate de parteneri în cadrul proiectului, participarea lor trebuie explicată în formularul de cerere și trebuie să fie prevăzută o scrisoare standard de sprijin din partea acestor autorități. În ceea ce privește programele de fonduri structurale, scrisoarea trebuie să fie semnată de către organismele relevante (de exemplu, autoritățile de management) care sunt listate pentru fiecare țară. Această listă este actualizată în mod regulat și în cazul în care există îndoieli, solicitanții sunt invitați să ia legătura cu punctul lor de contact național.

Mai multe detalii despre acest program găsiți pe http://www.proiecteue.ro/finantari.php?finantare=162

Revista Politici de Sănătate va organiza, începând cu luna Mai 2016, întâlniri periodice cu specialiști din domeniul sănătății pe tema accesării și a investiției fondurilor europene în domeniul sănătății. Pentru a putea primi mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteti un email pe adresa  office@politicidesanatate.ro

Alte articole

TOP

Interviu dr. Mihaela Vlaiculescu

revista politici de sanatate-Republica Moldova

revista politici de sanatate

Abonează-te la newsletter

:
: