Politici de Sanatate

Abordarea multidisciplinară în lupta împotriva cancerului

23 martie
10:53 2016
Abordarea multidisciplinară în lupta împotriva cancerului

Situaţia reală a pacientului oncologic în România şi neajunsurile cu care se confruntă acesta au fost aduse în atenţia publică în cadrul conferinţei “Managementul calității în abordarea multidisciplinară complexă în lupta cu cancerul – alternativă, drept sau necesitate”.

Scopul evenimentului, organizat de Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități și Comisia pentru sănătate publică din Senatul României, în colaborare cu Asociația Neolife – alături de tine și Centrul Medical Neolife, a fost acela de a conștientiza faptul că aplicarea unui tratament oncologic adecvat are ca rezultat salvarea vieții pacienților. Mai mult, abordarea pacientului oncologic trebuie făcută de către o echipă multidisciplinară, care să cuprindă obligatoriu medicul de familie, medicul oncolog, psihologul etc.

Conferinţa a reunit lideri ai vieţii academice, ştiinţifice şi profesionale din România, în vederea unei colaborări multidisciplinare pentru îmbunătățirea sistemului de îngrijire a pacientului oncologic. Dezbaterile s-au axat pe abordarea problematicii din trei perspective: medicală, socială și a asistenței psihologice. Date fiind gravitatea unui astfel de diagnostic, precum și impactul emoțional, psihologic major pe care o astfel de diagnosticare îl are asupra pacientului și familiei acestuia, discuțiile purtate au vizat acordarea pensiei de invaliditate, posibilitatea de încadrare în grad de handicap a pacienților oncologici, precum și necesitatea decontării asistenței psihologice acordată acestora și familiilor.

Participanţii la manifestare au aprobat necesitatea elaborării Pactului Interinstituțional pentru Abordarea Multidisciplinară în Lupta cu Cancerul, ce are ca scop conștientizarea problemelor cu care pacienții se confruntă, formularea de noi măsuri menite să asigure implementarea actelor normative în vigoare, crearea mecanismelor unui control mai eficient al abuzurilor și inechităților din sistemul de îngrijire a pacientului oncologic, discutarea si semnarea unei inițiative legislative și, în final, creșterea calității vieții pacienților cu afecțiuni oncologice.

În cadrul dezbaterilor s-au formulat propuneri de modificare a actelor normative prin care să se introducă posibilitatea de a fi decontată asistența psihologică direct către furnizorul de servicii de specialitate pentru pacientul oncologic si aparţinătorii acestora. O altă măsură necesară în cel mai scurt timp este elaborarea unei inițiative legislative privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul optării pentru pensia mai avantajoasă de către persoanele încadrate în grad de invaliditate în situația trecerii într-un alt grad de invaliditate.

De asemenea, participanţii la eveniment au susţinut necesitatea privatizării radioterapiei după modelul dializei. Dr. Vasile Cepoi, secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, a declarat că, la nivel naţional, este nevoie de aproximativ 100 de aparate de radioterapie. “Investiţia în radioterapie este foarte mare, costurile de mentenanţă sunt mari, iar statul nu are capacitatea de a asigura o continuitate a mentenanţei aparatelor. Pledez pentru privatizarea radioterapiei după modelul dializei din două motive: timpul în care s-ar putea realiza ar fi mai scurt, iar statul, în loc să investească în tehnologie, ar putea să utilizeze banii pentru tratamentul pacienţilor oncologici”, a declarat dr. Vasile Cepoi.

 

Valentina Grigore

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: