Politici de Sanatate

160 de milioane de euro, bani nerambursabili, obținuți de Ministerul Sănătății

24 mai
20:11 2019
160 de milioane de euro,  bani nerambursabili,  obținuți de Ministerul Sănătății

La finalul anului 2018, Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, a reușit contractarea și decontarea unor sume importante din două programe sectoriale de o importanță majoră pentru România. În acest fel, prin depunerea unui proiect vizând serviciile medicale și de tratament ale persoanelor infectate cu virusul HIV/SIDA, Ministerul Sănătății a reușit decontarea unor sume necesare nevoilor de tratament ale persoanelor infectate, cât și realizarea unei părți importante din obiectivele asumate de țara noastră în raport cu Comisia Europeană.

Referindu-ne la obiectivele generale ale proiectului, acestea au constat în creșterea accesului la servicii de sănătate accesibile, durabile și de înaltă calitate, asistență și servicii sociale de interes general.

Grupul-țintă a fost format exclusiv din persoane aparținând grupurilor vulnerabile care beneficiază de programe de sprijin – persoane infectate cu HIV/SIDA care beneficiază de tratament precoce decontat din Programul național de sănătate publică finanțat din bugetul Ministerului Sănătății/ Programul național de prevenire, supraveghere și control al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA.

Minimumul asumat prin proiect pentru grupul-țintă este de 7.100 de persoane diagnosticate cu infecție HIV/ SIDA. Acestea reprezintă o categorie de persoane extrem de vulnerabile, intrând în categoria grupurilor vulnerabile, conform legislației în vigoare. Vulnerabilitatea bolnavilor de HIV/ SIDA este dată atât de condiția lor medicală, cât şi prin prisma modalităților şi riscurilor asociate de transmitere a infecției pentru anumite categorii de populație.

Conform prevederilor ghidului specific, toate persoanele infectate cu HIV/ SIDA sunt considerate persoane vulnerabile. Valoarea totală a proiectului este de 1.058.435.838,77 lei (aprox. 227.929.418,09 euro), din care 893.693.885,08 lei asistență financiară nerambursabilă prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În același timp, Ministerul Sănătății a depus o serie de proiecte prin care s-a reușit rambursarea unor sume importante plătite din bugetul de stat pentru dotarea cu echipamente medicale și reabilitarea unui număr mare de unități spitalicești aflate în administrarea sau coordonarea ministerului. Proiectele au vizat decontarea cheltuielilor cu achiziția de echipamente și construcții în perioada 2014-2018, dar și continuarea susținerii investițiilor în infrastructura medicală programate pentru perioada 2018 – 2019.

În urma finalizării procesului de evaluare, din cele 58 de proiecte depuse s-au contractat în luna decembrie a anului 2018 un număr de 55 de proiecte (15 ale ministerului – Banca Mondială și 40 județene). Valoarea totală a proiectelor contractate este de 768.148.594,15 lei.

Proiectele au fost depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1-Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Având în vedere importanța, dar și valoarea substanțială a sumelor contractate și decontate în cadrul acestor acțiuni, utilizând doar resursele umane existente în aparatul administrativ, Ministerul Sănătății și-a asumat o responsabilitate enormă în realizarea și implementarea cu succes a acestor proiecte de importanță națională.

de Dan Dumitrescu, secretar de stat Ministerul Sănătății

Alte articole

TOP

revista politici de sanatate

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: